Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Materiały obraźliwe i kontrowersyjne

Ważne: Dostarczając produkty na sprzedaż na stronie Amazon, musisz przestrzegać wszystkich przepisów, regulacji i zasad Amazon mających zastosowanie do tych produktów i ofert.

Amazon nie dopuszcza produktów promujących lub gloryfikujących nienawiść, przemoc, nietolerancję pod względem rasy, orientacji seksualnej lub religii, lub podżegających do nich, ani też produktów promujących organizacje o takich poglądach. Usuniemy również wszelkie oferty, które przedstawiają obrazowo przemoc lub ofiary przemocy.

Zasady Amazon dotyczące produktów obraźliwych mają zastosowanie do wszystkich produktów z wyjątkiem książek, muzyki, filmów i płyt DVD. Nasze zasady dotyczące książek, muzyki, filmów i płyt DVD można znaleźć w wytycznych dotyczących treści tu.

Wymagamy przestrzegania tych zasad, aby zapewnić naszym globalnym klientom i partnerom handlowym przyjazne środowisko do prowadzenia działalności, jednocześnie oferując najszerszy wybór produktów na świecie. Promujemy zaufanie i szacunek, a także przestrzeganie prawa.

Przy dopuszczaniu lub zakazywaniu publikacji ofert, kierujemy się naszym osądem. Przeglądając produkty i podejmując dotyczące ich decyzje, pamiętamy o naszej globalnej społeczności klientów oraz różnicach kulturowych i różnicach we wrażliwości klientów z różnych kręgów kulturowych.

Zabronione jest publikowanie ofert dotyczących przedmiotów, które Amazon uzna za obraźliwe. Amazon zastrzega sobie prawo do określenia, czy dana oferta umieszczona na stronie internetowej jest stosowna i usunięcia każdej oferty w dowolnym momencie. Jeśli zaoferujesz produkt z naruszeniem naszych zasad dotyczących produktów obraźliwych, podejmiemy odpowiednie działania naprawcze, które obejmują natychmiastowe zawieszenie lub wypowiedzenie uprawnień sprzedawcy, zniszczenie zapasów w naszych centrach logistycznych bez zwrotu kosztów, zwrot zapasów i rozwiązanie naszych stosunków biznesowych.

Przykłady zakazanych produktów

Przemoc, nietolerancja i nienawiść

 • Produkty zawierające materiały brutalne lub obraźliwe, które nie mają znaczenia historycznego. Amazon zastrzega sobie prawo do określenia, czy dany artykuł na wartość historyczną.
 • Produkty, które promują lub gloryfikują nienawiść lub przemoc lub podżegają do nienawiści lub przemocy wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy. Obejmuje to produkty zawierające materiały brutalne lub obraźliwe, które nie mają znaczenia historycznego. Amazon zastrzega sobie prawo do określenia, czy dany artykuł na wartość historyczną.
 • Produkty, które promują lub gloryfikują samobójstwo
 • Produkty związane z organizacjami terrorystycznymi
 • Produkty, które promują lub gloryfikują osoby, które zostały uznane za winne przestępstw z użyciem przemocy lub przestępstw seksualnych.
 • Produkty, które profanują jakikolwiek polski symbol państwowy

Brak tolerancji

Promowanie przemocy

 • Produkty promujące brak tolerancji ze względu na rasę, religię i orientację seksualną.
 • Produkty, które zawierają język obraźliwy ze względu na rasę

Ludzkie tragedie i katastrofy

  • Produkty związane z ludzkimi tragediami i katastrofami.

Molestowanie i wykorzystywanie dzieci

  • Produkty przedstawiające molestowanie/wykorzystywanie dzieci
  • Produkty przeznaczone do użytku przez dzieci, które zawierają treści zarezerwowane dla dorosłych, przekleństwa i/lub odniesienia seksualne
  • Produkty przedstawiające dzieci lub postacie przypominające dzieci w sposób sugestywny seksualnie
  • Produkty przeznaczone dla dzieci lub nastolatków, które są nieodpowiednie dla danego wieku

Powiązane wytyczne i zasady dotyczące serwisów, elementów społecznościowych i innych kategorii produktów można znaleźć tutaj:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates