Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Informacje dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)

Co się zmieni się dla sprzedawców we Francji i w Niemczech?

Począwszy od 2022 r. na Amazon będzie spoczywać obowiązek potwierdzenia, że jako sprzedawca prowadzący sprzedaż we Francji lub w Niemczech przestrzegasz wymogów rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w danym kraju. W związku z tym Amazon będzie zbierać i weryfikować numery rejestracyjne ROP.

W przypadku Niemiec należy kliknąć link do portalu zgodności z przepisami ROP w Seller Central, aby przesłać numer rejestracyjny ROP (jeden lub więcej): Portal zgodności z przepisami ROP - Niemcy.

W przypadku Francji Amazon udostępni link do przesłania numeru rejestracyjnego ROP w styczniu 2022 r.

Co się stanie, jeśli nie możesz udowodnić wobec Amazon zgodności z przepisami ROP?

Niemcy

Firma Amazon będzie prawnie zobowiązana do zawieszenia ofert niespełniających wymogów ROP dla danej kategorii produktów.

 • Opakowania, zarówno podstawowe (tj. opakowanie produktu), jak i wtórne (tj. opakowanie wysyłkowe) – wszystkie oferty od 1 lipca 2022 r.
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny – wszystkie oferty z tej kategorii od 1 stycznia 2023 r.

Francja

Jeśli sprzedajesz na stronie amazon.fr produkty objęte ROP klientom z adresem nadawcy we Francji, ale nie podasz Amazon ważnego numeru rejestracyjnego ROP (jednego lub więcej) odpowiadającego tym produktom objętym ROP, Amazon domyślnie zapłaci w Twoim imieniu stosowne ekologiczne składki ROP uprawnionym Organizacjom Odpowiedzialności Producenta i pobierze od Ciebie te kwoty.

Czym jest rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)?

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) to element polityki środowiskowej polegający na nałożeniu na podmiot, który jako pierwszy wprowadza produkt podlegający wymogom ROP do danego kraju (zwany również „Producentem” do celów ROP), odpowiedzialności za cały cykl życia wprowadzanych na rynek produktów, od fazy projektowej do zakończenia eksploatacji (w tym za zbieranie odpadów i odbiory). Zgodnie z regulacjami ROP, podmioty odpowiedzialne muszą ograniczać wpływ swoich produktów na środowisko przez cały cykl ich życia.

Czy jestem producentem?

Termin „Producent” nie jest równoznaczny z terminem „wytwórca”. Producent to podmiot, który jako pierwszy wprowadza produkt podlegający ROP (szczegóły dotyczące kategorii produktów podlegających ROP znajdują się poniżej) do danego kraju (Francji lub Niemiec). Sprzedawca może zostać uznany za „Producenta”, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

 • wytwarza w danym kraju produkt podlegający wymogom w zakresie ROP i/lub
 • importuje do danego kraju produkt podlegający wymogom w zakresie ROP i/lub
 • sprzedaje w danym kraju produkt podlegający wymogom w zakresie ROP, ale nie ma siedziby w tym kraju.

Szczegółowe wymogi dotyczące opakowań można znaleźć poniżej w sekcjach zawierających informacje dotyczące poszczególnych krajów.

Co mam zrobić?

Jeśli jesteś Producentem produktów podlegających ROP, Twoim obowiązkiem jest przedłożyć Amazon numery rejestracyjne ROP. Poniżej znajdują się kategorie produktów podlegające ROP dla Francji i Niemiec, w przypadku których wymagane jest przekazanie Amazon numerów rejestracyjnych ROP.

Jeśli jesteś Producentem i nie posiadasz numerów rejestracyjnych ROP, masz obowiązek zarejestrować się, aby je uzyskać. W tym celu zwróć się do Organizacji Odpowiedzialności Producenta właściwej dla danej kategorii produktów podlegającej ROP. Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się w sekcjach dotyczących poszczególnych krajów poniżej.

Jeśli nie jesteś Producentem, ale sprzedajesz produkty podlegające ROP, uzyskaj od podmiotu, u którego zaopatrujesz się w dane produkty, numery rejestracyjne ROP i podaj je Amazon na dowód spełnienia wymogów.

Jeśli nie jesteś Producentem i nie możesz uzyskać od podmiotu, u którego zaopatrujesz się w dane produkty, numerów rejestracyjnych ROP, samodzielnie zarejestruj produkty we właściwym rejestrze i podaj Amazon uzyskane numery ROP.

Które kategorie produktów podlegają ROP?

Poniżej znajdują się kategorie produktów podlegające wymogom ROP [dla Francji i Niemiec], w przypadku których wymagane jest przekazanie Amazon numerów rejestracyjnych ROP.

Kategorie podlegająca ROP Francja Niemcy
1 Opakowanie * *
2 Sprzęt elektryczny i elektroniczny * *
3 Baterie1 * *
4 Meble *

5 Opony *

6 Papier *

7 Tekstylia *

8 Chemikalia *
9 Sprzęt do medycznego przekłuwania do samodzielnego stosowania *

1 Obowiązek dotyczący baterii i akumulatorów w Niemczech: Jeżeli oferujesz produkt z kategorii „Sprzęt elektryczny i elektroniczny”, który zawiera baterie lub akumulatory, koniecznie uzyskaj numer rejestracyjny zarówno dla tego sprzętu, jak i dla baterii lub akumulatora.

Co oznacza zgodność z wymogami ROP?

Jeśli jesteś Producentem lub spoczywa na Tobie obowiązek rejestracji, ponieważ nie możesz uzyskać odpowiednich numerów rejestracyjnych ROP od swojego dostawcy, postępuj zgodnie z poniższym ogólnym opisem wymaganych działań, aby zapewnić zgodność z wymogami ROP.

Etap 1: rejestracja

 • Rejestracja to jednorazowy proces uzyskania numerów rejestracyjnych ROP niezbędnych do udowodnienia zgodności z wymogami ROP.
 • Po otrzymaniu numerów rejestracyjnych ROP koniecznie podaj je Amazon jako dowód zgodności z wymogami.
  • W przypadku Niemiec należy kliknąć link do portalu zgodności z przepisami ROP w Seller Central, aby przesłać numer rejestracyjny ROP (jeden lub więcej): Portal zgodności z przepisami ROP – Niemcy
  • W przypadku Francji Amazon udostępni link umożliwiający przesłanie numerów rejestracyjnych ROP w styczniu 2022 r.

Etap 2: zgłoszenie i sprawozdawczość

 • Zgłoś odpowiedniej Organizacji Odpowiedzialności Producenta liczbę sprzedanych produktów (należących do poszczególnych kategorii podlegających ROP) w danym okresie sprawozdawczym.

Etap 3: płatność

 • Masz obowiązek opłacania ekoskładek na rzecz właściwych organizacji odpowiedzialności producenta. Wysokość ekoskładek jest określana przez organizacje odpowiedzialności producenta na podstawie kategorii produktów podlegającej ROP, typu urządzenia (np. lodówka, odzież niemowlęca, krzesło), atrybutów produktu (np. materiał opakowania, surowce, z których wykonano meble) oraz liczby lub wagi sprzedanych jednostek towaru.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów

Niemcy

Dowód zgodności z wymogami w Niemczech

W Niemczech dowodem zgodności z wymogami w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta są numery rejestracyjne ROP. Możesz je uzyskać, rejestrując się we właściwym rejestrze ROP (patrz tabela poniżej). Po otrzymaniu numerów rejestracyjnych ROP koniecznie podaj je Amazon jako dowód zgodności z wymogami. Aby przesłać numery rejestracyjne ROP, kliknij link do portalu zgodności z przepisami ROP w Seller Central: Portal zgodności z przepisami ROP – Niemcy

Uwaga: na tym etapie można dodać tylko numer LUCID dla opakowań w Niemczech. Jeśli sprzedajesz produkty w innych kategoriach produktów ROP, rejestracja jest konieczna, ale nie możesz jeszcze przesłać numeru rejestracyjnego. Będziemy Cię informować w 2022 roku, kiedy będzie możliwe przesłanie dodatkowych numerów rejestracyjnych dla innych kategorii ROP

Począwszy od 1 lipca 2022 r., zgodnie ze zmienioną ustawą o opakowaniach obowiązującą w Niemczech, sprzedawca będzie w stosownych przypadkach uznawany za producenta opakowań FBA używanych do wysyłki produktów.

Kategorie podlegające ROP i podmioty wykonawcze wyszczególniono w poniższej tabeli.
Kategorie podlegające ROP Opis Podmiot wykonawczy
Opakowanie1 Wszystkie typy opakowań https://lucid.verpackungsregister.org/
Sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Wymienniki ciepła
https://www.ear-system.de/ear-portal/#no-back
 • Ekrany, monitory i urządzenia zawierające ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
 • Lampy
 • Sprzęt o dowolnym wymiarze zewnętrznym przekraczającym 50 cm (duży sprzęt)
 • Sprzęt o wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających 50 cm (mały sprzęt)
 • Mały sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny o wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających 50 cm
Baterie i akumulatory2 Akumulator samochodowy, bateria lub akumulator przemysłowy i przenośny

1Opakowanie: W Niemczech odpowiadasz zarówno za opakowanie podstawowe, jak i wtórne. Jeśli opakowanie wtórne dostarcza dostawca usług realizacji zamówień, do 30 czerwca 2022 r. to on będzie odpowiedzialny za takie opakowanie. Począwszy od 1 lipca 2022 r. będziesz odpowiadać zarówno za opakowanie podstawowe, jak i wtórne. Dotyczy to Realizacji przez Amazon (FBA) oraz innych dostawców usług realizacji.

2Obowiązek dotyczący baterii i akumulatorów: Jeżeli oferujesz w Niemczech produkt z kategorii „Sprzęt elektryczny i elektroniczny”, który zawiera baterie lub akumulatory, koniecznie uzyskaj numer rejestracyjny zarówno dla tego sprzętu, jak i dla baterii lub akumulatora.

Na tym etapie Amazon będzie wymagać jedynie numeru rejestracyjnego dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dowodem zgodności z wymogami są następujące numery rejestracyjne:

 • Opakowanie: Registrierungsnummer
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny: WEEE-Reg.-Nr.DE
 • Bateria lub akumulator: Batt-Reg.-Nr. DE2

Francja

Dowód zgodności z wymogami we Francji

We Francji, aby udowodnić Amazon, że przestrzegasz przepisów, będziesz potrzebować unikalnych numerów identyfikacyjnych (UIN). UIN możesz uzyskać, rejestrując się we właściwych Organizacjach Odpowiedzialności Producenta (patrz tabela poniżej) powiązanych ze sprzedawanymi przez Ciebie produktami. Począwszy od stycznia 2022 r. numery UIN będą generowane automatycznie dla wszystkich zarejestrowanych sprzedawców i będą udostępniane za pośrednictwem portali Organizacji Odpowiedzialności Producenta. Amazon wymaga, by podawać takie numery UIN za pośrednictwem Seller Central. Amazon udostępni link umożliwiający przesłanie numerów rejestracyjnych ROP dla Francji w styczniu 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące kategorii podlegających ROP i organizacji odpowiedzialności producenta znajdziesz w tabeli poniżej.

Lp. Kategorie podlegające ROP Opis produktu (Francja) Przykłady Organizacje odpowiedzialności producenta
1 Sprzęt elektryczny i elektroniczny Odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego Artykuły gospodarstwa domowego, lampy, gaśnice i profesjonalne produkty elektroniczne

https://www.ecosystem.eco

https://www.ecologic-france.com

https://www.soren.eco/ (tylko panele słoneczne)

2 Baterie i akumulatory Używane baterie i akumulatory Baterie przenośne, akumulatory samochodowe, akumulatory i baterie przemysłowe

https://www.corepile.fr/

https://www.screlec.fr/

3 Opakowanie1 Odpady z opakowań z gospodarstw domowych Pudełka i opakowania produktów (np. pudełko zawierające zabawkę), opakowania i etykiety wysyłkowe, taśmy itp.

https://www.citeo.com

https://www.leko-organisme.fr

4 Papier do drukarki Odpady z papieru graficznego Produkty zadrukowane, takie jak instrukcje obsługi, tapety, karty podarunkowe, ulotki reklamowe https://www.citeo.com
5 Meble Odpady z mebli Meble domowe i profesjonalne

https://www.eco-mobilier.fr

https://www.valdelia.org

6 Tekstylia Tekstylia, pościel, obuwie itp. Tekstylia odzieżowe, pościel i obuwie https://refashion.fr/pro/fr
7 Opony Odpady z opon Opony samochodowe, rolnicze i cywilne do pracy w trudnych warunkach

http://www.gie-frp.com

https://aliapur.fr

8 Chemikalia Odpady chemiczne z gospodarstw domowych Klej, farba, środek do pielęgnacji lakieru samochodowego, aceton, wazelina, mastyks https://www.ecodds.com/
9 Sprzęt do medycznego przekłuwania do samodzielnego stosowania Odpady ze sprzętu do medycznego przekłuwania do samodzielnego stosowania Igły, narzędzia do mikroperfuzji, cewnik, przekłuwacz z wysuwaną igłą https://www.dastri.fr/
1. Obowiązek dotyczący OPAKOWANIA: We Francji odpowiadasz za opakowanie podstawowe i dołączone przez siebie opakowanie wtórne.

Zasady dotyczące wymogów ROP w odniesieniu do sprzedawców będących podmiotami trzecimi we Francji

Jeśli za pośrednictwem amazon.fr sprzedajesz we Francji produkty należące do co najmniej jednej kategorii produktów podlegającej ROP, ale nie dostarczysz Amazon ważnego UIN odpowiadającego tym kategoriom, Amazon zgłosi ilości produktów sprzedanych przez Ciebie we Francji na amazon.fr i opłaci należne ekoskładki w Twoim imieniu, aby umożliwić Ci kontynuowanie sprzedaży.

Wymogi dotyczące odbiorów

Co to jest odbiór?

Usługa odbioru stanowi część wymogów dotyczących ROP, które zostały już określone w przepisach krajowych w Niemczech i Francji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziś, jeśli sprzedajesz sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynkach niemieckich i francuskich, musisz zapewnić klientom możliwość zwrotu starych produktów podobnego rodzaju do recyklingu, nieodpłatnie i na miejscu u klienta.

Czy spełniam warunki dotyczące odbiorów?

Jeśli obecnie oferujesz sprzęt elektryczny i elektroniczny w Niemczech i Francji, dotyczy Cię już obowiązek świadczenia klientom usług odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od 1 stycznia 2022 r. do obowiązków odbioru we Francji zostaną dodane następujące kategorie: meble, chemikalia i naboje na paliwo gazowe jednorazowego użytku.

Co się zmieni?

Począwszy od 1 stycznia 2022 r., podczas sprzedaży na amazon.de i/lub amazon.fr konieczne będzie wyświetlanie informacji o odbiorze.

Co muszę robić w ramach odbioru?

Jeśli sprzedajesz kategorie produktów ROP kwalifikujące się do zwrotu, musisz oferować usługi odbioru, aby umożliwić klientom nieodpłatny zwrot starego sprzętu podobnego rodzaju.

Począwszy od 1 stycznia 2022 r., podczas sprzedaży na amazon.de i/lub amazon.fr konieczne będzie wyświetlanie informacji o odbiorze. Aby zapoznać się z zamiarem klientów dotyczącym recyklingu ich starych produktów, Amazon będzie wyświetlać następujące pytanie na stronie produktu odpowiednich kategorii: „Czy chcesz za darmo zrecyklingować swoje urządzenie elektryczne lub elektroniczne? (W Niemczech: Zrób to tutaj. I we Francji: Zrób to tutaj)”. Klienci zostaną poproszeni o skontaktowanie się ze sprzedawcami za pośrednictwem strony sklepu sprzedawcy.

Zalecamy wyświetlenie informacji o odbiorze na stronie sklepu sprzedawcy; można uwzględnić użycie następującego sformułowania. Prosimy nie wprowadzać żadnych zmian w tekście Zalecamy używanie następującego sformułowania oprócz nazwy sprzedawcy, nazwy autoryzowanego przedstawiciela (w stosownych przypadkach) i numeru rejestracyjnego.
 • Niemcy:

  WEEE: Aby przeprowadzić recykling starego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy powiadomić sprzedawcę za pomocą przycisku „Zadaj pytanie” w prawym górnym rogu. XXX (nazwa sprzedawcy) jest zarejestrowany w Stiftung ear dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawanego w Niemczech. Numer rejestracyjny to DE12345678 (numer rejestracyjny WEEE). Upoważniony przedstawiciel XXX (nazwa sprzedawcy) to XXX (imię i nazwisko ewentualnego autoryzowanego przedstawiciela). Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu w serwisie Amazon, odwiedź stronę Recycling w Amazon.

 • Francja:

  • WEEE: Aby przeprowadzić recykling starego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) należy powiadomić sprzedawcę za pomocą przycisku „Zadaj pytanie” w prawym górnym rogu. W przypadku jakichkolwiek problemów z powiadomieniem sprzedawcy o żądaniu odbioru, przejdź do strony pomocy Amazon. XXX (nazwa sprzedawcy) jest zarejestrowana pod numerem XXX (nazwa programu) dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawanego we Francji. Numer rejestracyjny to 12345678 (UIN sprzedawcy). Upoważniony przedstawiciel XXX (nazwa sprzedawcy) to XXX (imię i nazwisko ewentualnego autoryzowanego przedstawiciela). Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu w serwisie Amazon, odwiedź stronę Recycling w Amazon.
  • Meble: Aby przeprowadzić recykling starych mebli należy powiadomić sprzedawcę za pomocą przycisku „Zadaj pytanie” w prawym górnym rogu. W przypadku jakichkolwiek problemów z powiadomieniem sprzedawcy o żądaniu odbioru, przejdź do strony pomocy Amazon. XXX (nazwa sprzedawcy) jest zarejestrowana pod numerem XXX (nazwa programu) dla mebli sprzedawanych we Francji. Numer rejestracyjny to 12345678 (UIN sprzedawcy). Upoważniony przedstawiciel XXX (nazwa sprzedawcy) to XXX (imię i nazwisko ewentualnego upoważnionego przedstawiciela). Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu w serwisie Amazon, odwiedź stronę Recycling w Amazon.
  • Chemikalia: Aby przeprowadzić recykling starych chemikaliów należy powiadomić sprzedawcę za pomocą przycisku „Zadaj pytanie” w prawym górnym rogu. W przypadku jakichkolwiek problemów z powiadomieniem sprzedawcy o żądaniu odbioru, przejdź do strony recyklingu w serwisie Amazon. XXX (nazwa sprzedawcy) jest zarejestrowana pod numerem XXX (nazwa programu) dla chemikaliów sprzedawanych we Francji. Numer rejestracyjny to 12345678 (UIN sprzedawcy). Upoważniony przedstawiciel XXX (nazwa sprzedawcy) to XXX (imię i nazwisko ewentualnego autoryzowanego przedstawiciela). Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu w serwisie Amazon, odwiedź stronę Recycling w Amazon.
  • Naboje na paliwo gazowe jednorazowego użytku: Aby przeprowadzić recykling starych nabojów na paliwo gazowe jednorazowego użytku należy powiadomić sprzedawcę za pomocą przycisku „Zadaj pytanie” w prawym górnym rogu. W przypadku jakichkolwiek problemów z powiadomieniem sprzedawcy o żądaniu odbioru, przejdź do strony recyklingu w serwisie Amazon. XXX (nazwa sprzedawcy) jest zarejestrowana pod numerem XXX (nazwa programu) dla nabojów na paliwo gazowe jednorazowego użytku sprzedawanych we Francji. Numer rejestracyjny to 12345678 (UIN sprzedawcy). Upoważniony przedstawiciel XXX (nazwa sprzedawcy) to XXX (imię i nazwisko ewentualnego autoryzowanego przedstawiciela). Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu w serwisie Amazon, odwiedź stronę Recycling w Amazon.

Jakie są rodzaje zobowiązań z tytułu odbioru?

Istnieją dwa rodzaje zobowiązań z tytułu odbioru, które wynikają z niemieckiej ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i francuskiej ustawy o gospodarce o obiegu zamkniętym:

 • Obowiązek 1:1: odebranie zużytego produktu od klienta pod warunkiem, że klient zakupił nowy produkt tylko dla wybranych kategorii danego zakresu.
 • Obowiązek 1:0: odebranie zużytego produktu, nawet jeśli klient nie kupił nowego produktu.
Jeśli sprzedajesz kwalifikujące się kategorie produktów ROP, domyślnie dotyczy Cię obowiązek odbioru 1:1. Obowiązek odbioru 1:0 podlega indywidualnej ocenie w zależności od cech fizycznych sklepów, jeśli ma to zastosowanie.

Informacje dla poszczególnych krajów dotyczące wymogów w zakresie odbioru

Co muszę zrobić w Niemczech?

Jeśli oferujesz klientom sprzęt elektryczny i elektroniczny za pośrednictwem serwisu Amazon w Niemczech, musisz domyślnie oferować bezpłatną usługę odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego samego typu na zasadzie 1:1. Stary produkt może pochodzić z dowolnego kanału sprzedaży (tj. z Amazon lub innych sklepów online/offline). Musi to obejmować bezpłatny odbiór z gospodarstwa domowego. Kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1), 2) i 4) muszą być odbierane bezpłatnie z gospodarstw domowych klientów, podczas gdy produkty z kategorii 3), 5) i 6) należy odbierać bezpłatnie w rozsądnej odległości od użytkownika końcowego (np. za pośrednictwem dostawców usług, punktów odbioru itp.). W odniesieniu do kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech należy zapoznać się z powyższą tabelą.

Ponadto możesz wyświetlić informacje o numerze odbioru i numerze rejestracyjnym WEEE na stronie sklepu sprzedawcy, używając powyższego zalecanego tekstu.

Co muszę robić we Francji?

Jeśli oferujesz klientom sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, chemikalia, naboje na paliwo gazowe jednorazowego użytku za pośrednictwem serwisu Amazon we Francji, musisz domyślnie oferować bezpłatną usługę odbioru tych produktów tego samego typu na zasadzie 1:1. Musi to obejmować bezpłatną usługę odbioru w miejscu dostawy lub w lokalnym punkcie odbioru w przypadku produktów przewoźnych. Stary produkt może pochodzić z dowolnego kanału sprzedaży.

Ponadto możesz wyświetlić informacje o odbiorze i UIN na stronie sklepu sprzedawcy, używając powyższego zalecanego tekstu.

Często zadawane pytania – ogólne

Wypełniam już zobowiązania w zakresie ROP. Czy muszę powiadomić o tym Amazon?

Tak. Tak. Jeśli udało Ci się już dodać do rejestrów wszystkie wymagane produkty podlegające wymogom ROP, Twoim obowiązkiem jest przedłożyć Amazon uzyskane numery rejestracyjne ROP. W przypadku Niemiec należy kliknąć link do portalu zgodności z przepisami ROP w Seller Central, aby przesłać numer rejestracyjny ROP (jeden lub więcej): Portal zgodności z przepisami ROP – Niemcy. W przypadku Francji Amazon udostępni link do przesłania numeru rejestracyjnego ROP w styczniu 2022 r.

Jestem samodzielnym sprzedawcą. Czy to mnie dotyczy?

Tak. Tak. Amazon ma obowiązek potwierdzić, że każdy sprzedawca przestrzega wymogów ROP, bez względu na to, czy korzysta on z usługi Realizacja przez Amazon (FBA), czy samodzielnie wysyła zamówienia.

Kiedy ma to na mnie wpływ?

Zanim produkt zostanie wystawiony na sprzedaż we Francji lub Niemczech, producent musi zakończyć rejestrowanie produktów podlegających ROP i uzyskać numery rejestracyjne ROP dla każdej stosownej kategorii produktów.

Czy muszę rejestrować się w różnych krajach i osobno dla każdej kategorii produktów podlegających ROP?

Tak. Tak, istnieją różne wymogi, procedury i upoważnione organy rejestracyjne dla poszczególnych krajów oraz kategorii produktów podlegających ROP wystawianych na amazon.de i amazon.fr.

Jak często muszę zgłaszać sprzedaż i płacić składki ROP?

Składanie deklaracji i opłacanie składek ROP odbywa się w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym, w zależności od kategorii podlegającej ROP oraz Organizacji Odpowiedzialności Producenta w poszczególnych krajach.

Czy Amazon pomaga w składaniu sprawozdań w zakresie ROP?

Amazon pracuje nad narzędziem do raportowania, które pomoże Ci pobierać sprawozdania dotyczące kategorii produktów podlegających ROP we Francji i w Niemczech. Informacje zawarte w tych sprawozdaniach będzie można wykorzystać do deklarowania wielkości sprzedaży produktów należących do różnych kategorii podlegających ROP.

Czy muszę płacić zarówno za opakowanie podstawowe (opakowanie produktu), jak i wtórne (wysyłkowe)?

Opakowanie podstawowe (opakowanie własne produktu) – tak, zarówno sprzedawcy korzystający z usługi Realizacja przez Amazon (FBA), jak i sprzedawcy samodzielnie wysyłający zamówienia muszą płacić za opakowanie podstawowe. Opakowanie podstawowe to opakowanie jednostkowe używane do zapakowania produktu, na przykład pudełko z butami opatrzone nazwą marki lub aluminiowa puszka z napojem.

Opakowanie wtórne (opakowanie wysyłkowe) – szczegółowe informacje znajdziesz w sekcjach dotyczących poszczególnych krajów. Opakowanie wtórne to pudełka lub torby używane do ochrony produktu podczas transportu do klienta. Pojęcie to może obejmować dodatkowo materiał wypełniający, który chroni produkt, oraz taśmy do zaklejania opakowań. Do opakowań wtórnych zalicza się również etykiety wysyłkowe.

Ile to będzie kosztować?

Rejestracja produktów podlegających ROP: Opłaty rejestracyjne są pobierane przez poszczególne organizacje odpowiedzialności producenta. Wysokość opłat może wahać się od 0 do ponad 250 EUR.

Ekoskładki: Ekoskładki są obliczane na podstawie wielkości sprzedaży i kategorii produktów podlegającej ROP. Wysokość ekoskładek różni się w zależności od kraju. Każda z organizacji odpowiedzialności producenta ma własny cennik wynikający z postanowień umownych.

Co się stanie, jeśli mój numer ROP nie zostanie zaakceptowany w portalu zgodności z przepisami ROP w serwisie Seller Central?

Wykonaj następujące kroki rozwiązywania problemów:

 1. Upewnij się, że podany numer (-y) jest numerem rejestracyjnym ROP;
 2. Sprawdź dokładnie czy numer rejestracyjny ROP został prawidłowo wprowadzony w portalu w Seller Central;
 3. Sprawdź, czy numer rejestracyjny ROP odpowiada właściwej kategorii, w której się rejestrujesz;
 4. Skontaktuj się z odpowiednią agencją w celu zapewnienia prawidłowego przypisania numeru ROP do kategorii.
Jeśli problem się utrzymuje, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży za pośrednictwem Seller Central.

Dlaczego nie mogę zobaczyć wszystkich kategorii na stronie Odbioru portalu zgodności z przepisami ROP, gdzie muszę podać numery rejestracyjne?

Niemcy i Francja nie będą miały tych samych kategorii na stronie odbioru. Sprawdź „Informacje właściwe dla poszczególnych krajów” powyżej w odniesieniu do odpowiednich kategorii. Amazon będzie nadal dodawać kategorie do strony odbioru, gdy będą dostępne do odbioru.

Kategorie Francji będą dostępne do odbioru w styczniu 2022 roku. Niemiecki WEEE będzie dostępny do odbioru w marcu 2022 roku. Amazon nie będzie na tym etapie wymagać niemieckiego numeru rejestracyjnego baterii.

Dlaczego nie mogę zobaczyć wszystkich krajów na stronie Odbioru portalu zgodności z przepisami ROP, gdzie muszę podać numery rejestracyjne?

Obecnie Amazon zbiera numery ROP tylko dla Niemiec i Francji. Jeśli brakuje danego kraju, funkcja odbioru dla tego kraju może być jeszcze niedostępna w portalu zgodności z przepisami ROP firmy Amazon.

Co się stanie po przesłaniu numeru rejestracyjnego do Amazon?

Amazon sprawdzi ten numer w odpowiedniej agencji rządowej. Powiadomimy Cię, gdy wynik weryfikacji będzie dostępny.

Jestem zarejestrowany w wymaganej kategorii; w jaki sposób mogę podać Amazon otrzymane numery rejestracyjne?

Aby uzyskać dostęp do informacji rejestracyjnych i zlokalizować prawidłowy numer ROP, należy współpracować z odpowiednią agencją. Numer rejestracyjny ROP można następnie podać w portalu zgodności z przepisami ROP. W przypadku Niemiec należy kliknąć link do portalu zgodności z przepisami ROP w Seller Central, aby przesłać numer rejestracyjny ROP (jeden lub więcej): Portal zgodności z przepisami ROP – Niemcy . W przypadku Francji Amazon udostępni link do przesłania numeru rejestracyjnego ROP w styczniu 2022 r.

Czym różni się rejestracja we Francji i w Niemczech?

We Francji wystarczy zarejestrować się w Organizacji Odpowiedzialności Producenta dla odpowiedniej kategorii produktów podlegającej ROP. W Niemczech należy dodatkowo zarejestrować się w odpowiednim podmiocie wykonawczym (ZSVR, EAR).

Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących ROP w przypadku Francji?

Więcej informacji, w tym dotyczących sprawozdawczości, częstotliwości i zasad wnoszenia opłat ROP, znajdziesz w witrynach internetowych Organizacji Odpowiedzialności Producenta oraz witrynach podanych poniżej:

Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących ROP dla Niemiec?

Więcej informacji znajdziesz w odpowiednich przepisach prawa (ElektroG i VerPackG), witrynach internetowych Organizacji Odpowiedzialności Producenta oraz witrynach podanych poniżej:

Często zadawane pytania – Odbiór

Jakie są kategorie produktów ROP podlegające odbiorowi?

 • Niemcy: SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
 • Francja: Sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, chemikalia i naboje na paliwo gazowe jednorazowego użytku

Co się stanie, jeśli nie zaoferuję usługi odbioru?

Oznacza to, że nie przestrzegasz przepisów obowiązujących w Niemczech i Francji.

Zajmuję się odsprzedażą towarów. Czy to mnie dotyczy?

Tak, jeśli oferujesz kategorie produktów podlegające odbiorowi, musisz zapewnić klientom bezpłatny odbiór.

Kiedy ma to na mnie wpływ?

Jeśli oferujesz sprzęt elektryczny i elektroniczny w Niemczech i Francji, na dzień dzisiejszy obowiązują Cię wymagania dotyczące odbioru. Począwszy od stycznia 2022 r., jeśli sprzedajesz następujące kategorie we Francji: Meble, chemikalia, naboje na paliwo gazowe jednorazowego użytku, konieczne będzie rozszerzenie swoich usług odbioru o te kategorie.

Czy muszę świadczyć usługi odbioru dla różnych krajów i różnych kategorii produktów ROP?

Tak, jeśli masz oferty w Niemczech i Francji, masz obowiązek zapewniać nieodpłatne usługi odbioru w obu tych krajach.

Często zadawane pytania – Francja

Jeśli będę sprzedawać na amazon.fr produkty podlegające ROP klientom z adresem dostawy we Francji, ale nie podam Amazon ważnego unikalnego numeru identyfikacyjnego, jakie działania Amazon podejmie w moim imieniu?

Jeśli będziesz sprzedawać na amazon.fr produkty podlegające ROP klientom z adresem dostawy we Francji, ale nie podasz Amazon ważnego unikalnego numeru identyfikacyjnego odpowiadającego tym produktom, Amazon podejmie domyślnie w Twoim imieniu następujące działania:

 • Przygotuje w Twoim imieniu sprawozdania z informacjami wymaganymi przez właściwe organizacje odpowiedzialności producenta wybrane przez Amazon, takimi jak ilości (liczba jednostek lub waga) sprzedanych produktów podlegających ROP, w tym informacje obowiązkowe, takie jak typ urządzenia (np. lodówka, odzież niemowlęca, krzesło) oraz atrybuty produktu (np. materiał opakowania, surowce, z których wykonano meble). Aby przygotować takie sprawozdania, Amazon wykorzysta informacje podane w ofertach lub użyje wartości domyślnych w razie braku takich informacji.
 • Złoży sprawozdania dotyczące każdej stosownej kategorii produktów podlegającej ROP na koniec okresu sprawozdawczego. Okresem tym może być kwartał, pół roku lub rok, w zależności od kategorii produktów podlegającej ROP.
 • Opłaci w Twoim imieniu należne ekoskładki zgodnie z cennikiem organizacji odpowiedzialności producenta oraz ilością (liczba jednostek lub waga) produktów.
 • Obciąży Cię tymi kwotami.

Kiedy Amazon opłaci w moim imieniu ekoskładki na rzecz właściwych Organizacji Odpowiedzialności Producenta ustalonych przez Amazon?

W przypadku każdej kategorii produktów podlegającej ROP Amazon będzie przestrzegać kwartalnych, półrocznych lub rocznych okresów sprawozdawczych wskazanych przez właściwe Organizacje Odpowiedzialności Producenta wybrane przez Amazon. Oznacza to, że na koniec każdego kwartału w przypadku sprawozdań kwartalnych, na koniec każdego półrocza w przypadku sprawozdań półrocznych i na koniec każdego roku w przypadku sprawozdań rocznych Amazon opłaci w Twoim imieniu ekoskładki na rzecz Organizacji Odpowiedzialności Producenta.

Czy Amazon obciąży mnie kwotą ekoskładek opłaconych w moim imieniu?

Tak, Amazon obciąży Cię kwotą ekoskładek opłaconych w Twoim imieniu na koniec każdego okresu sprawozdawczego obowiązującego dla danej kategorii produktów podlegającej ROP. Wysokość ekoskładek zależy od cenników właściwych organizacji odpowiedzialności producenta oraz ilości (liczba jednostek lub waga) sprzedanych produktów podlegających ROP. Szczegółowe informacje na temat pobierania tych kwot przekażemy później.

Czy po otrzymaniu UIN Amazon będzie opłacać ekoskładki w moim imieniu?

Nie, Amazon będzie opłacać w Twoim imieniu, na rzecz właściwych Organizacji Odpowiedzialności Producenta wybranych przez Amazon, jedynie ekoskładki należne za okresy sprawozdawcze, w których Amazon nie posiadał Twoich ważnych numerów UIN dla kategorii sprzedawanych przez Ciebie produktów podlegających ROP. W związku z tym Amazon przestanie opłacać ekoskładki w Twoim imieniu począwszy od tego okresu sprawozdawczego (kwartał, pół roku lub rok, w zależności od kategorii produktów podlegającej ROP). Następnie będziesz samodzielnie opłacać ekoskładki na rzecz wybranej Organizacji Odpowiedzialności Producenta.

Nie mam jeszcze UIN mimo rejestracji w Organizacji Odpowiedzialności Producenta. Co mam zrobić?

Odwiedzaj regularnie portal Organizacji Odpowiedzialności Producenta, sprawdzając, czy Twój UIN nie jest już dostępny. Po otrzymaniu UIN niezwłocznie przekaż go Amazon. Amazon opłaci w Twoim imieniu, na rzecz właściwych Organizacji Odpowiedzialności Producenta wyznaczonych przez Amazon, ekoskładki należne za okresy sprawozdawcze, w których Amazon nie posiadał Twojego ważnego UIN dla kategorii sprzedawanych przez Ciebie produktów podlegających ROP.

Czy Amazon będzie opłacać w moim imieniu ekoskładki należne za sprzedaż poza Amazon?

Nie, Amazon będzie opłacać w Twoim imieniu wyłącznie ekoskładki należne za produkty podlegające ROP sprzedane na amazon.fr.

Czy Amazon będzie mieć obowiązek opłacania w moim imieniu ekoskładek za produkty podlegające ROP sprzedawane na amazon.fr, ale wysyłane poza Francję?

Nie, Amazon nie musi opłacać w Twoim imieniu ekoskładek za produkty podlegające ROP, sprzedawane na amazon.fr i wysyłane poza Francję. Amazon będzie opłacać ekoskładki tylko wtedy, gdy sprzedajesz na amazon.fr produkty podlegające ROP klientom z adresem dostawy we Francji. Dotyczy to również francuskich terytoriów zamorskich.

Czy rejestracja w Organizacji Odpowiedzialności Producenta jest obowiązkowa?

Chociaż Amazon może opłacać ekoskładki w Twoim imieniu i obciążać ich kwotą Twoje konto, zachęcamy każdego sprzedawcę, aby samodzielnie zadbał o zachowanie zgodności z wymogami ROP. Oznacza to rejestrację, składanie deklaracji i sprawozdań oraz opłacanie ekoskładek.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates