Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Sprzęt oświetleniowy do rowerów

Uwaga: Jeśli dostarczasz produkty do sprzedaży na Amazon.de, obowiązuje Cię przestrzeganie wszystkich stosownych unijnych oraz lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, a także zasad Amazon mających zastosowanie do tych produktów i ofert produktów.

Sprzedaż całego sprzętu oświetleniowego do rowerów na stronie internetowej Amazon.de musi być zgodna z wymogami niemieckiego prawa o ruchu drogowym (Strassenverkehrszulassungsordnung — StVZO). Zgodnie z przepisami StVZO światła rowerowe i pozostały sprzęt oświetleniowy do rowerów mogą być dystrybuowane w Niemczech tylko wtedy, gdy niemiecki Federalny Urząd Ruchu Drogowego (Kraftfahrtbundesamt) udzieli producentowi ogólnej homologacji typu (Bauartgenehmigung) na ten produkt. Ogólną homologację typu potwierdza znak i numer homologacji, które muszą być umieszczone na samym oświetleniu rowerowym. Pamiętaj, że światła rowerowe z trybem migania są generalnie niedozwolone w Niemczech i dlatego nigdy nie są objęte ogólną homologacją typu. Znak homologacji ma zawsze postać sinusoidy, po której następuje litera „K” i 4-cyfrowy numer:K****

Pamiętaj, że do sprzętu oświetleniowego objętego niniejszymi zasadami zalicza się każdy sprzęt, który nadaje się do przymocowania do roweru. Nie ma na przykład znaczenia, czy w reklamie wskazano, że produkt jest przeznaczony do hulajnóg dziecięcych, kijków do wspinaczki lub plecaków, lub zawarto zastrzeżenie, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w terenie, a nie w ruchu drogowym — jeżeli produkt nadaje się do przymocowania do roweru, musi mieć homologację typu opisaną powyżej.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć tutaj:

Uwaga: Firma Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży z powodu niespełnienia tych wymogów. Aby sprzedawać te produkty na Amazon.de, masz obowiązek złożyć wniosek, przesyłając następujące informacje na adres road-safety@amazon.de:

  • Nazwa firmy
  • ID Sprzedawcy/dostawcy
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Lista numerów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
  • Do każdego numeru ASIN, który chcesz oferować, dostarcz następujące zdjęcia produktu:
    • Szczegółowe zdjęcie produktu przedstawiające znak i numer homologacji
    • Ogólne zdjęcie produktu przedstawiające umiejscowienie znaku i numeru homologacji
Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, potwierdzasz, że wszystkie przesłane informacje są prawdziwe. Wszyscy Sprzedawcy na Amazon odpowiadają za dopilnowanie, aby ich produkty i oferty były zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wymagania Amazon dotyczące ofert mogą nie odzwierciedlać wszystkich stosownych przepisów, dlatego zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami nie uwalnia Cię od konieczności sprawdzenia obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Przykład znaku homologacji świateł rowerowych:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates