Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Często zadawane pytania dotyczące karty kredytowej sprzedawcy

Często zadawane pytania dotyczące karty kredytowej sprzedawcy

1. Jak dodać nową kartę kredytową?

Nową kartę kredytową możesz dodać, wykonując poniższe czynności:

 1. Wybierz Ustawienia, a następnie kliknij Informacje o koncie.
 2. W obszarze Informacje o płatności wybierz Metody płatności.
 3. Kliknij Zastąp metodę płatności przy karcie kredytowej, którą chcesz zastąpić, i wybierz sklep, do którego ma być przypisana nowa metoda płatności.
 4. Wybierz Dodaj nową metodę płatności. Wprowadź żądane informacje dokładnie tak, jak widnieją na wyciągu z karty kredytowej.

2. Jak długo trwa weryfikacja karty kredytowej?

Zwykle weryfikacja karty kredytowej zajmuje mniej niż dwie minuty. Jednak w zależności od wystawcy karty oraz sieci zaktualizowane informacje o karcie kredytowej pojawią się na koncie sprzedawcy w ciągu 48 godzin. Uwaga: W niektórych przypadkach może nastąpić przekierowanie do instytucji finansowej w celu zweryfikowania Twojej karty testem zabezpieczeń przed przekierowaniem z powrotem do Amazon. Może zostać przeprowadzony osobny test zabezpieczeń, aby sprawdzić, czy jesteś posiadaczem każdej karty dodanej w Amazon oraz dla każdego sklepu, w którym chcesz prowadzić sprzedaż.

3. Czy mogę używać różnych kart kredytowych w różnych sklepach Amazon?

Tak, możesz używać różnych kart kredytowych w różnych sklepach Amazon.

4. Dlaczego po dodaniu karty kredytowej pobierana jest niewielka opłata?

Gdy wprowadzisz nową kartę lub przypiszesz wcześniej dodaną kartę do sklepu, Amazon może poprosić instytucję finansową o autoryzację niewielkiej opłaty. W rzeczywistości Amazon nie obciąża Twojej karty. Przeprowadzimy proces autoryzacji dla wszystkich sklepów Amazon, w rejestrze których widniejesz jako osoba oferująca sprzedaż. W zależności od instytucji finansowej autoryzacja może, ale nie musi pojawić się jako płatność oczekująca. Autoryzacja powinna zniknąć z wyciągu z karty kredytowej w ciągu 3–5 dni roboczych zgodnie z zasadami instytucji finansowej.

5. Jak mogę usunąć kartę kredytową?

Jeśli Twoja karta kredytowa nie jest używana jako metoda płatności w żadnym sklepie Amazon, w którym prowadzisz sprzedaż, możesz ją usunąć, wykonując poniższe czynności:

 1. Wybierz Ustawienia, a następnie kliknij Informacje o koncie.
 2. W obszarze Informacje o płatności wybierz Metody płatności.
 3. Kliknij Zarządzaj metodą płatności, aby wyświetlić wszystkie dodane karty kredytowe.
 4. Kliknij Usuń, aby usunąć kartę kredytową. Uwaga: Jeśli karta jest aktualnie powiązana z którymkolwiek sklepem Amazon, będzie wyświetlana jako „Aktywna” i nie będzie można jej usunąć.

6. Skąd będę wiedzieć, że weryfikacja mojej karty kredytowej się nie powiodła?

Jeśli weryfikacja karty kredytowej się nie powiedzie, na koncie sprzedawcy pojawi się baner informujący, że aby kontynuować sprzedaż na Amazon, należy mieć ważną kartę kredytową. Po niepowodzeniu weryfikacji otrzymasz również wiadomość e-mail. Jeśli Twoja karta kredytowa jest wskazana jako nieprawidłowa, nie będzie można zarządzać ofertą, zapasami, wysyłką ani otrzymywać wypłat środków od Amazon.

7. Dlaczego muszę wprowadzić kod zabezpieczający?

Aby zapobiec korzystaniu z Twojej karty na Amazon przez osoby nieupoważnione, instytucja finansowa może poprosić Cię o przeprowadzenie weryfikacji bezpieczeństwa przed autoryzacją karty kredytowej. W takim przypadku przed zakończeniem weryfikacji może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie unikatowego kodu zabezpieczającego. Kod otrzymasz w wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub w postaci tokenu w zależności od ustawień wprowadzonych dla instytucji finansowej. Ewentualnie instytucja finansowa może poprosić Cię o zweryfikowanie transakcji przy użyciu technologii odcisku palca lub rozpoznawania twarzy, jeśli już z niej korzystasz.

Jeśli wystąpi problem z weryfikacją bezpieczeństwa, możesz ponowić weryfikację, postępując zgodnie z monitami wyświetlanymi w metodach płatności, i upewnić się, że poniższe warunki zostały spełnione:

 1. Podane imię i nazwisko są zgodne z informacjami podanymi na karcie. Instytucja finansowa wyśle kod wyłącznie właścicielowi karty.
 2. Wprowadzono poprawny kod, zgodnie z monitem. Częstym błędem jest wprowadzenie numeru telefonu, z którego kod jest wysyłany, zamiast kodu.
 3. Twoje dane osobowe w sekcji Informacje o koncie są aktualne.

Jeśli nadal otrzymujesz komunikat o błędzie lub nie możesz pomyślnie zakończyć weryfikacji, skontaktuj się ze swoją instytucją finansową lub odwiedź jej lokalny oddział, ponieważ może on być w stanie udzielić Ci informacji dotyczących problemu z weryfikacją. Następnie spróbuj ponownie ukończyć proces. Autoryzacja karty może zająć do 48 godzin. Jeśli nadal występują problemy z kartą, zalecamy wprowadzenie innej karty kredytowej.

8. Dlaczego moja karta kredytowa jest wskazana jako nieprawidłowa?

Weryfikujemy Twoją kartę kredytową na podstawie poniższych wymagań. Niespełnienie jednego lub kilku z nich spowoduje odrzucenie Twojej karty przez Amazon.

 • Podany numer powinien być zgodny z numerem na karcie kredytowej.
 • Podany adres rozliczeniowy powinien być zgodny z adresem rozliczeniowym na wyciągu z karty kredytowej.
 • Podany kod CVV powinien być zgodny z kodem na karcie kredytowej.
 • Karta powinna być ważna przez co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym ją dodajesz.
 • Wprowadzone imię i nazwisko posiadacza karty powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem na karcie kredytowej (w alfabecie łacińskim).
 • Karta nie powinna być kartą przedpłaconą, wirtualną ani podarunkową.
 • Powinna istnieć możliwość jej obciążania w walucie sklepów Amazon, z którymi ma ona zostać powiązana.
 • Karta powinna posiadać limit kredytowy odpowiedni do uregulowania opłaty.
 • Jeśli instytucja finansowa poprosiła Cię o wprowadzenie unikatowego kodu zabezpieczającego, wprowadzony kod powinien być zgodny z kodem przesłanym posiadaczowi karty za pośrednictwem wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub tokenu.

Jeśli Twoja karta spełnia wszystkie powyższe wymagania, ale nadal jest wskazana jako nieprawidłowa, zalecamy wypróbowanie innej karty lub kontakt z instytucją finansową w celu uzyskania pomocy. Jeśli wypróbowano co najmniej dwie różne karty kredytowe, które spełniają powyższe wymagania, i każda z nich została odrzucona, w celu uzyskania pomocy skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon.

9. Moja karta kredytowa kiedyś działała, a teraz nie przeszła weryfikacji. Dlaczego tak się stało?

Karta, która kiedyś działała, może nie przejść weryfikacji, jeśli zbliża się lub minęła jej data ważności, instytucja finansowa lub właściciel karty wprowadził dodatkowe zmiany w karcie lub ograniczenia co do jej stosowania. Na przykład być może zaktualizowano adres rozliczeniowy lub bank zdecydował się nie akceptować użycia tej karty w Amazon. Zalecamy wypróbowanie innej karty lub kontakt z instytucją finansową w celu uzyskania pomocy.

10. Moja karta jest prawidłowa w niektórych sklepach Amazon, a w innych nie. Dlaczego?

Instytucja finansowa może zezwolić na używanie karty kredytowej tylko w niektórych krajach. W związku z tym może okazać się, że Amazon akceptuje tę samą kartę w niektórych naszych sklepach, a w innych – nie. Skontaktuj się z instytucją finansową, aby ustalić, w których krajach możesz używać swojej karty.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates