Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Badanie zgodności produktów Amazon Electronic

W ramach zachowania należytej staranności Amazon prowadzi program kontroli, aby upewnić się, że produkty elektroniczne sprzedawane na Amazon spełniają określone standardy dotyczące certyfikacji. W trakcie kontroli numeru ASIN, Sprzedawcy są zobowiązani do przedłożenia dokumentacji zgodności dla tego numeru. Jeśli dotyczy to któregoś z Twoich numerów ASIN, otrzymasz wiadomość e-mail. W takim przypadku, jeśli chcesz kontynuować sprzedaż tych produktów w serwisie Amazon, złóż wniosek, przesyłając następujące informacje do erica-safety@amazon.co.uk

Brak przedłożenia wymaganych informacji zostanie potraktowany jako przyznanie, że produkt nie był zgodny ze standardami dotyczącymi certyfikacji. Dlatego zalecamy przesłanie informacji, nawet jeśli nie zamierzasz kontynuować sprzedaży produktu.

 • Nazwa firmy
 • Identyfikator Sprzedawcy / dostawcy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Rynki UE, na których chcesz kontynuować wystawianie swoich numerów ASIN
 • Lista numerów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz

  Aby przyspieszyć proces, złóż jeden wniosek na rodzinę ASIN / wariant / numer modelu. Do każdego numeru ASIN lub modelu, który chcesz wystawiać, należy dostarczyć oryginalne zdjęcia produktu lub jego opakowania, na którym widoczne są następujące elementy:

  1. oznakowanie CE;
  2. nazwa i adres producenta, importera lub zarejestrowany znak towarowy.

 • Deklaracja zgodności WE wydana przez producenta
Produkt Wymogi dotyczące certyfikacji
Wszystkie produkty elektryczne

Deklaracja zgodności WE zgodnie z obowiązującymi dyrektywami wymienionymi poniżej:

Dyrektywa nr 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa nr 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

(LVD) (2014/35/UE) — dla produktu z wtyczką

Dyrektywa nr 2014/53/UE (RED) w sprawie urządzeń radiowych — dla produktów bezprzewodowych

+ inne dyrektywy w zależności od cech produktu

Listę zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w razie pytań dotyczących wymogów regulacyjnych można znaleźć na stronie Rozwiązania dotyczące zgodności z przepisami w Europie .

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates