Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozwiązywanie problemów z ukrytymi i aktywnymi okazjami

Możesz aktywnie monitorować nadchodzące okazje na stronie Zarządzaj okazjami w dniach poprzedzających datę rozpoczęcia okazji, aby upewnić się, że nadal spełniają one wymagania kwalifikacyjne.

Rozwiązywanie problemów z ukrytymi okazjami

W górnej części strony Zarządzaj okazjami pojawi się ostrzeżenie, jeśli którakolwiek z Twoich okazji zostanie ukryta. Kliknij Wyświetl te okazje w ostrzeżeniu, aby zlokalizować okazje, które wymagają Twojej uwagi. Możesz też znaleźć ukryte okazje, ustawiając filtr statusu na Wymaga uwagi, a następnie klikając Edytuj, aby otworzyć okazję i wyświetlić określone zmiany, które są potrzebne. W sekcji Szczegóły produktu i Cena dla Twojej okazji znajdziesz pola zaznaczone na czerwono lub ikonę ostrzegawczą wskazującą konkretny błąd. Kliknij ikonę, aby uzyskać krótki opis błędu.

Uwaga: Błędy muszą zostać naprawione na 25 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia okazji, aby uniknąć jej anulowania.

Rodzaje błędów i sposoby ich rozwiązania

Błąd Opis Rozwiązanie
Błąd ceny okazji Cena okazji jest wyższa niż maksymalna cena okazji.
Uwaga: Maksymalna cena okazji uwzględnia najniższą cenę u dowolnego sprzedawcy dla produktu w stanie nowym.
Zmniejsz cenę okazji tak, aby była równa lub niższa od maksymalnej ceny okazji.
Błąd liczby sztuk objętej okazją Liczba sztuk objęta okazją jest niższa niż minimalna liczba sztuk objęta okazją. Zwiększ liczbę sztuk objętą okazją tak, aby była równa lub wyższa od minimalnej liczby sztuk objętej okazją.

Rozwiązywanie problemów z aktywnymi okazjami

Okazja jest aktywna, ale nie może jej znaleźć w sklepach Amazon.

 1. Potwierdź, że transakcja nie została anulowana i nadal jest aktywna w sekcji Zarządzaj okazjami na panelu Okazje.
 2. Jeśli transakcja jest aktywna, określ kategorię, do której należą kody ASIN, korzystając z jednej z następujących metod:
  1. Otwórz stronę produktu Amazon dla kodów ASIN objętych okazją i odszukaj kategorię, która znajduje się bezpośrednio nad zdjęciem głównym.
  2. Znajdź Kategorię (typ produktu) przypisaną do kodów ASIN lub nadrzędnego ASIN na stronie Zarządzaj zapasami w Seller Central:
   1. Wyszukaj ASIN na stronie Zarządzaj zapasami i kliknij Edytuj. W przypadku kodów ASIN z wariantami wyszukaj nadrzędny ASIN i kliknij Edytuj.
   2. Kategoria (typ produktu) znajduje się obok podsumowania informacji o produkcie.
 3. Na stronie Dzisiejsze okazje na Amazon użyj filtrów, aby wyświetlić aktywne błyskawiczne okazje lub oszczędności i sprzedaż dla 7-dniowych okazji, i wybierz dział odpowiadający Kategorii (typowi produktu) określonej w punkcie 2.
 4. Jeśli nadal nie możesz znaleźć swojej aktywnej okazji, zapoznaj się z poniższą sekcją. Jeśli Twoja okazja nie pojawia się w żadnej kategorii w ramach Dzisiejszych okazji skontaktuj się Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Okazja pojawia się w niewłaściwej kategorii lub w sekcji Pozostałe kategorie na stronie Dzisiejsze okazje

Kategoria ASIN lub nadrzędnego ASIN będzie również kategorią, w której okazja pojawi się na stronie Dzisiejsze okazje. Jeśli Twoja okazja pojawi się w dziale Pozostałe kategorie, kategoria ASIN lub nadrzędnego ASIN objętego okazją może być nieważna lub brakująca.

 1. Jeśli Twoja okazja jest wyświetlana w niewłaściwej kategorii lub w sekcji Pozostałe kategorie, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, aby zaktualizować kategorię ASIN lub nadrzędnego ASIN.
 2. W niektórych przypadkach możesz samodzielnie zmienić kategorię. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną Klasyfikowanie produktów za pomocą asystenta klasyfikacji produktów.
Uwaga: Może upłynąć do 24 godzin zanim zmiany dotyczące kategorii zostaną odzwierciedlone na stronie produktu.

Nie wszystkie warianty pojawiają się w mojej okazji

W niektórych przypadkach okazje z wariantami produktów mogą nadal obowiązywać nawet wtedy, gdy niektóre warianty podrzędne nie spełniają kryteriów dla okazji. W rezultacie tylko kwalifikujące się kody ASIN byłyby objęte okazją, podczas gdy niekwalifikujące się kody ASIN zostałyby ukryte. Jeśli jednak zbyt wiele wariantów zostanie ukrytych, cała okazja może zostać ukryta lub anulowana. Jeśli okaże się, że nie wszystkie warianty pojawiają się w Twojej okazji, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okazję na panelu Okazje, aby potwierdzić, czy brakujące warianty są ukryte. Jeśli są ukryte, przejrzyj błędy i podejmij niezbędne działania, aby je naprawić.
 2. Potwierdź, że brakujące warianty mają aktywne oferty i nie zostały zmienione na nieaktywne (zamknięte) na stronie Zarządzaj zapasami.
 3. Potwierdź, że brakujące warianty są nadal przypisane do oryginalnego nadrzędnego ASIN od momentu, gdy okazja została utworzona po raz pierwszy.

Okazja nie pojawia się na stronie produktu

Uruchomienie okazji nie gwarantuje, że wygrasz proponowaną opcję zakupu.

 1. Jeśli Twoja okazja nie jest aktywna na stronie produktu sprawdź, czy inny sprzedawca ma proponowaną opcję zakupu.
 2. Spróbuj obniżyć cenę okazji, aby zwiększyć swoje szanse na wygranie proponowanej opcji zakupu.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates