Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wybór ofert do replikacji i synchronizacji cen

Podczas konfigurowania połączenia za pomocą narzędzia Tworzenie ofert międzynarodowych (BIL) możesz wybrać oferty, które chcesz replikować i dla których chcesz synchronizować ceny pomiędzy rynkami, poprzez:

 • Wybranie całego katalogu
 • Skorzystanie z reguł tworzenia ofert
 • Utworzenie listy ofert

(Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia i aktualizowania ofert w narzędziu BIL, patrz Tworzenie ofert międzynarodowych).

Wybranie całego katalogu

W kroku 2 procesu konfiguracji narzędzia Tworzenie ofert międzynarodowych w polu Typy ofert do połączenia domyślnie wybrana jest opcja połączenia całego katalogu. Ta opcja pozwala replikować wszystkie kwalifikujące się oferty z rynku źródłowego do rynków docelowych. Aby wybrać tę opcję, kliknij Zapisz i kontynuuj.

Jeśli nie chcesz replikować całego katalogu, kliknij Dostosuj. Następnie możesz wybrać oferty, które chcesz replikować i dla których chcesz synchronizować ceny, korzystając z reguł tworzenia ofert lub tworząc własną listę ofert.

Uwaga: Możesz użyć reguł tworzenia ofert albo utworzyć listę ofert, ale nie możesz skorzystać z obu możliwości.

Korzystanie z reguł tworzenia ofert

Reguły dla ofert, które chcesz replikować i dla których chcesz synchronizować ceny na rynkach docelowych, można definiować na dwa sposoby:

 • Według typu realizacji:
  • Realizacja przez Amazon (FBA) i realizacja przez Sprzedawcę
  • Tylko realizacja przez Amazon (FBA)
  • Tylko realizacja przez Sprzedawcę
 • Według stanu produktu:
  • Nowe i używane
  • Tylko nowe

Gdy zdefiniujesz reguły tworzenia ofert, każda nowa kwalifikująca się i spełniająca te reguły oferta utworzona na rynku źródłowym zostanie zreplikowana do rynków docelowych, a jej cena zostanie zsynchronizowana.

Tworzenie listy ofert

Alternatywnie możesz utworzyć własną listę ofert, które chcesz replikować i dla których chcesz synchronizować ceny na rynkach docelowych. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić:

 • Wpisz kody MSKU, które chcesz replikować i dla których chcesz synchronizować ceny. (Jeśli którykolwiek z wprowadzonych kodów MSKU będzie nieprawidłowy, wyświetli się komunikat o błędzie, a błędne kody MSKU zostaną podświetlone na czerwono).
 • Wybierz oferty z listy swoich ofert na rynku źródłowym.
Ważne: Jeśli utworzysz listę ofert, nowe oferty, które będziesz tworzyć na rynku źródłowym, NIE będą replikowane do rynków docelowych. Jeśli będziesz chcieć replikować nowe oferty i synchronizować ich ceny, dodaj je do listy ofert za pomocą procesu edycji w narzędziu Tworzenie ofert międzynarodowych.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates