Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Ostrzeżenia i komunikaty o błędach dotyczące kondycji cen

Aby poprawić jakość obsługi, Amazon weryfikuje wprowadzane przez Ciebie zmiany w kondycji cen, aby zapobiec potencjalnym błędom cen. Ma to na celu zapewnienie, że nie wprowadzasz sprzecznych cen ani zmian – w ten sposób chronimy Cię przed sprzedażą produktów po cenach sprzecznych z Twoim zamiarem. Poniżej znajduje się lista ostrzeżeń lub błędów dotyczących kondycji cen wraz ze sposobami ich rozwiązania.

Komunikat o błędzie lub ostrzeżenie Sposób rozwiązania
Cena Twojej oferty jest wyższa niż Twoja cena maksymalna. Zaktualizuj cenę swojej oferty lub cenę maksymalną w taki sposób, aby cena oferty nie przekraczała Twojej ceny maksymalnej.
Cena Twojej oferty jest niższa niż Twoja cena minimalna. Zaktualizuj cenę swojej oferty lub cenę minimalną w taki sposób, aby cena oferty nie była niższa od Twojej ceny minimalnej.
Twoja cena sprzedaży jest niższa niż Twoja cena minimalna. Zaktualizuj swoją cenę sprzedaży lub cenę minimalną w taki sposób, aby cena sprzedaży nie była niższa od Twojej ceny minimalnej.
Twoja cena sprzedaży jest wyższa niż Twoja cena maksymalna. Zaktualizuj swoją cenę sprzedaży lub cenę maksymalną w taki sposób, aby cena sprzedaży nie przekraczała Twojej ceny maksymalnej.
Twoja cena dla przedsiębiorców jest niższa niż Twoja cena minimalna. Zaktualizuj swoją cenę dla przedsiębiorców lub cenę minimalną w taki sposób, aby cena dla przedsiębiorców nie była niższa od Twojej ceny minimalnej.
Twoja cena dla przedsiębiorców jest wyższa niż Twoja cena maksymalna. Zaktualizuj swoją cenę dla przedsiębiorców lub cenę maksymalną w taki sposób, aby cena dla przedsiębiorców nie przekraczała Twojej ceny maksymalnej.
Twoja cena dla przedsiębiorców jest wyższa niż cena ofertowa. Klienci Amazon Business oczekują, że cena dla przedsiębiorców, która jest obniżoną ceną dostępną wyłącznie dla klientów Amazon Business, niezależnie od zakupionej ilości, nie będzie przekraczać ceny ofertowej. Zaktualizuj swoją cenę dla przedsiębiorców w taki sposób, aby nie przekraczała ceny ofertowej, co pomoże Ci przyciągnąć uwagę klientów biznesowych, zdobyć ich zaufanie i nawiązać współpracę.
Twoja cena maksymalna jest niższa niż Twoje pozostałe ceny. Zaktualizuj swoją cenę maksymalną w taki sposób, aby była najwyższa ze wszystkich ustalonych cen. Pamiętaj, że ceny promocyjne zaplanowane na przyszłość (np. błyskawiczne okazje, 7-dniowe okazje itp.) również nie powinny przekraczać Twojej ceny maksymalnej.
Twoja cena minimalna jest wyższa niż Twoje pozostałe ceny. Zaktualizuj swoją cenę minimalną w taki sposób, aby była najniższa ze wszystkich ustalonych cen. Pamiętaj, że ceny promocyjne zaplanowane na przyszłość (np. błyskawiczne okazje, 7-dniowe okazje itp.) również nie powinny być niższe od Twojej ceny minimalnej.
Twoja cena minimalna jest wyższa niż Twoja cena maksymalna. Zaktualizuj cenę minimalną w taki sposób, aby nie przekraczała Twojej ceny maksymalnej.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates