Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Azydek sodu

Uwaga: Jeśli dostarczasz produkty do sprzedaży na Amazon, musisz przestrzegać wszystkich stosownych unijnych, brytyjskich oraz lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, a także zasad Amazon dotyczących tych produktów i ich ofert.

Co to jest azydek sodu?

Azydek sodu to dostępna na rynku komercyjnym substancja chemiczna stosowana w samochodowych poduszkach powietrznych, trapach ewakuacyjnych w samolotach oraz jako konserwant w laboratoriach.

Dlaczego ten produkt podlega ograniczeniom?

Azydek sodu jest bardzo toksyczny dla ludzi w przypadku jego spożycia i nie ma dostępnej odtrutki ani skutecznego leczenia. Według zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów jest to substancja, której „połknięcie grozi śmiercią”, „działa bardzo toksycznie na organizmy wodne” i „działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki”.

Jakie produkty nie podlegają ograniczeniom?

Substancje chemiczne lub odczynniki laboratoryjne inne niż azydek sodu, a także mieszaniny substancji chemicznych, które mogą zawierać azydek sodu jako składnik.

Tabela 1. Zdjęcia produktów podlegających ograniczeniom:

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.043.487.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates