Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Powerbanki/Przenośne akumulatory rozruchowe

Zgodnie z zasadami firmy Amazon powerbanki i przenośne akumulatory rozruchowe sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej Amazon muszą spełniać określone normy certyfikacji. Niniejszy materiał służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako alternatywy dla porad prawnych. Zachęcamy do konsultowania wszelkich wątpliwości dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoim produktem z radcą prawnym. Treść materiału odzwierciedla stan obowiązujący w dniu jego utworzenia, a wymogi obowiązujące w UE i Wielkiej Brytanii mogą ulec zmianie, zwłaszcza w świetle rozwijającej się sytuacji z brexitem. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które mogą Cię dotyczyć po zakończeniu okresu przejściowego, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi Wielkiej Brytanii dotyczącymi brexitu (zobacz poniżej).

Wymogi UE

Aby sprzedawać te produkty na Amazon, należy złożyć wniosek, przesyłając następujące informacje na adres eu-electronics-safety@amazon.co.uk:

 • Nazwa firmy
 • Identyfikator Sprzedawcy/dostawcy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Rynki UE, na których oferujesz numery ASIN
 • Lista numerów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz

Aby przyspieszyć proces, złóż jeden wniosek na rodzinę ASIN / wariant / numer modelu. Dla każdego numeru ASIN lub modelu, który chcesz oferować, należy podać oryginalne zdjęcia produktu lub jego opakowania, na którym widoczne są następujące elementy:


 1. Oznakowanie CE
 2. Nazwa i adres lub zarejestrowany znak towarowy producenta
 • Deklaracja zgodności WE.
 • Certyfikat lub sprawozdanie z badania wydane przez akredytowane laboratorium potwierdzające, że produkt przetestowano zgodnie z normami wymienionymi w poniższej tabeli. Sprawozdanie uzyskać również od właściciela marki lub oficjalnego importera w UE.

Produkt Wymogi certyfikacji
Powerbanki Deklaracja zgodności WE

+

EN (IEC) 62133 lub UL2056

Przenośny akumulator rozruchowy

Deklaracja zgodności WE

+

EN (IEC) 62133 lub UL2056

Wykaz zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytaniach dotyczące wymogów regulacyjnych, można znaleźć na stronie Rozwiązania dotyczące zgodności w Europie.

ll. Wymogi obowiązujące w Wielkiej Brytanii

Produkty udostępnione po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii lub UE w dniu 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą powinny spełniać wymogi UE określone powyżej. Produkty, które zostały po raz pierwszy udostępnione w UE lub w Zjednoczonym Królestwie w dniu 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą, mogą nadal być w obrocie, dopóki nie dotrą do swojego użytkownika końcowego, i nie muszą być zgodne ze zmianami, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Możesz zachować dowód wskazujący, kiedy produkty po raz pierwszy udostępniono w Wielkiej Brytanii lub UE, przechowując dokumenty, w tym umowy sprzedaży, faktury i dokumenty dotyczące wysyłki towarów do dystrybucji.

Po zakończeniu okresu przejściowego brexitu w Wielkiej Brytanii wobec towarów, które sprzedajesz w następujących krajach, zastosowanie mają inne zasady: Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia) („GB”) i Irlandia Północna („NI”).

W przypadku produktów udostępnionych po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji) po 31 grudnia 2020 r. należy złożyć wniosek, przesyłając następujące informacje na adres eu-electronics-safety@amazon.co.uk:

 • Nazwa firmy
 • Identyfikator Sprzedawcy/dostawcy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Lista numerów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz

Aby przyspieszyć proces, złóż jeden wniosek na rodzinę ASIN / wariant / numer modelu. Dla każdego numeru ASIN lub modelu, który chcesz oferować, należy dostarczyć oryginalne zdjęcia produktu lub jego opakowania, na którym widoczne są następujące elementy:


 1. Oznakowanie UKCA
 2. Nazwa i adres producenta lub importera
 • Deklaracja zgodności UK.
 • Certyfikat lub sprawozdanie z badania wydane przez akredytowane laboratorium potwierdzające, że produkt przetestowano zgodnie z normami wymienionymi w poniższej tabeli. Dokument można również uzyskać od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
Produkt Wymogi certyfikacji
Powerbanki

Deklaracja zgodności UK

+

EN (IEC) 62133 lub UL2056

Przenośny akumulator rozruchowy

Deklaracja zgodności UK

+

EN (IEC) 62133 lub UL2056

Uwaga: Rząd Wielkiej Brytanii uchwalił przepisy, które przewidują, że dla niektórych produktów oznakowaniem CE będzie akceptowane w Wielkiej Brytanii do dnia 1 stycznia 2022 r., a do dnia 1 stycznia 2023 r. będą akceptowane pewne dodatkowe sposoby dołączania znaku UKCA do produktów. W poniższej sekcji „BREXIT: wytyczne rządu Wielkiej Brytanii” znajdziesz więcej informacji na temat nowych wymogów i środków przejściowych.

Irlandia Północna

Należy pamiętać, że w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. obowiązują inne zasady wynikające z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. W szczególności:

 • Należy zagwarantować zgodność produktów z wymogami UE oraz zadbać o stosowanie znaku CE. Aby sprzedawać produkty w Irlandii Północnej, prześlij informacje określone w sekcji Wymogi UE powyżej.
 • Jesteś importerem, jeżeli posiadasz siedzibę w UE lub w Irlandii Północnej i prowadzisz sprzedaż produktów nabywcom w Irlandii Północnej z kraju znajdującego się poza UE i Irlandią Północną (w tym z Wielkiej Brytanii). Jeżeli produkty sprzedawane w Irlandii Północnej zostały sprowadzone przez importera mającego siedzibę w UE lub w Irlandii Północnej, muszą one być oznakowane jego danymi.
 • Upoważnieni przedstawiciele mogą mieć siedzibę w Irlandii Północnej lub UE. Od dnia 16 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia UE nr 2019/1020 wchodzą w życie nowe przepisy i niektóre firmy mogą zostać objęte obowiązkiem wyznaczenia w Unii Europejskiej lub Irlandii Północnej podmiotu odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji w zakresie zgodności produktów z wymogami (o ile w łańcuchu dostaw nie ma innego podmiotu, który te funkcje jest w stanie pełnić). Rząd Wielkiej Brytanii udostępni więcej wytycznych na temat nowych przepisów.
 • Dla produktów zaimportowanych do Irlandii Północnej od dnia 1 stycznia 2021 r. sprzedawcy zlecający obowiązkową ocenę zgodności przez osobę trzecią organowi brytyjskiemu będą musieli złożyć wniosek o wydanie znaku UKNI oraz znaku CE. Towary z oznakowaniem CE oraz UKNI nie mogą być sprzedawane w UE. Sprzedawca nie musi natomiast stosować znaku UKNI, jeśli samodzielnie poświadcza zgodność produktu z wymogami lub do jej obowiązkowej oceny przez osobę trzecią korzysta z usług któregoś z organów UE.
 • „Kwalifikujące się towary z Irlandii Północnej” mogą być sprzedawane w Wielkiej Brytanii ze znakiem CE. Rząd Wielkiej Brytanii publikuje aktualnie wytyczne dotyczące działania tego mechanizmu.

Wykaz zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytaniach dotyczące wymogów regulacyjnych, można znaleźć na stronie Rozwiązania dotyczące zgodności w Europie

BREXIT: Wytyczne rządu Wielkiej Brytanii

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży produktów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Niniejsze wytyczne zawierają informacje dla producentów, importerów i dystrybutorów dotyczące wymogów zgodności obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., w tym:

 • Czy konieczna jest zmiana istniejącej oceny zgodności
 • W jakich przypadkach i w jaki sposób stosować znak UKCA
 • Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej i szczegółowych deklaracji zgodności dla produktów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii
 • Wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela lub podmiotu odpowiedzialnego w Wielkiej Brytanii
 • Czy Twoje obowiązki prawne ulegną zmianie w wyniku brexitu
 • Czy konieczne jest dostarczenie informacji o importerze do Wielkiej Brytanii oraz o metodach realizacji tego obowiązku (w tym uzgodnienia przejściowe do końca 2022 r.)
 • Skutki dla towarów już znajdujących się na stanach magazynowych
 • Jakie dokumenty są wymagane, aby wykazać, że produkty zostały umieszczone w Wielkiej Brytanii lub UE przed końcem okresu przejściowego
 • Szczególne zasady dotyczące sprzedaży produktów w Irlandii Północnej
Zachęcamy do zapoznania się z tymi wytycznymi (załączonymi poniżej) oraz wszelkimi innymi wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii dotyczącymi konkretnie oferowanych przez Ciebie produktów. Ewentualne pytania o zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych do Twoich produktów od 1 stycznia 2021 r. należy kierować do radcy prawnego.

Wytyczne dotyczące brexitu, o których mowa powyżej, można znaleźć tutaj:

WIELKA BRYTANIA

IRLANDIA PÓŁNOCNA

Zdjęcia i definicje powerbanków i przenośnych akumulatorów rozruchowych

Powerbank: przenośny, zewnętrzny akumulator litowo-jonowy służący do ładowania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

Przenośny akumulator rozruchowy: przenośny akumulator służący do uruchamiania akumulatora samochodowego poprzez chwilowe dostarczenie prądu o wysokim natężeniu i wysokiego napięcia. Wbudowane źródło zasilania składa się z co najmniej jednego akumulatora litowo-jonowego, akumulatora ołowiowego, kondensatora elektrochemicznego lub modułu kondensatorów. Tego rodzaju produkty mogą również oferować dodatkowe funkcje, takie jak latarka, woltomierz, falownik, adaptery do pojazdów czy wewnętrzna sprężarka powietrza.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates