Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Slime i plastelina magnetyczna

Uwaga: Niniejszy artykuł służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako alternatywy dla porady prawnej. W przypadku wątpliwości i obaw dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących Twoich produktów skonsultuj się z doradcą prawnym. Artykuł ten odzwierciedla jedynie sytuację w dniu jego spisania, a wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie mogą ulec zmianie, zwłaszcza w świetle trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z brexitem. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które mogą Cię dotyczyć po zakończeniu okresu przejściowego, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi brexitu (zobacz poniżej).

I. Wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre slime’y i plasteliny magnetyczne sprzedawane w witrynie internetowej Amazon muszą spełniać określone normy certyfikacji. Aby sprzedawać takie produkty na Amazon, złóż wniosek, przesyłając następujące informacje na adres child-safety@amazon.co.uk :

 • nazwa podmiotu
 • identyfikator sprzedawcy lub identyfikator dostawcy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • sklep Amazon, w którym wystawiasz produkty
 • lista produktów typu slime i plastelina magnetyczna, o których sprzedaż się ubiegasz
 • zdjęcia dla każdego slime’a lub plasteliny magnetycznej, które chcesz sprzedawać, zawierające następujące elementy:
  • nazwa produktu lub numer modelu
  • oznaczenie CE
  • nazwa i adres producenta lub importera z siedzibą w UE w przypadku, gdy producent ma siedzibę poza UE
 • sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez certyfikowane laboratorium w celu potwierdzenia zgodności z normami EN 71-1 i EN 71-3 – dokument można uzyskać u właściciela marki lub oficjalnego importera w UE
 • deklaracja zgodności WE – dokument można uzyskać u właściciela marki lub oficjalnego importera produktów w UE

Produkt Wymóg certyfikacyjny
Slime lub plastelina magnetyczna Dyrektywa nr 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Wykaz konsultantów zewnętrznych, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące wymogów regulacyjnych, znajdziesz na stronie Rozwiązania w zakresie zgodności z wymogami w Europie

II. Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre slime’y i plasteliny magnetyczne sprzedawane w witrynie internetowej Amazon muszą spełniać określone normy certyfikacji.

Produkty udostępnione po raz pierwszy w Zjednoczonym Królestwie lub Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą powinny spełniać określone powyżej wymogi unijne. Produkty, które zostały po raz pierwszy udostępnione w Unii Europejskiej lub w Zjednoczonym Królestwie w dniu 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą, mogą nadal pozostać w obrocie, dopóki nie dotrą do użytkownika końcowego, i nie muszą spełniać wymogów wynikających ze zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Aby dysponować dowodem wskazującym, kiedy produkty po raz pierwszy udostępniono w Zjednoczonym Królestwie lub Unii Europejskiej, zachowaj takie dokumenty jak umowy sprzedaży, faktury i dokumenty dotyczące wysyłki towarów do dystrybucji.

Po zakończeniu okresu przejściowego brexitu w Zjednoczonym Królestwie towary, które sprzedajesz w następujących krajach, podlegają innym zasadom: (1) Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia) („GB”) i (2) Irlandia Północna („NI”).

W przypadku produktów udostępnionych po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. złóż wniosek, przesyłając poniższe informacje na adres child-safety@amazon.co.uk:

 • nazwa podmiotu
 • identyfikator sprzedawcy lub dostawcy
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • sklepy Amazon, w których wystawiasz produkty
 • lista produktów typu slime i plastelina magnetyczna, o których sprzedaż się ubiegasz
 • zdjęcia dla każdego slime’a lub plasteliny magnetycznej, które chcesz sprzedawać, zawierające następujące elementy:
  • nazwa produktu lub numer modelu
  • oznakowanie UKCA
  • nazwa i adres producenta lub importera z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie (jeśli producent ma siedzibę poza Zjednoczonym Królestwem)
 • sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez certyfikowane laboratorium w celu potwierdzenia zgodności z normami EN 71-1 i EN 71-3 – dokument można uzyskać u właściciela marki lub oficjalnego importera w UE
 • deklaracja zgodności – dokument można uzyskać od właściciela marki lub oficjalnego importera produktów w Zjednoczonym Królestwie.

Produkt Wymóg certyfikacyjny
Slime lub plastelina magnetyczna Rozporządzenia Zjednoczonego Królestwa nr 2011/1881 w sprawie (bezpieczeństwa) zabawek

Wykaz konsultantów zewnętrznych, którzy mogą pomóc w odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące wymogów regulacyjnych, znajdziesz na stronie Rozwiązania w zakresie zgodności z wymogami w Zjednoczonym Królestwie.

Uwaga: Rząd Zjednoczonego Królestwa przyjął przepisy, zgodnie z którymi w przypadku pewnych produktów (w tym produktów objętych Rozporządzeniami w sprawie bezpieczeństwa zabawek) oznakowanie CE będzie akceptowane w Wielkiej Brytanii do dnia 1 stycznia 2022 r., a do dnia 1 stycznia 2023 r. będą akceptowane dodatkowe sposoby umieszczania na produktach znaku UKCA. W poniższej sekcji „Brexit: wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa” znajdziesz więcej informacji na temat nowych wymogów i środków przejściowych.

Irlandia Północna

W Irlandii Północnej będą obowiązywać inne zasady niż w Wielkiej Brytanii, co wynika z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. W szczególności w przypadku produktów udostępnionych po raz pierwszy w Irlandii Północnej po 31 grudnia 2020 r.:

 • Zagwarantuj zgodność produktów z wymogami UE oraz zadbaj o stosowanie znaku CE.
 • Jesteś importerem, jeżeli posiadasz siedzibę w Unii Europejskiej lub Irlandii Północnej i sprzedajesz produkty z kraju znajdującego się poza Unią Europejską i Irlandią Północną (w tym z Wielkiej Brytanii) nabywcom w Irlandii Północnej. Jeżeli produkty sprzedawane w Irlandii Północnej zostały sprowadzone przez importera mającego siedzibę w Unii Europejskiej lub w Irlandii Północnej, muszą one być oznakowane jego danymi.
 • Upoważnieni przedstawiciele mogą mieć siedzibę w Irlandii Północnej lub Unii Europejskiej. Od 16 lipca 2021 r. na mocy rozporządzenia UE nr 2019/1020 wchodzą w życie nowe przepisy, które mogą nałożyć na wybranych przedsiębiorców obowiązek wyznaczenia w Unii Europejskiej lub Irlandii Północnej podmiotu odpowiedzialnego, który będzie odpowiadać za zapewnianie zgodności produktów z wymogami (o ile w łańcuchu dostaw nie ma innego podmiotu, który może pełnić te funkcje). Więcej wytycznych na temat nowych przepisów udostępni rząd Zjednoczonego Królestwa.
 • Zlecając organowi brytyjskiemu przeprowadzenie obowiązkowej, niezależnej oceny zgodności z wymogami w przypadku produktów wprowadzanych do obrotu w Irlandii Północnej od dnia 1 stycznia 2021 r., musisz złożyć wniosek o oznakowanie UKNI oraz CE. Produkty z oznakowaniem CE oraz UKNI nie mogą być sprzedawane w Unii Europejskiej. Nie musisz natomiast stosować oznakowania UKNI, jeśli samodzielnie poświadczasz zgodność produktu z wymogami lub jeżeli powierzasz przeprowadzenie obowiązkowej, niezależnej oceny organowi z Unii Europejskiej.
 • Sprzedaż kwalifikujących się towarów z Irlandii Północnej będzie możliwa w Wielkiej Brytanii pod warunkiem posiadania oznakowania CE. Rząd Zjednoczonego Królestwa publikuje aktualnie wytyczne dotyczące działania tego mechanizmu.

Brexit: wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa

Rząd Zjednoczonego Królestwa opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży produktów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po brexicie. Wytyczne zawierają informacje dla producentów, importerów i dystrybutorów dotyczące wymogów zgodności obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., w tym poruszają następujące kwestie:

 • Czy konieczna jest zmiana istniejącej oceny zgodności?
 • W jakich przypadkach i w jaki sposób stosować oznakowanie UKCA?
 • Jakimi wymaganiami objęte są dokumentacja techniczna i specjalna deklaracja zgodności dla produktów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii?
 • Jak wygląda wyznaczanie upoważnionego przedstawiciela lub podmiotu odpowiedzialnego w Zjednoczonym Królestwie?
 • Czy w wyniku brexitu ulegną zmianie obowiązki prawne?
 • Czy konieczne jest dostarczenie informacji o importerze z siedzibą w Wielkiej Brytanii i jak zgłosić taki podmiot (w tym również w świetle uzgodnień przejściowych obowiązujących do końca 2022 r.)?
 • Jakie są skutki dla towarów już znajdujących się w magazynach?
 • Jakie dokumenty są wymagane do wykazania, że produkty zostały wprowadzone do obrotu w Zjednoczonym Królestwie lub Unii Europejskiej przed końcem okresu przejściowego?
 • Jakim szczególnym zasadom podlega sprzedaż produktów w Irlandii Północnej?

Zapoznaj się z tymi wytycznymi oraz wszelkimi innymi szczegółowymi wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa, które dotyczą Twojego produktu. W przypadku pytań dotyczących przepisów prawa mających zastosowanie do Twoich produktów od 1 stycznia 2021 r. skonsultuj się z doradcą prawnym.

Wytyczne dotyczące brexitu znajdziesz tutaj:

Czym jest slime?

Slime to lepki, plastyczny i rozciągliwy materiał wykonany z mieszanki polimerów silikonowych i substancji chemicznych, w tym kwasu bornego. Do materiału tego dodaje się również sproszkowane wypełniacze i suche środki barwiące (barwniki lub pigment odblaskowy) w celu zmiany wyglądu produktu.Czym jest plastelina magnetyczna?

Plastelina magnetyczna to zabawka wykonana z polimerów silikonowych o nietypowych właściwościach fizycznych. Odbija się, a jednocześnie pęka w następstwie silnego uderzenia. Oprócz tego może przybierać postać płynną. W przeciwieństwie do innych tego rodzaju zabawek plastelina magnetyczna zawiera związki żelaza, które nadają jej właściwości magnetyczne.Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates