Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dodawanie, wyświetlanie i aktualizowanie informacji o koncie do wypłat

Ważne: Przy każdym dodaniu lub zmianie informacji o koncie do wypłat zostanie zastosowana trzydniowa blokada bezpieczeństwa. Transfery środków nie mogą być inicjowane do czasu wygaśnięcia blokady, w tym wynikające z cyklów rozliczeniowych, które zamykają się w okresie blokady. Aby uniknąć opóźnień w płatnościach, zalecamy, aby nie aktualizować informacji o koncie do wypłat w ciągu trzech dni od kolejnej regularnie zaplanowanej wypłaty. Tylko główny właściciel konta może wprowadzać zmiany związane z informacjami o płatnościach.

Dodawanie informacji o koncie do wypłat


 1. Wybierz Ustawienia, a następnie kliknij Informacje o koncie.
 2. Na stronie Informacje o koncie Sprzedawcy w sekcji Informacje o płatności kliknij Konto do wypłat.
 3. Kliknij Dodaj nową metodę wypłat.
 4. Wybierz odpowiedni rynek.
 5. Wybierz Kraj lokalizacji banku z listy rozwijanej.
 6. Wpisz wymagane informacje w polu Gdzie otrzymasz zapłatę.
 7. Jeśli wybierzesz kraj, w którym obowiązuje waluta inna niż na rynku, gdzie prowadzisz sprzedaż, przejdź do sekcji Umowa dotycząca płatności z przewalutowaniem, kliknij Umowa i przeczytaj ją.
 8. Zaznacz pole Umowa dotycząca płatności z przewalutowaniem, aby zaakceptować warunki umowy.
 9. Kliknij Prześlij.

Uwaga: Aby edytować rachunek bankowy przeznaczony dla rynku, kliknij Zastąp metodę wpłaty. Jeśli chcesz edytować informacje o innym rachunku bankowym, kliknij Zarządzaj metodami wpłaty.

Aktualizacja istniejących informacji o koncie do wypłat


 1. Wybierz Ustawienia, a następnie kliknij Informacje o koncie.
 2. Na stronie Informacje o koncie Sprzedawcy w sekcji Informacje o płatności kliknij Konto do wypłat.
 3. Kliknij Zastąp metodę wpłaty. Jeśli chcesz edytować informacje o innym rachunku bankowym, kliknij Zarządzaj metodami wpłaty.
Uwaga: Aby potwierdzić, że informacje o koncie bankowym zostały zaktualizowane, przejrzyj stronę Konto do wypłat w sekcji Seller Central. Aktualizacja informacji może potrwać do dwóch dni roboczych.

Wyświetlanie informacji o koncie do wypłat

Aby wyświetlić informacje o koncie, przejdź do sekcji Ustawienia w Seller Central, a następnie wybierz pozycję Informacje o koncie z menu rozwijanego.

Na stronie Informacje o koncie Sprzedawcy, wraz z profilem sprzedającego i innymi informacjami, możesz również uzyskać dostęp do informacji o płatności (konto do wypłat, metody płatności, ustawienie płatności za zamówienie zafakturowane).

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates