Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Akceptowalne konta bankowe i dostawcy usług płatniczych

Aby zwiększyć nasze zdolności identyfikacji działań naruszających zasady i ich zapobiegania, a tym samym nadal chronić klientów i sprzedawców przed oszustwami i nadużyciami, ograniczamy rodzaje rachunków bankowych akceptowanych jako konta do wypłaty wpływów ze sprzedaży w sklepie Amazon. Możesz otrzymywać wpływy ze sprzedaży na rachunek bankowy prowadzony bezpośrednio przez bank przyjmujący płatności lub prowadzony przez dostawcę usług płatniczych (zwanego dalej „PSP”) uczestniczącego w Programie Amazon Payment Service Provider (zwanym dalej „Programem”). Powyższe wymogi obowiązują zarówno w przypadku wyboru bezpośredniej wypłaty środków, jak i otrzymywania środków za pośrednictwem Przelicznika walutowego Amazon dla sprzedawców.

Program Payment Service Provider

Jeśli wybierzesz PSP, aby otrzymywać wypłaty środków, Amazon będzie akceptować wyłącznie rachunki bankowe zarządzane przez PSP uczestniczącego w Programie (zwanego dalej „PSP uczestniczącym w Programie”). Aktualną listę PSP uczestniczących w Programie oraz informacje na temat sposobu rejestracji PSP w Programie znajdziesz tutaj.

Jeśli Twój PSP nie uczestniczy w Programie, powiadomimy Cię o tym, a Twoim obowiązkiem będzie zmiana PSP na takiego, który uczestniczy w Programie lub zmiana metody wypłaty środków na rachunek bankowy prowadzony bezpośrednio przez bank przyjmujący płatności. Możemy wstrzymać kolejne wypłaty Twoich środków do czasu zmiany metody ich otrzymywania na właściwą. Możesz zaktualizować swoje konto do wypłat na stronie Konto do wypłat.

Amazon przekazuje PSP uczestniczącemu w Programie podany przez Ciebie numer rachunku bankowego prowadzonego przez PSP oraz informacje o Twoim koncie sprzedawcy na Amazon w celu sprawdzenia, czy rachunek bankowy jest rzeczywiście prowadzony przez PSP uczestniczącego w Programie oraz w celu ochrony przed oszustwami i nadużyciami. PSP uczestniczący w Programie również udostępnia Amazon informacje dotyczące Twojej tożsamości oraz Twojego konta PSP. Jeśli konto sprzedawcy na Amazon zostanie dezaktywowane lub zamknięte z powodu nadużycia, oszustwa lub nielegalnej działalności, Amazon otrzyma dodatkowe informacje na temat Twojego konta PSP, w tym ograniczone informacje o transakcjach. Amazon wykorzystuje informacje przekazane przez PSP uczestniczącego w Programie wyłącznie w celu identyfikowania i podejmowania działań przeciwko osobom dopuszczającym się nadużyć, oszustw lub innej nielegalnej działalności. Niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie Amazon Payments Europe i Amazon Payments UK z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz poufności informacji w związku z przekazywaniem przez nas informacji Twojemu PSP, jak opisano powyżej. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Amazon znajdziesz tutaj:Informacja o Prywatności Amazon Payments Europe.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates