Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tłumaczenie ofert

Wprowadzenie

Amazon oferuje różne metody automatycznego tłumaczenia informacji o produktach dla poszczególnych krajów i języków. Istnieją trzy sposoby tłumaczenia ofert produktów za pomocą narzędzi do obsługi ofert: tworzenie i tłumaczenie ofert produktów pojedynczo, tworzenie i tłumaczenie ofert wielu produktów naraz za pomocą szablonów pliku produktowego oraz użycie narzędzia Tworzenie ofert międzynarodowych.

Jeśli chcesz sprzedawać produkty na całym świecie, możesz przetłumaczyć treści lokalne za darmo, korzystając z poniższych narzędzi do obsługi ofert. Każde z nich zapewnia takie same rezultaty.


 1. Jeśli chcesz przetłumaczyć oferty produktów pojedynczo, skorzystaj z sekcji służącej do edycji strony produktu.
 2. Jeśli chcesz przetłumaczyć cały katalog lub wiele ofert naraz, skorzystaj z szablonów pliku produktowego (globalny szablon MS Excel).
 3. Możesz też użyć narzędzia Tworzenie ofert międzynarodowych.

 1. Tłumaczenie ofert produktów pojedynczo
  1. Tłumaczenie ofert produktu w całym sklepie UE

   Istnieją dwa sposoby tłumaczenia ofert produktów pojedynczo – wybór zależy od tego, czy chcesz dodać nowy czy istniejący ASIN.

   1. Jeśli chcesz dodać istniejący ASIN:
    1. Wybierz katalog, dodaj produkt i wpisz ASIN lub EAN, który chcesz dodać do katalogu.
    2. Uzupełnij atrybuty oferty (cena, ilość i stan).
    3. Przejdź do karty Zapasy i wybierz Zarządzaj zapasami.
    4. Na stronie Zarządzaj zapasami znajdź ASIN produktu, którego ofertę chcesz przetłumaczyć, i z menu rozwijanego wybierz Edytuj.
    5. Wybierz Oferta i przejdź do Zarządzaj ofertami w innych sklepach w dolnej części strony.
    6. Kliknij sklepy, w których chcesz sprzedawać produkt, i dodaj cenę oraz ilość.
    7. Dodaj cenę dla każdego dodatkowego sklepu.
    8. Kliknij Zapisz i zakończ (tłumaczenie i przetwarzanie oferty dla innych sklepów może potrwać do 48 godzin, ale zwykle kończy się w ciągu 12 godzin).
   2. Jeśli chcesz utworzyć nowy ASIN:
    1. Wybierz katalog i dodaj produkt.
    2. Wybierz Dodaję produkt, który nie jest sprzedawany na Amazon.
    3. Wybierz odpowiednią kategorię i podkategorie.
    4. Uzupełnij atrybuty produktu na kartach Istotne informacje, Oferta i Zdjęcia.
    5. Kliknij Zapisz i zakończ.
    6. Przejdź do karty Zapasy i wybierz Zarządzaj zapasami.
    7. Na stronie Zarządzaj zapasami znajdź ASIN produktu, którego ofertę chcesz przetłumaczyć, i z menu rozwijanego wybierz Edytuj.
    8. Wybierz Oferta i przejdź do Zarządzaj ofertami w innych sklepach w dolnej części strony.
    9. Kliknij sklepy, w których chcesz sprzedawać produkt, i dodaj cenę oraz ilość.
    10. Kliknij Zapisz i zakończ (tłumaczenie i przetwarzanie oferty dla innych sklepów może potrwać do 48 godzin, ale zwykle kończy się w ciągu 12 godzin).

  2. Monitorowanie postępu tłumaczenia

   Aby śledzić postępy:


   1. Wybierz Edytuj z menu rozwijanego oferty, którą chcesz edytować.
   2. Wybierz kartę Oferta i przejdź do Zarządzaj ofertami w innych sklepach w dolnej części strony.
   3. W informacjach o sklepie, którego dotyczyła Twoja prośba o tłumaczenie, znajdziesz informacje o postępie tego procesu.
   4. Na tej stronie możesz też zarządzać cenami po zakończeniu tłumaczenia.
  3. Przeglądanie i edytowanie tłumaczenia

   Aby sprawdzić jakość tłumaczenia i wprowadzić zmiany:


   1. W sklepie, którego dotyczyła Twoja prośba o tłumaczenie, na stronie Zarządzaj zapasami znajdź ofertę, którą chcesz edytować, a następnie z menu rozwijanego wybierz Edytuj.
   2. Wybierz kartę Oferta i przejdź do Zarządzaj ofertami w innych sklepach w dolnej części strony.
   3. Możesz edytować ilość, cenę i ustawienie opcji Dopasuj do najniższej ceny, która jest obecnie dostępna tylko dla sklepów w jednym regionie.
   4. Kliknij Zapisz i zakończ.
 2. Tłumaczenie wielu ofert produktów za pomocą szablonów pliku produktowego (szablon globalny)

  Tworzenie szablonu pliku dla ofert produktów, które chcesz przetłumaczyć

  Szablon ofert dla wielu sklepów umożliwia dodawanie lub edytowanie wielu ofert produktów naraz.

  Aby tworzyć i edytować wiele ofert naraz:


  1. Przejdź do karty Zapasy i wybierz Dodaj wiele produktów naraz.
  2. Wybierz rodzaje produktów, które chcesz sprzedawać.
  3. Wybierz sklepy docelowe.
  4. Wybierz typ szablonu.
  5. Pobierz, klikając Generuj szablon.
  6. Otwórz plik pobrany przez przeglądarkę. Jest to arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel zawierający wiele kolumn danych do opisu produktów przy użyciu różnych atrybutów i pól z informacjami.
  7. Uzupełnij atrybuty oferty dla dodatkowych sklepów.
  8. Przejdź z powrotem do przeglądarki.
  9. Kliknij kartę Prześlij plik produktowy.
  10. Upewnij się, że wybierasz pliki produktowe dla konkretnych kategorii.
  11. Wybierz i prześlij plik.
  12. Otworzy się strona monitorowania statusu przesyłania.
  13. Po zakończeniu dostępny będzie raport z przetwarzania zapasów.
  14. Kliknij Pobierz, aby przejrzeć ewentualne błędy (w przypadku szablonu globalnego dostępne są tylko raporty w formacie txt).
 3. Tłumaczenie ofert wszystkich produktów za pomocą narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych

  Za pomocą narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych przetłumaczysz za darmo cały swój katalog w sklepach docelowych.


  1. Czym jest narzędzie do tworzenia ofert międzynarodowych?
   Ostrzeżenie: Przydatne wskazówki ekspertów znajdziesz w bibliotece nagrań z webinarów.

   Narzędzie Tworzenie ofert międzynarodowych ułatwia tworzenie i aktualizowanie ofert z pojedynczego sklepu źródłowego w sklepie docelowym (jednym lub wielu naraz). Zarządzając ofertami w jednym sklepie, oszczędzasz czas i siły. W oparciu o oferty w sklepie źródłowym narzędzie aktualizuje kwalifikujące się oferty i ceny w sklepach docelowych na podstawie ustawień określonych przez Ciebie w sklepie źródłowym oraz kursy wymiany walut.

   Narzędzie do tworzenia ofert międzynarodowych działa w regionach, w których istnieje wiele sklepów (takich jak Europa czy Ameryka Północna), oraz we wszystkich regionach, które połączysz za pomocą powiązanych kont.

   Narzędzie do tworzenia ofert międzynarodowych wykonuje następujące zautomatyzowane czynności:

   • tworzenie ofert w sklepie docelowym na podstawie ofert w sklepie źródłowym, jeśli w obu z nich występują produkty o tych samych kodach ASIN
   • próba tłumaczenia i tworzenia stron produktów w sklepie docelowym
   • synchronizacja cen ofert w sklepach docelowych na podstawie ceny ustalonej w sklepie źródłowym i Twoich reguł cenowych
   • okresowa korekta cen w walutach sklepów docelowych w celu odzwierciedlenia wahań kursów wymiany walut częstotliwość tych aktualizacji może się różnić – od codziennej do cotygodniowej; aktualizacje te nie będą pokazywać zmian o mniej niż 1%
   • dodawanie i usuwanie ofert w sklepach docelowych, gdy wprowadzisz zmiany w spełniających warunki produktach w sklepie źródłowym.

   Narzędzie do tworzenia ofert międzynarodowych:

   • Nie gwarantuje tworzenia nowych stron produktów.
   • Nie synchronizuje ofert produktów używanych, w przypadku których istnieją uwagi na temat stanu produktu.
   • Nie synchronizuje zapasów w następujących sytuacjach:
    • w przypadku ofert FBA na połączonych kontach w sklepach w Ameryce Północnej, np. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
    • w przypadku ofert FBA i z realizacją przez sprzedawcę na połączonych kontach w sklepach w różnych regionach, np. w Ameryce Północnej i Japonii
    • w przypadku ofert FBA na połączonych kontach w Zjednoczonym Królestwie i UE.
     Uwaga: Ze względu na brexit od 1 stycznia 2021 r. Amazon nie jest w stanie realizować transgranicznych zamówień FBA pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE. Aby sprzedawać towary w ramach FBA zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i UE, wyślij towar do centrów logistycznych w UE i Zjednoczonym Królestwie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
   • Nie usuwa ofert w sklepie docelowym, gdy oferta staje się nieaktywna w sklepie źródłowym.
   • Nie sprawdza, czy Twoje produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ustawodawczego i wykonawczego we wszystkich sklepach.
    Uwaga: Aby sprawdzić, czy daną stronę produktu tłumaczy Amazon, przejdź do panelu Tworzenie ofert międzynarodowych. Więcej informacji znajdziesz w menadżerze ofert globalnych.

  2. Jakie są wymagania wstępne dotyczące korzystania z narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych?
   1. Sprawdź, czy spełniasz wymagania jako sprzedawca:
    • konto sprzedawcy profesjonalnego
    • jednolite konto europejskie (w przypadku korzystania z narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych w Europie)
    • jednolite konto północnoamerykańskie (w przypadku korzystania z narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych w Ameryce Północnej)
    • powiązane konta w różnych regionach (w przypadku korzystania z narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych w różnych regionach)
    • dobra kondycja kont w sklepach, które mają być połączone.
    Uwaga: Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy masz jednolite konto czy też powiązane konta, jest kliknięcie opcji Zmień sklep u góry ekranu konta sprzedawcy i sprawdzenie, czy pojawiają się inne sklepy.
   2. Sprawdź, czy Twoje oferty spełniają następujące wymagania, aby można je było łączyć i synchronizować:
    Uwaga: Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa w sklepach docelowych oraz za zagwarantowanie, aby z przepisami tymi były zgodne Twoje produkty.
  3. Jak tworzyć i aktualizować oferty?
   1. Po spełnieniu obu powyższych wymogów (na poziomie sprzedawcy i oferty) przejdź do Zapasy > Sprzedawaj globalnie, wybierz narzędzie Tworzenie ofert międzynarodowych i kliknij Rozpocznij.
   2. Wybierz sklepy źródłowe i docelowe.
   3. Wybierz reguły tworzenia ofert lub utwórz własną listę ofert, które mają być replikowane i których ceny mają być synchronizowane.
   4. Zdefiniuj domyślne reguły cenowe.
   5. Sprawdź ustawienia.
   6. Zaczekaj, aż Amazon przetworzy połączenia. Otrzymasz wiadomość e-mail po zakończeniu procesu.
    Uwaga: Jeśli w sklepie źródłowym i sklepach docelowych nie ma strony produktu o tym samym ASIN, Amazon spróbuje przetłumaczyć i utworzyć stronę produktu w sklepach docelowych. Amazon nie gwarantuje utworzenia strony produktu.
   7. Sprawdź status swoich ofert w panelu i zapoznaj się z raportem narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych.
   8. Zaktualizuj połączenia i wyklucz produkty.
   9. Utwórz połączenie dla drugiego sklepu źródłowego (tylko połączenia między regionami).

   Jeśli nie chcesz replikować całego katalogu, kliknij Dostosuj. Następnie wybierz oferty, które chcesz zreplikować.

  4. Zarządzanie ofertami

   Status wszystkich ofert w różnych sklepach możesz śledzić na jednym panelu w narzędziu Tworzenie ofert międzynarodowych.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates