Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Czujniki dymu, czadu i gazów palnych

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre produkty przeciwpożarowe i ochronne sprzedawane na Amazon muszą spełniać określone normy certyfikacji. Aby sprzedawać te produkty na Amazon, złóż wniosek, przesyłając na adres eu-life-safety-equipment@amazon.co.uk następujące informacje:

 • Nazwa i adres Twojej firmy
 • Identyfikator dostawcy lub sprzedawcy
 • Twój adres e-mail
 • Twój numer telefonu
 • Lista kodów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
 • Kraje, w których chcesz sprzedawać swój produkt
 • Wyraźne zdjęcie produktu, na którym widać numer modelu, oznakowanie CE i nazwę marki
 • Deklaracja zgodności WE (lub deklaracja właściwości użytkowych) wydana przez producenta w celu wykazania zgodności z przepisami. W zależności od cech urządzenia przepisy te powinny obejmować między innymi:
  • rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych nr 305/2011 (z wyjątkiem urządzeń wtykowych)
  • dyrektywę LVD 2014/35/UE w odniesieniu do norm EN 60950-1:2006 lub EN 62368-1:2014 (dla urządzeń wtykowych)
  • dyrektywę RED 2014/53/UE (dla bezprzewodowych wykrywaczy dymu)
  • BS 1363 – jeśli produkt jest dostarczany z wtyczką (tylko w Wielkiej Brytanii).
 • Dokumentacja jednostki notyfikowanej wskazująca, że produkt jest certyfikowany zgodnie z obowiązującą normą EN:
  • EN 14604 dla czujników dymu
  • EN 50291 dla czujników czadu
  • EN 50294 dla czujników gazów palnych
  • wszystkimi obowiązującymi normami dotyczącymi urządzeń wielofunkcyjnych.
 • Zdjęcie wtyczki brytyjskiej do podłączania czujników, jeśli produkt jest dostarczany na rynek brytyjski
 • Zdjęcie instrukcji obsługi produktu w każdym języku, w którym jest dostępna.

Wykaz krajowych laboratoriów badawczych, które mogą pomóc w certyfikacji produktów, znajdziesz na stronie Europe Compliance Solutions.

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, zaświadczasz, że wszystkie przesłane materiały są prawdziwe i autentyczne oraz rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny. W przypadku niespełnienia tych wymagań Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży.

Zdjęcia i opisy czujników dymu, czadu i gazów palnych

Czujniki dymu: Czujniki dymu emitują lokalny alarm dźwiękowy lub wizualny, informując o obecności dymu wskazującej na pożar. Produkty te zazwyczaj montuje się w domach.

Czujniki czadu: Rolą czujnika czadu jest emitowanie lokalnego alarmu dźwiękowego, zanim nagromadzenie tlenku węgla osiągnie niebezpieczny poziom. Czujniki czadu wykrywają obecność tlenku węgla z takich źródeł, jak silniki spalinowe, nieprawidłowo działające urządzenia opalane paliwem i kominki.

Czujniki gazu: Czujnik gazu emituje lokalny alarm dźwiękowy w przypadku wykrycia niebezpiecznego poziomu różnego rodzaju gazów palnych, gazu ziemnego (metanu), gazu z butli (propanu), LPG (gazu płynnego), LNG (skroplonego gazu ziemnego) i gazu koksowniczego.

Wykrywacze dymu (zgodnie z normą EN 54): Wykrywacze dymu wysyłają sygnał do centrali sygnalizacji przeciwpożarowej, będącej częścią większego systemu bezpieczeństwa pożarowego, w celu powiadomienia o obecności dymu wskazującej na pożar. Produkty te są zwykle stosowane w środowiskach komercyjnych. Ponieważ produkty te są przeznaczone do użytku profesjonalnego, nie powinny być sprzedawane na Amazon.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates