Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wymóg określenia podmiotu odpowiedzialnego za produkty z oznaczeniem CE

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze centrum zasobów dotyczących podmiotu odpowiedzialnego i wyświetl skonsolidowaną listę zasobów.

Co nas czeka?

16 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (zwane „Rozporządzeniem w sprawie nadzoru rynku (UE) 2019/1020”). Nowe rozporządzenie dodaje wymóg, aby dla produktów z oznakowaniem CE zapewnić przebywający na terenie Unii Europejskiej podmiot pełniący funkcję punktu kontaktowego w zakresie zgodności produktu z wymogami („podmiot odpowiedzialny”).

Na tej stronie przedstawiono podsumowanie zmian oraz wskazówki dotyczące przygotowania się do nich. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. W przypadku pytań z zakresu przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących Twoich produktów zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym.

Co to dla mnie znaczy?

Jeśli sprzedajesz produkty z oznakowaniem CE, które są produkowane poza granicami UE, dopilnuj, aby przed 16 lipca 2021 roku miały przypisany podmiot odpowiedzialny na terenie UE. Po 16 lipca 2021 roku sprzedaż w UE produktów z oznakowaniem CE, które nie mają podmiotu odpowiedzialnego na terenie UE, będzie nielegalna.

Istnieje wymóg opatrzenia produktów z oznakowaniem CE danymi kontaktowymi podmiotu odpowiedzialnego. Taką etykietę można dołączyć do produktu, jego opakowania, paczki lub dokumentu towarzyszącego.

Skąd będę wiedzieć, czy potrzebuję podmiotu odpowiedzialnego na terenie UE?

Pierwszym krokiem jest potwierdzenie, że Twoje produkty podlegają przepisom dotyczącym oznakowania CE. Typowe przykłady produktów, które muszą mieć oznakowanie CE, obejmują zabawki i gry, elektronikę, środki ochrony osobistej, maszyny, wyroby budowlane, urządzenia gazowe, rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne, zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia pomiarowe. Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich produktów z oznakowaniem CE z wyjątkiem wyrobów medycznych, materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz niektórych dźwigów i instalacji kolei linowych.

Jeśli nie masz pewności, czy produkty, które sprzedajesz, wymagają oznakowania CE, zalecamy kontakt z dostawcą lub radcą prawnym w celu dalszego zbadania sprawy.

Jestem właścicielem marki produktów z oznakowaniem CE. Co mam zrobić dalej?

Jeśli jesteś właścicielem marki produktów z oznakowaniem CE (innych niż wyroby medyczne, materiały wybuchowe do użytku cywilnego oraz niektóre dźwigi i instalacje kolei linowych), zalecamy podjęcie następujących działań:

 1. Zweryfikuj zgodność swoich produktów z przepisami: Upewnij się, że Twoje produkty spełniają wszystkie odpowiednie wymagania dotyczące oznakowania CE (więcej informacji znajdziesz tutaj) oraz że zostały sporządzone odpowiednie dokumenty (np. raporty z badań i deklaracja zgodności). Dostarcz deklarację zgodności (lub deklarację właściwości użytkowych) swojemu podmiotowi odpowiedzialnemu. Konieczne może się okazać dostarczenie innej dokumentacji technicznej na życzenie.
 2. Zarejestruj się w Amazon Brand Registry: Zachęcamy do zarejestrowania marki w Amazon Brand Registry, aby korzystać z narzędzi, które oferujemy właścicielom marek. Więcej informacji na temat Amazon Brand Registry, w tym lista często zadawanych pytań, znajdziesz na stronie informacyjnej Brand Registry.
 3. Wyznacz podmiot odpowiedzialny na terenie UE dla swoich produktów: Właściciel marki ma dowolność w zakresie wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego. Niektóre opcje, które warto wziąć pod uwagę:
  1. Jeśli masz jednostkę zależną lub importera na terenie UE, istnieje możliwość wyznaczenia ich jako podmiotu odpowiedzialnego dla swoich produktów.
  2. Możliwe, że laboratorium badawcze lub firma certyfikująca, z których usług korzystasz w przypadku swoich produktów, oferuje usługi podmiotu odpowiedzialnego.
  3. Możesz też skorzystać z dostawców zewnętrznych, których usługi oferowane są w sieci dostawców usług Amazon. Odwiedź tę stronę pomocy, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach.
  4. Amazon oferuje usługę podmiotu odpowiedzialnego dla produktów obsługiwanych w ramach FBA. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji, cen i warunków znajdziesz na tej stronie.

Mam już podmiot odpowiedzialny za moją markę lub kody ASIN. Czy mam obowiązek powiadomić Amazon?

Amazon ma obowiązek zbierać dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za marki lub kody ASIN spoza UE obsługiwane w ramach usługi FBA. Amazon udostępnia w Seller Central panel umożliwiający zadeklarowanie podmiotu odpowiedzialnego za markę lub kody ASIN na terenie UE oraz stronę z często zadawanymi pytaniami, która pomoże Ci w podaniu odpowiednich informacji. Jeśli nie korzystasz z usługi FBA, Amazon nie poprosi teraz o podanie tych informacji, ale upewnij się, że wykonasz odpowiednie czynności w celu dodania informacji o podmiocie odpowiedzialnym do produktów z oznakowaniem CE, ich opakowań lub dokumentów towarzyszących.

Nie jestem właścicielem marki, ale sprzedaję produkty z oznakowaniem CE. Co mam zrobić?

Jeśli korzystasz z usługi FBA i chcesz dowiedzieć się więcej na temat uzupełniania informacji o podmiocie odpowiedzialnym, odwiedź stronę dotyczącą wymogu podmiotu odpowiedzialnego za produkty z oznakowaniem CE.

Po wejściu do panelu zobaczysz kody ASIN z oznakowaniem CE, które sprzedajesz. Zachęcamy do sprawdzenia, czy do każdego z nich przypisano podmiot odpowiedzialny. Wszelkie informacje o podmiocie odpowiedzialnym, które dodasz dla tych kodów ASIN, dotyczą jednostek sprzedawanych przez Ciebie.

Jeśli Twoje produkty nie mają przypisanego podmiotu odpowiedzialnego, zalecamy rozmowę z dostawcami, aby upewnić się, że są świadomi nadchodzących zmian i podejmują odpowiednie działania w celu wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego.

Inne często zadawane pytania

Kto może być podmiotem odpowiedzialnym na terenie UE?

Podmiotem odpowiedzialnym na terenie UE może być:

 • producent lub marka, jeżeli ma siedzibę w UE
 • importer mający siedzibę w UE
 • upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w UE, wyznaczony na piśmie jako podmiot odpowiedzialny przez producenta lub markę
 • dostawca usług w zakresie realizacji zamówień mający siedzibę w UE.

Jakie są obowiązki podmiotu odpowiedzialnego?

Podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do wykonywania następujących czynności:

 1. Przechowywanie deklaracji zgodności UE (lub deklaracji właściwości użytkowych) dla produktu i zapewnienie, że producent lub właściciel marki udostępni na żądanie dodatkowe dokumenty potwierdzające zgodność produktu z wymogami UE w języku zrozumiałym dla odpowiedniego organu.
 2. W niektórych przypadkach informowanie organów o ryzyku stwarzanym przez produkt.
 3. Współpraca z organami nadzoru rynku. Obejmuje to zapewnienie, że producent lub właściciel marki podejmuje niezbędne działania naprawcze w celu zaradzenia wszelkim niezgodnościom produktu z wymogami.

Ponadto informacje kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego umieszcza się na produkcie lub na opakowaniu, paczce lub dokumencie towarzyszącym.

Czy Amazon może działać w moim imieniu jako podmiot odpowiedzialny?

Tak, Amazon oferuje usługę podmiotu odpowiedzialnego dla producentów, właścicieli marek i autoryzowanych odsprzedawców (tj. upoważnionych przez markę do sprzedaży w UE) spoza UE w ramach usługi Realizacja przez Amazon. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji, cen i warunków znajdziesz na tej stronie.

Gdzie mogę uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów z wymogami?

Rozporządzenie UE 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów opublikowane 20 czerwca 2019 roku określa ramy mające na celu zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktów i zgodność z wymogami technicznymi, a także egzekwowanie naruszeń zgodności z wymogami technicznymi.

Zachęcamy do odwiedzenia witryny internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat rozporządzenia UE 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates