Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Załączanie unijnej informacji o efektywności energetycznej na Amazon

Na stronie produktu informacja o efektywności energetycznej jest wyświetlana za pomocą specjalnego widżetu „Etykietowanie energetyczne” aktywującego się natychmiast po wprowadzeniu określonych atrybutów produktu.

Aby spełnić wymogi regulacyjne dotyczące etykietowania energetycznego, wprowadź lub załącz wymagane informacje podczas tworzenia ofert nowych produktów podlegających regulacjom w sprawie etykietowania energetycznego lub zaktualizuj istniejące oferty. Upewnij się również, że wszelkie informacje dotyczące klasyfikacji energetycznej podane w postaci dowolnego tekstu lub plików graficznych odpowiadają wymaganej klasyfikacji. Dotyczy to między innymi tytułów opisów produktów, elementów list wypunktowanych w opisach produktów oraz kart produktów. Obowiązują nowe wymogi etykietowania energetycznego dotyczące poniższych kategorii produktów:

Sprzęt objęty nową regulacją dotyczącą etykietowania energetycznego

Od 1 marca 2021 r.:

 • lodówki (domowe i profesjonalne)
 • zmywarki
 • pralki (w tym pralko-suszarki)
 • wyświetlacze elektroniczne.

Od 1 września 2021 r.:

 • lampy i żarówki.

Więcej informacji na temat wymogów regulacyjnych znajdziesz w następujących witrynach internetowych:

Dla UE: https://ec.europa.eu/info/news/focus-new-generation-eu-energy-labels-2020-aug-13_en

Dla Zjednoczonego Królestwa: https://energylabel.org.uk/.

Aby oferować produkty w kategoriach objętych nowymi wymogami etykietowania energetycznego, dodaj następujące atrybuty w celu wyświetlenia widżetu na stronie produktu:

eu_energy_efficiency_rating (nowa klasyfikacja efektywności energetycznej)

Klasa efektywności energetycznej produktu – A, B, C, D, E, F lub G.

energy_efficiency_image (etykieta efektywności energetycznej)

Zdjęcie etykiety efektywności energetycznej produktu.

Wymóg: Zdjęcie musi mieć rozdzielczość 72 pikseli na cal i najdłuższą krawędź o długości co najmniej 500 pikseli. Zalecany format pliku to JPEG (.jpg). Nazwa zdjęcia musi być prawidłowa i podana we właściwym formacie. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje na temat sposobu załączania zdjęć.

product_efficiency_image (karta produktu)

Zdjęcie karty produktu.

Wymóg: Zdjęcie musi mieć rozdzielczość 72 pikseli na cal i najdłuższą krawędź o długości co najmniej 500 pikseli. Zalecany format pliku to JPEG (.jpg). Nazwa zdjęcia musi być prawidłowa i podana we właściwym formacie. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje na temat sposobu załączania zdjęć.

Atrybuty można dodawać za pomocą narzędzia Zapasy w Seller Central, edytując produkt lub korzystając z szablonów plików produktowych (za pomocą opcji Dodawanie wielu produktów naraz).

Uwaga: Aktualizacje mogą potrwać do 24 godzin.

Szczegółowe instrukcje dotyczące załączania zdjęć


 1. W Seller Central przejdź do Zapasy, a następnie wybierz Prześlij zdjęcia.
 2. Na stronie Przesyłanie wielu zdjęć naraz możesz załączyć zdjęcia pojedynczo lub plik ZIP ze zdjęciami.
  Ważne: Przed załączeniem zdjęć upewnij się, że ich nazwy są zgodne z poniższymi wytycznymi.

  W przypadku Zjednoczonego Królestwa:

  Etykieta efektywności energetycznej: ASIN.UKEE.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.UKEE.jpg.

  Karta produktu: ASIN.UKPF.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.UKPF.jpg.

  W przypadku Niemiec:

  Etykieta efektywności energetycznej: ASIN.GLEE.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.DEEE.jpg.

  Karta produktu: ASIN.DEPF.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.DEPF.jpg.

  W przypadku Francji:

  Etykieta efektywności energetycznej: ASIN.GLEE.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.FREE.jpg.

  Karta produktu: ASIN.FRPF.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.FRPF.jpg.

  W przypadku Włoch:

  Etykieta efektywności energetycznej: ASIN.GLEE.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.ITEE.jpg.

  Karta produktu: ASIN.ITPF.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.ITPF.jpg.

  W przypadku Hiszpanii:

  Etykieta efektywności energetycznej: ASIN.GLEE.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.ESEE.jpg.

  Karta produktu: ASIN.ESPF.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.ESPF.jpg.

  W przypadku Szwecji:

  Etykieta efektywności energetycznej: ASIN.GLEE.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.SEEE.jpg.

  Karta produktu: ASIN.SEPF.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.SEPF.jpg.

  W przypadku Holandii:

  Etykieta efektywności energetycznej: ASIN.GLEE.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.NLEE.jpg.

  Karta produktu: ASIN.NLPF.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.NLPF.jpg.

  W przypadku Polski:

  Etykieta efektywności energetycznej: ASIN.GLEE.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.PLEE.jpg.

  Karta produktu: ASIN.PLPF.JPG

  Przykład: ASIN 123XXXXXX będzie mieć nazwę pliku 123XXXXXX.PLPF.jpg.

 3. Wybierz ze swojego komputera zdjęcie lub plik ZIP do przesłania.
 4. Kliknij Prześlij zdjęcia.

Możesz wybrać raport o stanie przesyłania, aby sprawdzić, czy przesyłanie zakończyło się pomyślnie.

Inne urządzenia (poprzednie etykietowanie energetyczne)

Aby oferować produkty w kategoriach objętych starymi wymogami etykietowania energetycznego, dodaj następujące atrybuty w celu wyświetlenia widżetu na stronie produktu:

eu_energy_label_efficiency_class (zakres klasy efektywności energetycznej)

Wskazuje zakres efektywności energetycznej produktu, np. „A-G” lub „A+++-D”.

efficiency (klasyfikacja efektywności energetycznej)

Klasa efektywności energetycznej produktu, np. A.

product_efficiency_image_url (karta produktu)

Adres URL strony, na której przechowywane jest zdjęcie karty produktu.

Wymóg: Zdjęcie musi mieć rozdzielczość 72 pikseli na cal i najdłuższą krawędź o długości co najmniej 500 pikseli. Zalecany format pliku to JPEG (.jpg). Adres URL musi być prawidłowy (np. musi zawierać https://).

W przypadku Zjednoczonego Królestwa nazwa pliku musi zawierać .PFUK (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.PFUK.jpg).

W przypadku Niemiec nazwa pliku musi zawierać .PFDE (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.PFDE.jpg).

W przypadku Francji nazwa pliku musi zawierać .PFFR (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.PFFR.jpg).

W przypadku Włoch nazwa pliku musi zawierać .PFIT (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.PFIT.jpg).

W przypadku Hiszpanii nazwa pliku musi zawierać .PFES (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.PFES.jpg).

W przypadku Szwecji nazwa pliku musi zawierać .PFSE (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.PFSE.jpg).

W przypadku Holandii nazwa pliku musi zawierać .PFNL (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.PFNL.jpg).

W przypadku Polski nazwa pliku musi zawierać .PFPL (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.PFPL.jpg).

Jeśli nazwa pliku nie jest podana we właściwym formacie, zdjęcie nie zostanie wyświetlone na stronie produktu.

energy_efficiency_image_url (etykieta efektywności energetycznej)

Adres URL strony, na której jest przechowywane zdjęcie etykiety efektywności energetycznej produktu.

Wymóg: Zdjęcie musi mieć rozdzielczość 72 pikseli na cal i najdłuższą krawędź o długości co najmniej 500 pikseli. Zalecany format pliku to JPEG (.jpg). Adres URL musi być prawidłowy (np. musi zawierać https://).

Nazwa pliku musi zawierać .EEGL (np. https://www.example.com/amazon_images/vacuum.EEGL.jpg).

Jeśli nazwa pliku nie jest podana we właściwym formacie, zdjęcie nie zostanie wyświetlone na stronie produktu.

Atrybuty można dodawać za pomocą narzędzia Dodaj produkt w Seller Central, edytując produkt lub korzystając z szablonów plików produktowych (za pomocą opcji Dodawanie wielu produktów naraz), a także za pośrednictwem interfejsu Amazon Marketplace Web Service.

Uwaga: Aktualizacje mogą potrwać do 24 godzin.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates