Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Skontaktuj się z klientem

Informacje na temat narzędzia Skontaktuj się z klientem

Klienci czują bliższą więź z markami, które oferują bezpośrednią interakcję indywidualną, zwłaszcza w przypadku wsparcia po złożeniu zamówienia. Narzędzie Skontaktuj się z klientem umożliwia właścicielom marek kontaktowanie się z klientami bezpośrednio przez e-mail oraz odpowiadanie na ich krytyczne opinie o produkcie (ocena na poziomie od 1 do 3 gwiazdek).

Kwalifikacja

Aby właściciel marki mógł zakwalifikować się do korzystania z funkcji Skontaktuj się z klientem, musi mieć zarejestrowaną markę lub marki i muszą one być skojarzone z kontem sprzedawcy profesjonalnego w Seller Central. Na koncie musi być przypisana rola „Przedstawiciel marki” z Brand Registry. Ponadto właściciel marki musi być sprzedawcą dla zamówienia związanego z opinią.

Omówienie

Krok 1: Przejdź do sekcji Opinia o produkcie

Przejdź do sekcji Opinia o produkcie w panelu Marki.

Krok 2: Filtruj

Opinie o produkcie mogą być filtrowane według oceny wyrażonej w gwiazdkach (od 1 do 5 gwiazdek), marki (dotyczy tylko sytuacji, gdy właściciel marki jest „Przedstawicielem marki” dla wielu marek) lub okresu za pomocą filtrów na lewym pasku nawigacyjnym.

Krok 3: Skontaktuj się z klientem

Jeśli właściciel marki jest sprzedawcą dla transakcji, która doprowadziła do uzyskania krytycznej opinii, zobaczy opcję Skontaktuj się z klientem w prawym górnym rogu krytycznej opinii.

Po kliknięciu przycisku Skontaktuj się z klientem właściciel marki zyska dwie opcje:

  1. Zwrot grzecznościowy: Oferta pełnego zwrotu
  2. Obsługa klienta: Skontaktuj się z klientem, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia

Krok 4: Wybór przyczyny kontaktu

Jeśli właściciel marki wybierze Zwrot grzecznościowy, zostanie wygenerowana automatyczna wiadomość e-mail oferująca pełny zwrot kosztów dla klienta.

Jeśli właściciel marki musi zebrać dodatkowe informacje, zanim będzie mógł pomóc klientowi, należy użyć opcji kontaktu Obsługa klienta. Zostanie wygenerowana automatyczna wiadomość e-mail z prośbą o zgodę klienta na skontaktowanie się z nim za pośrednictwem komunikatora kupującego i sprzedawcy.

Kliknij przycisk Wyślij.

Uwaga: Szablony wiadomości e-mail nie mogą być dostosowywane ani modyfikowane.

Krok 5: Klient otrzymuje wiadomość dotyczącą marki

Klienci będą mogli wyświetlić wiadomość w Centrum wiadomości na stronie Twoje konto. Gdy klient odpowie na wiadomość właściciela marki, na stronie Wiadomości w Seller Central zostanie wygenerowana wiadomość od kupującego do sprzedającego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie pojawia się lista rozwijana z opiniami o produkcie, co mam w związku z tym zrobić?

Jeśli nie pojawi się menu rozwijane „Opinie o produkcie”, Administrator powinien przejrzeć uprawnienia użytkownika i upewnić się, że uprawnienia „Przeglądaj i edytuj” dla „Opinii o produkcie” są dostępne w nagłówku Reklama. Użytkownik musi się wylogować, a następnie zalogować się ponownie do Seller Central.

Jeśli opcja „Opinie o produkcie” nadal się nie pojawia, należy przesłać sprawę z konta administratora Brand Registry z prośbą o dostęp „Przedstawiciela marki” dla użytkownika głównego lub administratora.

Dlaczego nie mogę odpowiedzieć na wszystkie krytyczne opinie?

Właściciel marki może skontaktować się z klientem, który złożył zamówienie w ostatnim roku, włączając w to sprzedaż. Jeśli właściciel marki nie spełnia obydwu tych warunków wstępnych, zamiast opcji „Skontaktuj się z klientem” zobaczy informację „Nie można skontaktować się z klientem”. Wymagamy również, aby opinia była powiązana ze zweryfikowanym zakupem.

Czy istnieją wytyczne komunikacji dla marek w zakresie kontaktu z klientami?

W ramach marki należy stosować się do wytycznych komunikacji w Seller Central. Nie można próbować wpływać na oceny i opinie klientów, na przykład poprzez żądania usunięcia negatywnych opinii lub publikowania pozytywnych.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates