Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zabawki typu slime i pasta magnetyczna

Uwaga: Materiał ten służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako alternatywy dla porad prawnych. Zachęcamy do konsultowania wszelkich wątpliwości i obaw dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoimi produktami z radcą prawnym. Treść materiału odzwierciedla stan obowiązujący w dniu jego utworzenia, a wymogi obowiązujące w UE i Zjednoczonym Królestwie mogą ulec zmianie, zwłaszcza w świetle rozwijającej się sytuacji z brexitem. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które mogą Cię dotyczyć po zakończeniu okresu przejściowego, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi brexitu (zobacz poniżej).

I. Wymogi UE

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre zabawki typu slime i pasty magnetyczne sprzedawane na stronie internetowej Amazon muszą spełniać określone normy certyfikacji. Aby sprzedawać te produkty na Amazon, należy złożyć wniosek, przesyłając poniższe informacje na adres child-safety@amazon.co.uk .

 1. Nazwa firmy
 2. Identyfikator sprzedawcy lub dostawcy
 3. Adres e-mail
 4. Numer telefonu
 5. Lista numerów ASIN zabawek typu slime i pasty magnetycznej, o których sprzedaż się ubiegasz
 6. Dla każdego ASIN zabawki typu slime lub pasty magnetycznej, który chcesz oferować, dostarcz zdjęcia produktu przedstawiające następujące informacje:
  • nazwa produktu lub numer modelu
  • oznakowanie CE
  • nazwa i adres producenta lub importera z siedzibą w UE w przypadku, gdy producent ma siedzibę poza UE
 7. Deklaracja zgodności WE – dokument można uzyskać od właściciela marki lub oficjalnego importera produktów w UE.

Produkt Wymóg certyfikacji
Zabawka typu slime lub pasta magnetyczna Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Wykaz zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące wymogów regulacyjnych, można znaleźć na stronie Rozwiązania dotyczące zgodności w Europie

II. Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre zabawki typu slime i pasty magnetyczne sprzedawane na stronie internetowej Amazon muszą spełniać określone normy certyfikacji.

Produkty udostępnione po raz pierwszy w Zjednoczonym Królestwie lub UE w dniu 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą powinny spełniać wymogi UE określone powyżej. Produkty, które zostały po raz pierwszy udostępnione w UE lub w Zjednoczonym Królestwie w dniu 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą, mogą nadal być w obrocie, dopóki nie dotrą do swojego użytkownika końcowego, i nie muszą być zgodne ze zmianami, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Możesz zachować dowód wskazujący, kiedy produkty po raz pierwszy udostępniono w Zjednoczonym Królestwie lub UE, przechowując dokumenty, w tym umowy sprzedaży, faktury i dokumenty dotyczące wysyłki towarów do dystrybucji.

Po zakończeniu okresu przejściowego brexitu w Zjednoczonym Królestwie wobec towarów, które sprzedajesz w następujących krajach, zastosowanie mają inne zasady: (1) Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia) („GB”) i (2) Irlandia Północna („NI”).

W przypadku produktów udostępnionych po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r. należy złożyć wniosek, przesyłając poniższe informacje na adres child-safety@amazon.co.uk.

 1. Nazwa firmy
 2. Identyfikator sprzedawcy lub dostawcy
 3. Adres e-mail
 4. Numer telefonu
 5. Lista numerów ASIN zabawek typu slime i pasty magnetycznej, o których sprzedaż się ubiegasz
 6. Dla każdego ASIN zabawki typu slime lub pasty magnetycznej, który chcesz oferować, dostarcz zdjęcia produktu przedstawiające następujące informacje:
  • nazwa produktu lub numer modelu
  • oznakowanie UKCA
  • nazwa i adres producenta lub importera z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie (jeśli producent ma siedzibę poza Zjednoczonym Królestwem).
 7. Deklaracja zgodności – dokument można uzyskać od właściciela marki lub oficjalnego importera produktów w Zjednoczonym Królestwie.

Produkt Wymóg certyfikacji
Zabawka typu slime lub pasta magnetyczna Przepisy Zjednoczonego Królestwa w sprawie (bezpieczeństwa) zabawek 2011/1881

Wykaz zewnętrznych konsultantów, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące wymogów regulacyjnych, można znaleźć na stronie Rozwiązania dotyczące zgodności w Zjednoczonym Królestwie.

Uwaga: Rząd Zjednoczonego Królestwa uchwalił ustawy, zgodnie z którymi w przypadku niektórych produktów (w tym produktów objętych przepisami w sprawie bezpieczeństwa zabawek) oznakowanie CE będzie akceptowane w Wielkiej Brytanii do dnia 1 stycznia 2022 r., a do dnia 1 stycznia 2023 r. będą akceptowane dodatkowe sposoby dołączania do produktów oznakowania UKCA. W poniższej sekcji „Brexit: wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa” znajdziesz więcej informacji na temat nowych wymogów i środków przejściowych.

Irlandia Północna

Należy pamiętać, że w Irlandii Północnej będą obowiązywać inne zasady niż w Wielkiej Brytanii, co wynika z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. W szczególności w odniesieniu do produktów udostępnionych po raz pierwszy w Irlandii Północnej po dniu 31 grudnia 2020 r.:

 • Należy zagwarantować zgodność produktów z wymogami UE oraz zadbać o stosowanie oznakowania CE.
 • Jesteś importerem, jeżeli posiadasz siedzibę w UE lub w Irlandii Północnej i prowadzisz sprzedaż produktów nabywcom w Irlandii Północnej z kraju znajdującego się poza UE i Irlandią Północną (w tym z Wielkiej Brytanii). Jeżeli produkty sprzedawane w Irlandii Północnej zostały sprowadzone przez importera mającego siedzibę w UE lub w Irlandii Północnej, muszą one być oznakowane jego danymi.
 • Upoważnieni przedstawiciele mogą mieć siedzibę w Irlandii Północnej lub UE. Od 16 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia UE nr 2019/1020 wchodzą w życie nowe przepisy, które mogą nałożyć na wybrane firmy obowiązek wyznaczenia w Unii Europejskiej lub Irlandii Północnej podmiotu odpowiedzialnego za zgodność produktów z wymogami (o ile w łańcuchu dostaw nie ma innego podmiotu, który może pełnić te funkcje). Dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad zostaną udostępnione przez rząd Zjednoczonego Królestwa.
 • Dla produktów zaimportowanych do Irlandii Północnej od dnia 1 stycznia 2021 r. sprzedawcy zlecający obowiązkową ocenę zgodności przez osobę trzecią organowi Zjednoczonego Królestwa będą musieli złożyć wniosek o wydanie oznakowania UKNI oraz oznakowania CE. Towary z oznakowaniem CE oraz UKNI nie mogą być sprzedawane w UE. Sprzedawca nie musi natomiast stosować oznakowania UKNI, jeśli samodzielnie poświadcza zgodność produktu lub jeżeli powierza przeprowadzenie obowiązkowej, niezależnej oceny któremuś z organów UE.
 • Sprzedaż „kwalifikujących się towarów z Irlandii Północnej” z oznakowaniem CE będzie możliwa w Wielkiej Brytanii. Rząd Zjednoczonego Królestwa publikuje aktualnie wytyczne dotyczące działania tego mechanizmu.

Brexit: wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa

Rząd Zjednoczonego Królestwa opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży produktów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po brexicie. Niniejsze wytyczne zawierają informacje dla producentów, importerów i dystrybutorów dotyczące wymogów zgodności obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., w tym:

 • czy konieczna jest zmiana istniejącej oceny zgodności
 • w jakich przypadkach i w jaki sposób stosować oznakowanie UKCA
 • wymagania dotyczące dokumentacji technicznej i specjalnej deklaracji zgodności dla produktów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii
 • wyznaczanie upoważnionego przedstawiciela lub podmiotu odpowiedzialnego w Zjednoczonym Królestwie
 • czy Twoje obowiązki prawne ulegną zmianie w wyniku brexitu
 • czy konieczne jest dostarczenie informacji o importerze do Wielkiej Brytanii i jak zgłosić taki podmiot (w tym również w świetle uzgodnień przejściowych obowiązujących do końca 2022 r.)
 • skutki dla towarów już znajdujących się w magazynach
 • jakie dokumenty są wymagane, aby wykazać, że produkty zostały umieszczone w Zjednoczonym Królestwie lub UE przed końcem okresu przejściowego
 • szczególne zasady dotyczące sprzedaży produktów w Irlandii Północnej.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi wytycznymi oraz z wszelkimi innymi szczegółowymi wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa, które mają zastosowanie do Twojego produktu. W razie pytań dotyczących tego, w jaki sposób przepisy ustawowe i wykonawcze mają zastosowanie do Twoich produktów od 1 stycznia 2021 r., należy skonsultować się z radcą prawnym.

Wytyczne dotyczące brexitu są dostępne tutaj:

Czym jest zabawka typu slime?

Zabawki typu slime to lepkie, plastyczne i rozciągliwe materiały wykonane z mieszanki polimerów silikonowych i substancji chemicznych, w tym kwasu bornego. Do materiałów tych dodaje się również sproszkowane wypełniacze i suche środki barwiące (barwniki lub pigment odblaskowy) w celu zmiany wyglądu produktu.Czym jest pasta magnetyczna?

Pasta magnetyczna to zabawka wykonana z polimerów silikonowych o nietypowych właściwościach fizycznych. Odbija się, a jednocześnie pęka w następstwie silnego uderzenia. Oprócz tego może być płynna niczym ciecz. W przeciwieństwie do innych tego rodzaju zabawek pasta magnetyczna zawiera związki żelaza, które nadają jej właściwości magnetyczne.Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates