Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Sprzedaż samochodowych świateł ostrzegawczych w Niemczech

Ważne: Jeśli dostarczasz produkty do sprzedaży na Amazon, obowiązuje Cię przestrzeganie wszystkich stosownych unijnych oraz lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, a także zasad Amazon mających zastosowanie do tych produktów i ofert produktów.

Sprzedaż wszystkich samochodowych świateł ostrzegawczych na stronie internetowej amazon.de musi być zgodna z wymogami niemieckich przepisów ruchu drogowego. W przypadku stwierdzenia niezgodności danego numeru ASIN Sprzedawcy są zobowiązani do przesłania dokumentów zgodności dotyczących tego numeru.

Kto powinien przesłać dokumenty?

Jeśli Amazon skontaktuje się z Tobą, Ty masz obowiązek dostarczyć dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo swoich produktów. Amazon wymaga określonej dokumentacji poświadczającej przeprowadzenie badania zgodności ze stosownymi normami lub przepisami do każdego produktu, o którego sprzedaż się ubiegasz.

Jak złożyć wniosek o zatwierdzenie sprzedaży samochodowych świateł ostrzegawczych?

Zgodnie z zasadami Amazon samochodowe światła ostrzegawcze sprzedawane na jego stronie internetowej muszą spełniać określone normy certyfikacji. Jeśli wymóg ten dotyczy któregokolwiek z Twoich numerów ASIN, otrzymasz wiadomość e-mail. Jeśli w takim przypadku zechcesz kontynuować sprzedaż produktów na Amazon, prześlij następujące informacje na adres road-safety@amazon.de.

  • Nazwa firmy
  • ID Sprzedawcy/dostawcy
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Lista numerów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz

Aby przyspieszyć proces, prześlij jeden wniosek na numer ASIN/wariant/numer modelu z rodziny. Do każdego numeru ASIN lub numeru modelu, który chcesz oferować, dostarcz zdjęcia rzeczywistych produktów z wyraźnie widocznymi oznaczeniami wspomnianymi poniżej.

Homologację typu samochodowych świateł ostrzegawczych wskazują dwa znaki i dwa numery homologacji, które muszą być umieszczone na samym produkcie.


  1. Wpisana w okrąg litera „E”, po której następuje numer identyfikujący kraj udzielający homologacji oraz oznaczenie 10R, myślnik i numer homologacji.


  2. Wpisana w okrąg litera „E”, po której następuje numer identyfikujący kraj udzielający homologacji, litery „T” lub „X” zgodnie z kategorią jednostki, „A”, „B” lub „R” w zależności od koloru jednostki oraz cyfra „1” lub „2” zgodnie z klasą jednostki, a na koniec numer homologacji.


Jeśli nie prześlesz wymaganych informacji, uznamy to za przyznanie, że produkt nie jest zgodny z normami certyfikacji. Zalecamy więc przesłanie informacji, nawet jeśli nie zamierzasz kontynuować sprzedaży produktu.

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, potwierdzasz, że wszystkie przesłane informacje są prawdziwe. Wszyscy Sprzedawcy na Amazon odpowiadają za dopilnowanie, aby ich produkty i oferty były zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wymagania Amazon dotyczące ofert mogą nie odzwierciedlać wszystkich stosownych przepisów, dlatego zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami nie uwalnia Cię od konieczności sprawdzenia obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Na stronie Zgodność z przepisami w Niemczech znajdziesz wykaz zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące wymogów regulacyjnych.

Jak mogę wnioskować o przywrócenie sprzedaży, jeśli zatrzymanym produktem nie są samochodowe światła ostrzegawcze?

Skontaktuj się z działem wsparcia dla Sprzedawców, aby uzyskać informacje na temat zatrzymania sprzedaży, a Twój wniosek zostanie przekazany przez pracownika do odpowiedniego zespołu.

Co to są samochodowe światła ostrzegawcze?

Samochodowe światła ostrzegawcze to zazwyczaj uniwersalne światła migające (z wyłączeniem kierunkowskazów) przeznaczone do tymczasowego lub stałego zamontowania na pojeździe. Przeznaczeniem tych świateł jest ostrzeganie innych o pojazdach poruszających się w nietypowy sposób.Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates