Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Informacje dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)

Wprowadzenie

Ta strona zawiera podstawowe informacje i ważne szczegóły na temat wymagań w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Szczegółowe informacje o przepisach dotyczących ROP w Niemczech i Francji znajdziesz na następujących stronach:

Oprócz tej strony edukacyjnej dotyczącej ROP Amazon oferuje rozwiązania ułatwiające spełnienie wymogów dotyczących ROP, dostępne za pośrednictwem następujących linków:

Informacje ogólne

Co się zmienia i co muszę zrobić?

Począwszy od 2022 r., na Amazon będzie spoczywać prawny obowiązek potwierdzenia, że jako sprzedawca prowadzący sprzedaż we Francji lub w Niemczech przestrzegasz przepisów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Dotyczy to wszystkich sprzedawców niezależnie od kanału realizacji. Możesz udowodnić zgodność na stronie Informacje o zgodności w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), przesyłając swoje numery rejestracyjne i potwierdzając, że spełniasz wszystkie odpowiednie wymogi prawne. Amazon zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeśli Amazon uzna, że nie spełniasz wymogów, możemy być zmuszeni do zawieszenia Twoich niezgodnych ofert lub dostosowania ich do przepisów w Twoim imieniu. Poniższa strona zawiera ogólne wprowadzenie do ROP. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tego, co musisz zrobić, przejdź do stron poświęconych odpowiednim krajom:

Na czym polega przestrzeganie przepisów dotyczących ROP?

W poszczególnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące ROP. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami poświęconymi poszczególnym krajom, aby dowiedzieć się, co należy zrobić. Na początek przedstawiamy ogólne wskazówki dotyczące działań, które należy podjąć w celu spełnienia wymagań:

Etap 1: Rejestracja

Rejestracja to jednorazowy proces uzyskania numerów rejestracyjnych dla poszczególnych kategorii produktów.

Etap 2: Zgłoszenie i sprawozdawczość

 • Zazwyczaj wymagane jest przystąpienie do organizacji odpowiedzialności producenta (PRO), która może w Twoim imieniu wypełniać zobowiązania w zakresie ROP. W niektórych przypadkach masz do wyboru kilka PRO. Niekiedy istnieje jedna organizacja centralna.
 • Zazwyczaj wymagane jest zadeklarowanie sprzedaży (w kategoriach objętych ROP) w odpowiednim okresie sprawozdawczym. Czasami sprzedaż ta musi być zgłaszana tylko do PRO. Innym razem trzeba równolegle przesyłać te same raporty władzom.

Etap 3: Płatność

Zasadniczo wymagane jest uiszczenie opłat na rzecz odpowiednich PRO. Opłaty są określane przez PRO w zależności od kategorii produktu (np. sprzęt elektryczny i elektroniczny) i typu urządzenia (np. lodówka, telewizor, telefon komórkowy), a także atrybutów produktu (np. materiał opakowania, surowce, z których wykonano meble) oraz liczby lub wagi sprzedanych jednostek.

Jak mogę uzyskać pomoc w zapewnieniu zgodności?

Więcej informacji na temat rozwiązań oferowanych przez Amazon w celu spełnienia wymogów dotyczących ROP znajdziesz na stronie Rozwiązania Amazon w zakresie zgodności z przepisami o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Obecnie dostępne rozwiązania Amazon to m.in.:

 • Sieć dostawców usług w zakresie ROP

  Sieć dostawców usług w zakresie ROP to serwis w naszej sieci partnerów Amazon w Seller Central zapewniający naszym sprzedawcom dostęp do sprawdzonych dostawców usług dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Pomagają oni sprzedawcom w wypełnianiu obowiązków związanych z rejestracją i sprawozdawczością ROP oraz pełnią funkcję punktu kontaktowego w przypadku pytań dotyczących zgodności z przepisami ROP. Stworzyliśmy sieć dostawców usług, aby zwiększyć liczbę dostępnych agencji, z których możesz korzystać w celu osiągnięcia zgodności z przepisami w napiętych terminach wyznaczonych przez władze (np. 1 lipca 2022 r. dla opakowań w Niemczech).

  Przejdź do strony usługi w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), aby uzyskać dostęp do sprawdzonych dostawców usług, zapoznać się z ich ofertą i wybrać preferowanego usługodawcę do nawiązania współpracy.

  Uwaga: Negocjacje cenowe i wybór usługodawców są dokonywane wyłącznie przez sprzedawców, a rejestracja i raportowanie odbywają się w trybie offline między obiema stronami.

  Po zakończeniu procesu rejestracji i otrzymaniu numeru rejestracyjnego od władz należy go wprowadzić na stronie Informacje o zgodności w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) – instrukcja dotycząca opakowań w Niemczech

  Instrukcja zawiera szczegółowe wskazówki, jak spełnić wymagania niemieckich przepisów dotyczących opakowań w ramach ROP do 30 czerwca 2022 r. i jak zgłaszać ilości opakowań.

Często zadawane pytania

1. Wypełniam już zobowiązania w zakresie ROP. Czy muszę powiadomić o tym Amazon?

Tak. Jeśli wypełniasz już zobowiązania w zakresie ROP, podaj swój numer rejestracyjny na stronie Informacje o zgodności w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w Seller Central.

2. Jestem sprzedawcą samodzielnie wysyłającym zamówienia. Czy to mnie dotyczy?

Tak. Amazon ma obowiązek potwierdzić, że każdy sprzedawca przestrzega wymogów ROP, bez względu na to, czy korzysta on z Realizacji przez Amazon (FBA), czy samodzielnie wysyła zamówienia.

3. Kiedy ma to na mnie wpływ?

Przed wystawieniem ofert produktów we Francji lub Niemczech upewnij się, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi wszystkich kategorii ROP. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami poświęconymi poszczególnym krajom, na których znajdują się szczegółowe wskazówki, co należy zrobić.

4. Czy muszę rejestrować się w różnych krajach i osobno dla każdej kategorii podlegającej ROP?

Tak. Istnieją różne wymogi, procedury i upoważnione organy rejestracyjne dla poszczególnych krajów oraz kategorii podlegających ROP oferowanych na Amazon. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami poświęconymi poszczególnym krajom, na których znajdują się szczegółowe wskazówki, co należy zrobić.

5. Jak często muszę zgłaszać sprzedaż i regulować opłaty dotyczące ROP?

Składanie deklaracji i opłacanie składek ROP odbywa się w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym, w zależności od kategorii podlegającej ROP oraz PRO w poszczególnych krajach. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami poświęconymi poszczególnym krajom, na których znajdują się szczegółowe wskazówki, co należy zrobić.

6. Czy Amazon pomaga w składaniu sprawozdań w zakresie ROP?

Tak. Amazon udostępnia raporty dotyczące ROP dla Niemiec i Francji. Możesz teraz pobierać raporty, które pomogą Ci przygotować zgłoszenia i uiścić opłatę ROP w Niemczech i Francji. Raporty ROP Amazon zawierają szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów za pośrednictwem Amazon. Obecnie obejmują one opakowania podstawowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) w Niemczech i opakowania podstawowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE), baterie i akumulatory, meble, opony, papier do drukarek i tekstylia we Francji. W III kwartale 2022 r. zostaną udostępnione raporty dotyczące opakowań dodatkowych dla Niemiec, a w II kwartale 2022 r. dodamy raporty na temat chemikaliów i sprzętu medycznego do przekłuwania do samodzielnego stosowania dla Francji. Możesz uzyskać dostęp do tych raportów za pośrednictwem swojego konta w Seller Central na stronie raportów ROP. Więcej informacji na temat raportów ROP Amazon znajdziesz na stronach Raport ROP Amazon – często zadawane pytania i Definicje pól raportu ROP.

Uwaga: Strona raportów ROP służy zwiększeniu Twojej wygody i dostarczeniu informacji. Pobierając raporty, ponosisz pełną odpowiedzialność za określenie stosowności i dokładności informacji generowanych przez Amazon, w tym wszystkich obliczeń, danych katalogowych, fakturowania, sprawozdawczości ROP i wszelkich innych obowiązków związanych z ROP.

7. Czy muszę zgłaszać i płacić zarówno za opakowanie podstawowe (opakowanie produktu), jak i dodatkowe (wysyłkowe)?

Opakowanie podstawowe odnosi się do opakowania używanego do ochrony produktu. Może to być pudełko na buty lub aluminiowa puszka napoju. Za opakowanie podstawowe muszą płacić zarówno sprzedawcy korzystający z Realizacji przez Amazon (FBA), jak i wysyłający zamówienia samodzielnie.

Opakowanie dodatkowe to opakowanie wykorzystywane do wysyłki. Są to na przykład to pudełka lub torby zabezpieczające produkt podczas transportu do klienta. Pojęcie to może obejmować także materiał wypełniający, który chroni produkt, oraz taśmy do zaklejania opakowań. Do opakowań dodatkowych zalicza się również etykiety wysyłkowe.

W zależności od kraju może być konieczne zgłaszanie i opłacanie zarówno opakowania podstawowego, jak i dodatkowego. Na przykład od 1 lipca 2022 r. w Niemczech będziesz odpowiadać za opakowania dodatkowe wykorzystywane przez Amazon do dostarczania Twoich produktów w ramach Realizacji przez Amazon (FBA). Więcej informacji znajdziesz na stronach dotyczących poszczególnych krajów.

8. Ile to będzie kosztować?

Konieczne będzie uiszczenie opłat rejestracyjnych na rzecz PRO lub organów państwowych. Są to opłaty jednorazowe, wynoszące od 0 do ponad 250 EUR.

Ponadto może być wymagane regularne uiszczanie opłat ROP. Opłaty te są obliczane na podstawie wielkości sprzedaży oraz kategorii produktów podlegającej ROP i różnią się w zależności od kraju. Każda z organizacji PRO ma własny cennik wynikający z postanowień umownych, który może zmieniać się z czasem. Więcej informacji znajdziesz na stronach dotyczących poszczególnych krajów.

9. Dlaczego nie mogę zobaczyć wszystkich kategorii w portalu zgodności z przepisami ROP?

Kategorie ofert w Niemczech i Francji będą się różnić. Podlegające kategorie znajdziesz na stronach poszczególnych krajów. Amazon będzie dodawać w portalu zgodności z przepisami ROP kolejne kategorie, gdy będą dostępne.

Amazon przyjmuje zgłoszenia numerów rejestracyjnych we Francji od lutego 2022 r. W najbliższych miesiącach zaczniemy przyjmować zgłoszenia numerów rejestracyjnych dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech. Na tym etapie Amazon nie będzie wymagać numerów rejestracyjnych dla baterii i akumulatorów w Niemczech.

10. Dlaczego nie mogę zobaczyć wszystkich krajów w Portalu zgodności z przepisami ROP?

Jeśli brakuje danego kraju, funkcja odbioru dla tego kraju może nie być jeszcze dostępna w portalu zgodności z przepisami ROP Amazon.

11. Co się stanie po przesłaniu numeru rejestracyjnego do Amazon?

Po podaniu numeru w Seller Central Amazon zweryfikuje Twoje zgłoszenie w odpowiedniej agencji rządowej lub PRO. Weryfikacja numeru rejestracyjnego może zająć Amazon do pięciu dni roboczych.

Po ukończeniu weryfikacji przez Amazon status obok Twojego numeru zmieni się z „Przesłane” na „Prawidłowe” lub „Nieprawidłowe” (z podaniem przyczyny nieprawidłowości). W przypadku przyznania statusu „Prawidłowe” nie musisz podejmować żadnych dalszych działań i możesz zignorować te powiadomienia. Jeśli jednak status to „Nieprawidłowe”, zapoznaj się z podaną przyczyną i podejmij odpowiednie działania.

Jeśli wskazana sytuacja ma miejsce, ponownie prześlij poprawny numer. Jeśli wskazana sytuacja nie ma miejsca, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży za pośrednictwem Seller Central. W czerwcu 2022 r. zapewnimy Ci możliwość odwołania się od ukrycia oferty (szczegóły podamy w kolejnych tygodniach).

12. Spełniam wymogi w wymaganej kategorii – w jaki sposób mogę podać Amazon otrzymane numery rejestracyjne?

Aby uzyskać dostęp do numeru rejestracyjnego, skontaktuj się z odpowiednimi PRO lub agencjami. Numer ten można następnie podać w portalu zgodności z przepisami ROP zarówno dla Niemiec, jak i Francji. Przejdź na stronę Informacje o zgodności w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w Seller Central, kliknij kraj i postępuj zgodnie z instrukcjami

13. Czym różni się rejestracja we Francji i w Niemczech?

We Francji wystarczy zarejestrować się w PRO w odpowiedniej kategorii podlegającej ROP. W Niemczech należy dodatkowo zarejestrować się w odpowiedniej agencji administracyjnej: Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) w przypadku opakowań lub Stiftung Elektroaltgeräte Register (EAR) w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

14. Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących ROP w przypadku Niemiec?

Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z odpowiednimi przepisami (ElektroG – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz VerPackG – opakowania). Możesz też odwiedzić naszą stronę pomocy dotyczącą danego kraju oraz witryny internetowe organów rządowych:

15. Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących ROP w przypadku Francji?

Więcej informacji, w tym na temat sprawozdawczości, częstotliwości i sposobu uiszczania opłat dotyczących ROP, znajdziesz na naszej stronie pomocy dotyczącej danego kraju, w witrynach internetowych organów rządowych oraz w witrynach organizacji PRO:


Informacje dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates