Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Weryfikacja tożsamości sprzedawcy

Aby pomóc nam w utrzymaniu zaufanego rynku dla kupujących i sprzedawców, potrzebujemy dodatkowych dowodów dotyczących informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji.

Jeśli przesłałeś(aś) dokumenty

Proces weryfikacji może potrwać do dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przez nas dokumentów. Wynik wyślemy Ci e-mailem.

Uwaga: Po zweryfikowaniu konta uzyskasz dostęp do Seller Central.

Jeśli nie przesłałeś(aś) dokumentów

 1. Przejdź do strony Weryfikacja tożsamości sprzedawcy.
 2. W obszarze Wybierz kraj/region wybierz swój kraj lub region z listy rozwijanej.
  Uwaga: Wymagania dotyczące dokumentów mogą różnić się w zależności od kraju.
 3. W sekcji Prześlij wymagane dokumenty prześlij swoje dokumenty.
 4. W obszarze Podaj informacje kontaktowe wpisz swój adres e-mail i numer telefonu (opcjonalnie).
 5. Kliknij Prześlij.
  Uwaga: Jeśli potrzebujesz dodatkowego czasu przed przesłaniem informacji, wybierz Zapisz wersję roboczą, aby zapisać informacje i wrócić później do strony Weryfikacja tożsamości sprzedawcy.

Odrzucenie dokumentu

Ważne: Odrzucamy dokumenty, gdy nie możemy ich zweryfikować lub gdy nie spełniają naszych kryteriów. Nasza decyzja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu dokumentu jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. Możesz natomiast ponownie złożyć wniosek używając nowego konta.

Amazon wymaga dwóch dokumentów, aby zweryfikować Twoją tożsamość. Aby uniknąć odrzucenia dokumentów, upewnij się, że spełniają one następujące kryteria:

Wszystkie dokumenty:

 • muszą być ważne (nie wygasły, nie zostały unieważnione ani nie zostały zamknięte)
 • muszą być wysokiej jakości, kolorowe i niezakłócone (nie mogą być pochylone, rozmyte ani przycięte)
 • muszą przedstawiać pełną stronę
 • nie mogą być zrzutami ekranu
 • muszą zawierać informacje (takie jak numer identyfikacyjny lub imię i nazwisko) pasujące do tych, których używasz do rejestracji w celu sprzedaży na Amazon
 • muszą być zeskanowanymi obrazami lub zdjęciami wykonanymi aparatem urządzenia mobilnego (bez zrzutów ekranu)
 • muszą przedstawiać pełen dokument (przód i tył, jeśli dotyczy)
 • muszą mieć rozmiar mniejszy niż 10 MB
 • muszą być w jednym z następujących formatów: gif, png, jpg, pdf i docx. Nie używaj znaków specjalnych w nazwie pliku (na przykład: $, & lub #)
 • muszą być autentyczne i niezmienione
 • muszą być w jednym z obsługiwanych języków: chińskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, portugalskim, hiszpańskim, holenderskim, szwedzkim i polskim
Uwaga: Jeśli Twoje dokumenty są w innym języku, prześlij tłumaczenia poświadczone notarialnie w obsługiwanym języku.

Dokumenty tożsamości:

Dokumenty tożsamości wymagane dla każdego sprzedawcy zależą od kraju lub stanu, w którym firma ma siedzibę oraz od Twojego miejsca zamieszkania.

Z listy rozwijanej dowiesz się, które opcje są dla Ciebie dostępne, takie jak: paszport, prawo jazdy lub krajowy dokument tożsamości. Oprócz powyższych wymagań dla wszystkich dokumentów, dokument tożsamości musi:

 • zawierać pełną stronę dokumentu lub, w przypadku krajowych dokumentów tożsamości, obie strony dokumentu
 • być dowodem tożsamości wydanym przez organy rządowe i musi być uznawany przez kraj, którego obywatelem lub rezydentem jesteś
 • być kolorowy (czarno-białe kopie nie są akceptowane)
 • w przypadku plików wielostronicowych (obu stron dokumentu), jeśli na ekranie nie pojawi się prośba o przesłanie oddzielnie zdjęć przodu i tyłu dokumentu, scal zdjęcia w jeden plik do przesłania
 • zawierać datę urodzenia (w stosownych przypadkach) odpowiadającą dacie urodzenia podanej podczas rejestracji
 • zawierać podpis
 • w przypadku przesyłania paszportu upewnij się, że zawiera on Twój podpis.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe wymagane dokumenty różnią się w zależności od kraju i stanu. Dodatkowym dokumentem (niestandardowe opcje wyświetlane na stronie rejestracji) może być dokument potwierdzający, że Twoja firma działa, np. zezwolenie na prowadzenie działalności, wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z karty kredytowej lub rachunek za media.

Uwaga:
 • Niektóre firmy, korporacje lub organizacje charytatywne muszą przedłożyć krajowy dokument tożsamości wydany przez organy rządowe dla głównej osoby kontaktowej, beneficjenta rzeczywistego lub powiernika.
 • Nazwa punktu kontaktowego lub firmy wymienionej w dokumencie powinna być zgodna z nazwą punktu kontaktowego lub nazwą firmy podaną podczas rejestracji.
 • Możesz ukryć kwotę transakcji, ale dokument musi pozostać nienaruszony.
 • Dokument nie może być chroniony hasłem.
 • Nie przesyłaj zdjęcia swojej karty kredytowej ani debetowej.
 • Nie przesyłaj listu bankowego potwierdzającego otwarcie konta.
 • Nie przesyłaj książeczki oszczędnościowej (z wyjątkiem Indii i Japonii).
 • Nie przesyłaj świadectwa rejestracji działalności gospodarczej.

W zależności od lokalizacji możemy poprosić o przesłanie wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu z karty kredytowej lub zezwolenia na prowadzenie działalności. Upewnij się, że dokumenty spełniają następujące kryteria:

Wyciąg z rachunku bankowego lub karty kredytowej:

 • musi być zgodny z nazwą firmy lub punktu kontaktowego podaną podczas rejestracji
 • musi zawierać adres firmy i zawierać transakcje klienta
 • musi mieć datę wystawienia nie starszą niż 180 dni
 • musi być kolorowy (czarno-białe kopie nie są akceptowane)
 • musi zawierać aktywność transakcyjną, ale możesz zakreślić kwotę transakcji
 • Jeśli rachunek bankowy jest założony na firmę, nazwa rachunku bankowego na dokumencie musi być nazwą firmy. Jeśli jednak prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, nazwą rachunku bankowego na dokumencie musi być imię i nazwisko właściciela działalności jednoosobowej.
 • Logo banku, numer rachunku bankowego, adres firmy, nazwa firmy lub punkt kontaktowy (imię i nazwisko osoby do kontaktu w imieniu firmy) oraz nazwa posiadacza rachunku bankowego muszą być wyraźnie widoczne.

Zezwolenie na prowadzenie działalności:

 • Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego lub beneficjenta rzeczywistego powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem zawartym w dokumencie tożsamości.
 • Adres powinien być zgodny z adresem firmy podanym podczas rejestracji.
 • Musi być ważne przez co najmniej 45 dni od momentu rejestracji.
 • Nie może być wycofane ani zawieszone przez lokalne organy administracji rządowej.
 • Nazwa i szczegóły firmy muszą być widoczne.

Potwierdzenie adresu

 • Nazwa i adres muszą być widoczne.
 • Może to być (opcje będą wyświetlane w rozwijanym menu na stronie) rachunek za wodę, prąd, gaz, Internet, usługi telekomunikacyjne wystawiony przez przedsiębiorstwo użyteczności publicznej lub rachunek za telefon komórkowy.
 • Jeśli rachunek za media dla podanego adresu nie jest wystawiony na Twoje nazwisko, dostarcz rachunek za media powiązany z adresem użytym do rejestracji oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające, że prowadzisz działalność pod tym adresem, nawet jeśli rachunek nie jest wystawiony na Twoje nazwisko.
 • Musi mieć datę wystawienia nie starszą niż 180 dni.

Czego możesz oczekiwać po przesłaniu dokumentu

Po przesłaniu niezbędnych dokumentów i informacji wyświetli się komunikat „Dziękujemy za zgłoszenie”. Zamknij zakładkę w przeglądarce.

W ciągu 3 dni roboczych od przesłania dokumentów Amazon dokona weryfikacji informacji i skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dalszych wyjaśnień, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ważne: Jeśli nie będziemy mogli zweryfikować podanych informacji, poprosimy Cię o ponowne przesłanie dokumentów w ciągu 30 dni. Jeśli w tym terminie nie otrzymamy dokumentów, zamkniemy Twoje zgłoszenie i nie będziemy mogli aktywować Twojego konta w celu sprzedaży na Amazon. Ze względów bezpieczeństwa akceptujemy tylko dokumenty przesyłane przez stronę Weryfikacja tożsamości sprzedawcy w Seller Central.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates