Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Włączanie ofert z wysyłką ogólnoeuropejską

Narzędzie Tworzenie ofert międzynarodowych ułatwia generowanie i aktualizowanie ofert z jednego serwisu źródłowego w jednym lub kilku serwisach docelowych. Oszczędzasz czas i wysiłek dzięki zarządzaniu ofertami w jednym serwisie. Czasami jednak nie można aktywować ofert przy użyciu tego narzędzia z różnych powodów.

Na tej stronie znajdziesz niektóre powody braku aktywacji ofert i skuteczne rozwiązania. Problemy te można również zidentyfikować na poziomie SKU, generując i pobierając raport o stanie dla każdego serwisu docelowego w narzędziu Tworzenie ofert międzynarodowych.

Uwaga: Przed rozpoczęciem edycji ofert zawsze odczekaj 24 godziny, aby zostały zsynchronizowane.

Ponowne łączenie odłączonych ofert w serwisie docelowym

Twoje oferty zostały odłączone i nie można ich automatycznie aktywować za pomocą narzędzia Tworzenie ofert międzynarodowych. Może się tak zdarzyć, gdy Twoja oferta została nadpisana z powodu ręcznych zmian cen lub zastosowania narzędzia do automatycznego dopasowana cen, co zakłóciło połączenie.

Aby sprawdzić kody ASIN, przejdź do Seller Central > ZapasyZapasy FBA z wysyłką ogólnoeuropejską.

Aby ponownie połączyć oferty w serwisie docelowym, wykonaj te czynności:

 1. Przejdź do Seller Central > ZapasySprzedaż globalna.
 2. Przejdź do zakładki Tworzenie ofert międzynarodowych.
 3. Kliknij Wykluczenia > Edytuj po prawej stronie strony.
 4. Z listy po lewej stronie wybierz serwis docelowy, z którym chcesz ponownie połączyć ofertę. Zostanie wyświetlona lista kodów SKU dostępnych do ponownego połączenia.
 5. Aby szybko znaleźć konkretny SKU, wprowadź w polu wyszukiwania SKU produktu dla oferty, którą chcesz ponownie połączyć. W kolumnie Metoda wykluczenia zobaczysz powód wykluczenia SKU (na przykład Nadpisanie).
 6. Zaznacz pole wyboru odpowiadające każdemu SKU, który chcesz ponownie połączyć.
 7. Kliknij Działanie na wybranych i wybierz Połącz oferty ponownie.
 8. Kliknij Zapisz.
 9. Kliknij Zapasy i wybierz Zarządzaj zapasami z menu rozwijanego.
 10. U góry strony wybierz Nieaktywne.
 11. W polu wyszukiwania wpisz SKU produktu dla oferty, którą chcesz wystawić ponownie.
 12. Kliknij Wystaw ponownie przy danym SKU.

W serwisie docelowym połączone i zsynchronizowane zostały tylko oferty realizowane przez sprzedawcę

Jeśli w narzędziu Tworzenie ofert międzynarodowych wybierzesz opcję, by w serwisach docelowych zostały połączone i zsynchronizowane tylko oferty realizowane przez sprzedawcę, oferty FBA będą nieaktywne w serwisach docelowych.

Aby aktywować oferty realizowane przez sprzedawcę, wykonaj te czynności:

 1. Przejdź do Seller Central > ZapasySprzedaż globalna.
 2. Przejdź do zakładki Tworzenie ofert międzynarodowych.
 3. Kliknij Edytuj połączenie po prawej stronie.
 4. Wybierz wszystkie serwisy docelowe, dla których chcesz aktywować oferty FBA.
 5. Zmień metodę realizacji na FBA i realizację przez sprzedawcę. Jeśli ma to zastosowanie, skoryguj regułę cenową w ofertach FBA w następnym kroku.

  Narzędzie Tworzenie ofert międzynarodowych automatycznie zarejestruje Twoje oferty. Wprowadzenie zmian może zająć kilka godzin.

Nie można połączyć ofert ze względów prawnych lub wynikających ze zgodności produktów z wymogami

Klienci wierzą, że mogą z pełnym zaufaniem dokonywać zakupów na Amazon. Produkty oferowane do sprzedaży na Amazon muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, jak również z zasadami Amazon obowiązującymi w serwisie, w którym są wystawiane. Przed wystawieniem produktów na Amazon uważnie zapoznaj się ze stroną z zasadami dotyczącymi produktów podlegających ograniczeniom.

Uwaga: Wybierz odpowiedni serwis, dla którego chcesz przejrzeć ograniczenia.

Jeśli uważasz, że Twój produkt został usunięty przez pomyłkę, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, aby zweryfikował ograniczenie.

Nieaktywna oferta w serwisie źródłowym

Twoje oferty nie mogą być aktywowane automatycznie, ponieważ oferta jest nieaktywna w serwisie źródłowym. Oznacza to, że Twój ASIN nie zostanie zarejestrowany w ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon.

Możesz to sprawdzić, wpisując ASIN w polu wyszukiwania narzędzia Tworzenie ofert międzynarodowych. Jeśli wyświetli się następujący kod przyczyny: Oferta nie jest aktywna w serwisie źródłowym, oznacza to, że oferta nie jest aktywna w innych serwisach i nie zostanie zarejestrowana w ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon, mimo że ASIN kwalifikuje się do tego. Jest to możliwe, nawet jeśli zapasy ASIN wynoszą więcej niż 1 jednostkę i wprowadzono cenę.

Aby automatycznie zarejestrować ofertę, wykonaj te czynności:


 1. Przejdź do Seller Central > ZapasyZarządzaj zapasami w serwisie źródłowym.
 2. Wyszukaj ASIN, który jest nieaktywny.
 3. Edytuj ASIN ręcznie i Zapisz zmiany.
 4. Wystaw ponownie ofertę.

  Narzędzie Tworzenie ofert międzynarodowych automatycznie zarejestruje Twoją ofertę. Aktywacja może potrwać kilka godzin.

Brak ASIN w serwisie docelowym

Nie można aktywować oferty w serwisie docelowym, ponieważ ASIN nie istnieje i należy go najpierw utworzyć w danym języku.

Aby utworzyć ASIN, wykonaj te czynności:

 1. Przejdź do strony głównej Seller Central w serwisie Amazon, dla którego chcesz utworzyć ASIN.
 2. Kliknij Dodaj produkt i prześlij produkt w języku serwisu docelowego.
  Uwaga: Jeśli nie znasz języka serwisu Amazon, na którym chcesz prowadzić sprzedaż, możesz skorzystać z pomocy tłumaczy zewnętrznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie pomocy Sieć dostawców usług Amazon.
 3. Przejdź do narzędzia Tworzenie ofert międzynarodowych i odśwież połączenie, wykonując odpowiednie czynności i zapisując ustawienia, aby automatycznie aktywować ofertę w serwisie docelowym.

Aktywacja produktu wymaga zatwierdzenia Amazon

Należy poprosić o zatwierdzenie sprzedaży produktów z ograniczeniami oferty.

Aby ubiegać się o zatwierdzenie, wykonaj te czynności:

 1. Przejdź do Seller Central > ZapasyZarządzaj zapasami.
 2. Wyszukaj produkt, który chcesz sprzedać.
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij Obowiązują ograniczenia dotyczące ofert obok produktu.
 4. Aby rozpocząć proces składania wniosku, kliknij Poproś o zatwierdzenie. Po kliknięciu przycisku Poproś o zatwierdzenie można zapoznać się z wymaganiami i instrukcjami dotyczącymi sposobu dostarczania żądanych informacji.
 5. Złóż wniosek. W ciągu kilku dni nasz zespół Działu Obsługi Partnerów Sprzedaży zatwierdzi wniosek albo skontaktuje się z Tobą, aby uzyskać więcej informacji.

  Aby sprawdzić status wniosku, wróć do narzędzia Dodaj produkt i wybierz Aby zarządzać wnioskami o zgodę na sprzedaż, kliknij tutaj.

Możesz także wykonać te czynności:

 1. Przejdź do Seller Central > ZapasyZarządzaj zapasami.
 2. Kliknij Nieaktywne.
 3. Wykonaj filtrowanie według powodu nieaktywności i wybierz Wymagane zatwierdzenie.
 4. Kliknij Poproś o zatwierdzenie obok oferty.

Jeśli chcesz sprzedać produkt, który nie jest obecnie oferowany na Amazon, ale wymaga zatwierdzenia, najpierw utwórz produkt. Po utworzeniu produktu będzie on wyświetlony na stronie Zarządzaj zapasami jako nieaktywny. Kliknij Edytuj i złóż wniosek o wystawienie produktu.

SKU ma brakujące lub niekompletne atrybuty

Twoje oferty nie mogą zostać aktywowane automatycznie, jeśli SKU ma brakujące lub niekompletne atrybuty.

Sprawdź SKU w serwisie źródłowym pod kątem brakujących atrybutów. Jednym ze sposobów na ulepszenie ofert jest wykonanie tych czynności:

 1. Przejdź do Seller Central > ZapasyZarządzaj zapasami.
 2. Na górze strony kliknij Ulepszenie ofert, aby wyświetlić wszystkie produkty z brakującymi lub niekompletnymi atrybutami.
 3. W kolumnie Ulepszenie możesz sprawdzić problemy dla poszczególnych SKU.
 4. Kliknij Edytuj dla odpowiednich SKU, które wymagają ulepszenia, i dodaj brakujący atrybut.

Możesz też przejść do opcji ZapasyZarządzaj zapasamiDodawanie wielu produktów naraz i zmienić atrybuty wielu kodów ASIN poprzez częściową aktualizację.

Metoda realizacji i SKU muszą być takie same w serwisie źródłowym i docelowym

Narzędzie Tworzenie ofert międzynarodowych łączy i synchronizuje tylko oferty z tą samą metodą realizacji i SKU.

 1. Przejdź do Seller Central > ZapasyZarządzaj zapasami.
 2. Wybierz oferty, dla których chcesz zmienić metodę realizacji.
 3. Kliknij Działanie i wybierz Zmień na Realizacja przez Amazon lub Zmień na Realizacja przez sprzedawcę.
 4. Możesz również utworzyć nowy SKU w serwisie źródłowym lub docelowym dla oferty i wybrać odpowiednią metodę realizacji.
  Uwaga: Upewnij się, że SKU w serwisie źródłowym i docelowym są takie same.

Podany SKU jest zbyt długi lub zawiera nieprawidłowe znaki

Narzędzie Tworzenie ofert międzynarodowych nie może zsynchronizować kodów SKU, ponieważ są zbyt długie lub zawierają nieprawidłowe znaki. Ten problem można rozwiązać, tworząc nowy SKU dla oferty FBA lub zmieniając SKU.

Aby zmienić SKU, wykonaj te czynności:


 1. Przejdź do Seller Central > ZapasyZarządzaj zapasami.
 2. Kliknij Edytuj przy ofercie, dla której chcesz zmienić SKU.
 3. Edytuj SKU na karcie Warianty.

Nie można zsynchronizować oferty ze względu na typ wtyczki

Określ typ wtyczki dla ofert, aby mogły zostać zsynchronizowane przez narzędzie Tworzenie ofert międzynarodowych.


 1. Przejdź do Seller Central > ZapasyZarządzaj zapasami.
 2. Wybierz oferty, dla których chcesz dodać lub zmienić typ wtyczki.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Na karcie Więcej szczegółów można dostosować typ wtyczki, jeśli ASIN znajduje się w odpowiedniej kategorii produktu.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates