Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Austriacki obowiązek podatkowy  

Każdy sprzedawca podlegający obowiązkowi podatkowemu w Austrii musi przedłożyć austriacki numer VAT, austriacki numer identyfikacji podatkowej lub dowód rejestracji w unijnym punkcie kompleksowej obsługi (OSS).

Na mocy zmienionej w 2020 r. ustawy podatkowej Amazon ma obowiązek udostępniania austriackiemu organowi podatkowemu danych dotyczących tożsamości sprzedawców sprzedających towary austriackim klientom oraz informacji o zawieranych transakcjach. Dane dotyczące tożsamości sprzedawcy obejmują jego numer VAT w Austrii.

Od 1 stycznia 2021 r. Amazon może zostać pociągnięty do solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony austriacki podatek VAT powstały w wyniku prowadzenia przez sprzedawców sprzedaży w serwisie, jeśli uchylą się oni od swoich zobowiązań z tytułu podatku VAT w Austrii. Jeśli nie dostarczysz austriackiego numeru VAT lub dowodu rejestracji w OSS, zawiesimy Twoje uprawnienia do sprzedaży towarów klientom w Austrii.

Partnerzy sprzedaży, którzy nie składują zapasów w Austrii, mogą spełnić swoje austriackie zobowiązanie podatkowe, rejestrując się w unijnym punkcie kompleksowej obsługi (OSS). W takim wypadku będą oni podlegali obowiązkowi zgłaszania każdej transgranicznej transakcji sprzedaży B2C w UE w OSS.

Do 1 lipca 2021 r. partnerzy sprzedaży mają obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający, że zgłaszają oni każdą transgraniczną transakcję B2C w UE poprzez OSS, a także wskazać w Seller Central numer VAT używany na potrzeby OSS.

Dowiedz się więcej o austriackim obowiązku podatkowym oraz o tym, jak zarejestrować się w unijnym punkcie kompleksowej obsługi.

Jakie działania należy podjąć w przypadku obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w Austrii lub obowiązku przedstawienia dowodu rejestracji w unijnym punkcie kompleksowej obsługi (OSS)?

Dostarcz austriacki numer VAT, austriacki numer identyfikacji podatkowej lub dowód rejestracji w unijnym punkcie kompleksowej obsługi (OSS) przez Seller Central (tutaj).

Poniżej znajdziesz niewyczerpującą listę transakcji podlegających austriackiemu podatkowi VAT, które wiążą się z obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT w Austrii po 1 lipca 2021 r.:

  • Masz siedzibę w Austrii i realizujesz podlegające opodatkowaniu dostawy, których wartość przekracza 30 000 EUR rocznie.
  • Masz siedzibę poza Austrią i składujesz towary w Austrii w celu ich sprzedaży klientom.
  • Sprzedajesz towary na odległość klientom w Austrii, przy czym produkty wysyłasz z innego kraju w UE. Wartość całkowitej sprzedaży B2C w UE w bieżącym lub ubiegłym roku przekracza 10 000 EUR, a Ty decydujesz się nie przystępować do OSS.

Jak zarejestrować się w unijnym punkcie kompleksowej obsługi (OSS)?

Od kwietnia 2021 r. każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do udostępnienia portalu internetowego umożliwiającego rejestrację w OSS w kraju siedziby przedsiębiorcy. Jest to ten sam portal organu podatkowego, za pośrednictwem którego rejestrujesz się jako podatnik VAT i rozliczasz podatek VAT w swoim kraju. Informacje na temat portali OSS państw członkowskich, w tym instrukcje rejestracji w OSS, znajdziesz na stronie Przepisy UE dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym (EU VOEC).

Jak uzyskać austriacki numer VAT?

Złóż wniosek do austriackiego urzędu skarbowego. Jeśli jesteś sprzedawcą z siedzibą zarejestrowaną w Austrii, lokalny urząd skarbowy nada Ci numer VAT. Jeśli masz siedzibę poza Austrią, austriacki numer VAT zostanie Ci nadany przez urząd skarbowy miasta Graz. Więcej informacji znajdziesz w witrynie internetowej austriackiego organu podatkowego. Aby uzyskać pomoc przy spełnianiu wymogów dotyczących rejestracji jako podatnik VAT oraz deklaracji podatkowych, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Jeśli masz siedzibę poza Austrią i podlegasz obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT w Austrii wyłącznie dlatego, że sprzedajesz towary na odległość klientom w Austrii, dostarczając je z innego kraju UE, a wartość tych transakcji sprzedaży w bieżącym lub w ubiegłym roku przekracza 10 000 EUR, zalecamy rejestrację w unijnym punkcie kompleksowej obsługi w celu spełnienia austriackich zobowiązań podatkowych.

Jakie działania należy podjąć w przypadku braku obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w Austrii?

Jeśli nie masz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w Austrii, prześlij przez Seller Central (tutaj) Twój numer VAT w innym państwie członkowskim UE. Jeśli na przykład posiadasz niemiecki numer VAT, którego jeszcze od Ciebie nie otrzymaliśmy, dostarcz go nam przez Seller Central.

Często zadawane pytania

Jak mogę przejrzeć na Amazon moje dostawy do klientów w Austrii?

Informacje na temat wszystkich Twoich dostaw zawiera „Raport Amazon o transakcjach podlegających VAT”. Możesz go pobrać w Seller Central. W tym celu przejdź do Raporty, kliknij Realizacja przez Amazon, a następnie Raport Amazon o transakcjach podlegających VAT. Aby zlokalizować dostawy do klientów w Austrii, zastosuj filtr do kolumny „ARRIVAL_COUNTRY” pozwalający na wyświetlenie tylko pozycji zawierających ciąg liter „AT”.

Skoro Amazon nie posiada serwisu w Austrii (amazon.at), dlaczego mam obowiązek przedłożenia austriackiego numeru VAT lub dowodu rejestracji w OSS?

Niezależnie od tego, w którym serwisie Amazon prowadzisz sprzedaż, istnieje wiele sytuacji, które mogą wiązać się z obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT w Austrii. Sprzedawcy Amazon podlegający austriackim zobowiązaniom z tytułu podatku VAT muszą przesłać za pomocą Seller Central numer VAT lub dowód rejestracji w OSS.

Jak obliczana jest wartość sprzedaży w celu ustalenia właściwego progu dla podatku VAT?

Pod uwagę brana jest całkowita wartość sprzedaży w bieżącym i ubiegłym roku, w tym wszystkie elementy składające się na dostawę towarów (takie jak wysyłka czy pakowanie na prezent). Sprzedaż towarów klientom w Austrii można prowadzić z dowolnego serwisu Amazon.

Ile czasu zajmuje uzyskanie austriackiego numeru VAT?

Średni czas od złożenia wniosku do nadania numeru VAT wynosi 3–4 tygodnie. Zależy to jednak od konkretnego przypadku. Amazon nie ma wpływu na Twój wniosek o rejestrację jako podatnik VAT. Jeśli podlegasz obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT w Austrii, prześlij wniosek jeszcze dziś.

Skoro nie składuję zapasów w Austrii, dlaczego mam obowiązek przedłożenia austriackiego numeru VAT?

Istnieje wiele sytuacji, które mogą wiązać się z obowiązkiem rejestracji jako podatnik VAT w Austrii. Do 1 lipca 2021 r. masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w Austrii, jeśli sprzedajesz towary na odległość klientom w Austrii, dostarczając je z innego kraju UE, a wartość tych transakcji sprzedaży w bieżącym lub w ubiegłym roku przekracza 35 000 EUR.

Po 1 lipca 2021 r. masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w Austrii lub przedstawić dowód rejestracji w OSS, jeśli sprzedajesz towary na odległość klientom w Austrii, dostarczając je z innego kraju UE, a wartość Twoich transakcji sprzedaży B2C w UE w bieżącym lub ubiegłym roku przekracza 10 000 EUR. Skontaktuj się z doradcą podatkowym, aby ustalić, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT w Austrii.

Uwaga: Informacje te nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. W razie pytań skontaktuj się ze swoim doradcą prawnym lub podatkowym.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates