Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zmiany w zasadach programów

Poniżej wyszczególnione są nadchodzące zmiany w zasadach programów Amazon.

Nowe warunki programu standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej

Od 9 sierpnia 2022 roku wprowadzamy nowe zasady programu, przyjmując nowe mechanizmy umowne Komisji Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Są to tak zwane Controller to Controller Standard Contractual Clauses (SCC) i brytyjski załącznik do unijnych SCC. Dotyczy to przekazywania przez Amazon informacji o klientach z EOG i Wielkiej Brytanii sprzedawcom spoza EOG i Wielkiej Brytanii w ramach usług Amazon. Aktualizacje zawierają również dalsze wyjaśnienia dotyczące wzajemnych obowiązków Amazon i sprzedawcy, które wynikają z obowiązujących przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania informacji o klientach Amazon.

Wersja angielska z zaznaczonymi zmianami jest dostępna tutaj. Nieoficjalne tłumaczenia w języku niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, holenderskim, szwedzkim i polskim zostaną opublikowane w Seller Central 9 sierpnia 2022 roku.

Dalsze korzystanie z usług sprzedaży po 9 sierpnia 2022 r. oznacza akceptację zmian.

Zmiana metodologii obliczania podatku VAT w Europie

W związku ze zmianą prawa aktualizujemy zasady programu dotyczące metodologii obliczania podatku VAT w Europie, aby rozszerzyć zakres danych przekazywanych włoskim organom podatkowym w ramach systemu SDI o transgraniczną sprzedaż B2B i B2C towarów z Włoch.

Od 25 lipca 2022 r. zmiany te będą dotyczyć wszystkich sprzedawców, którzy korzystają z usług objętych tymi zasadami, dysponują ważnym włoskim numerem VAT i mają fizyczną siedzibę we Włoszech.

Wersja angielska z zaznaczonymi zmianami jest dostępna pod linkiem do zasad programu. Niewiążące tłumaczenia zostaną opublikowane w Seller Central 25 lipca 2022 r.

Dalsze korzystanie z usług sprzedaży po wejściu w życie zmian oznacza akceptację tych zmian.

Zmiany zasad programu

Poniżej znajdują się nadchodzące zmiany zasad programu Amazon.

Nadchodzące zmiany w zasadach programów

Wprowadzamy zmiany w zasadach programów, które mają zastosowanie do wszystkich sprzedawców korzystających z usług lub funkcji objętych tymi zasadami.

Ważne: Poniższe zmiany wejdą w życie 31 marca 2022 r.

Klikając linki dotyczące poszczególnych zasad programów poniżej, możesz wyświetlać dokumenty PDF w języku angielskim, w których wyróżniono nadchodzące zmiany. Tłumaczenia zostaną opublikowane w Seller Central w dniu wejścia zmian w zasadach w życie.

Zmiana dotyczy Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl, Amazon.se i Amazon.pl.

  • Polityka mediacji: Wskazujemy, że w przypadku mediacji masz możliwość wyznaczenia jednego mediatora spośród dwóch podmiotów wskazanych przez Centrum skutecznego rozstrzygania sporów (CEDR).
Zmiana dotyczy Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.nl, Amazon.se i Amazon.pl.
Uwaga: W przypadku Amazon.fr zmiana ta obowiązuje już od 15 marca 2022 roku.

Powyższa lista jest jedynie streszczeniem zmian. Aby lepiej zrozumieć zmiany, zapoznaj się uważnie ze zaktualizowanymi zasadami programów.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Uwaga: Dalsze korzystanie z usług sprzedaży po 31 marca 2022 r. oznacza akceptację zmian.

Zmiany dotyczące akceptowanych krajów rejestracji sprzedawcy

Od 11 marca 2022 r. nie akceptujemy rejestracji z Rosji ani Białorusi. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Akceptowane kraje rejestracji sprzedawcy.

Nadchodzące zmiany zasad programów

Wprowadzamy zmiany zasad programów, które mają zastosowanie do wszystkich sprzedawców korzystających z usług lub funkcji objętych tymi zasadami.

Następujące zmiany wejdą w życie 30 listopada 2021 r.:

Następujące zmiany wejdą w życie 15 grudnia 2021 r.:

  • Zasady obowiązkowego wycofania zapasów FBA: Dodajemy istniejącą już stronę dotyczącą obowiązkowego wycofania zapasów FBA do zasad programów. Skracamy termin na wycofanie z naszych centrów logistycznych nienadających się do sprzedaży zapasów FBA z datą ważności z 30 do 7 dni od momentu powiadomienia sprzedawcy. W ten sposób chcemy zapobiec sytuacji, w której zapasy z datą ważności magazynowane w centrach logistycznych Amazon ulegną przeterminowaniu. Dzięki temu więcej zapasów z datą ważności będzie nadawało się do przekazania w ramach darowizny, jeśli zdecydujesz się ich nie wycofywać. Zasady te aktualizujemy również w celu uwzględnienia pewnych dodatkowych wyjaśnień. Koniecznie określ swoje preferencje automatycznego wycofania zapasów nienadających się do sprzedaży w ustawieniach FBA.

Powyższa lista jest jedynie streszczeniem zmian. Zachęcamy do uważnego zapoznania się ze zaktualizowanymi zasadami programów.

Wersja angielska z zaznaczonymi zmianami jest dostępna dla zasad każdego programu pod odpowiednim linkiem. Niewiążące tłumaczenia zostaną opublikowane w Seller Central w dniu wejścia zmian w życie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży. Dalsze korzystanie z usług sprzedaży po wejściu w życie zmian oznacza akceptację tych zmian.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates