Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie eksperymentów

Informacje ogólne

Opcja Zarządza eksperymentami pozwala na uruchamianie testów A/B (znanych również jako testy podzielone) w zakresie treści oferty odnoszącej się do Twojej marki. Eksperymenty ułatwiają porównywanie dwóch wersji treści, dzięki czemu można określić ich skuteczność. Po zakończeniu eksperymentu możesz sprawdzić, która wersja treści spisywała się najlepiej, a następnie opublikować zwycięską treść. Przeprowadzając eksperymenty, dowiesz się, jak tworzyć lepszą treść, która przemawia do klientów i pozwala zwiększyć sprzedaż.

Czym charakteryzują się dobre eksperymenty?

Najlepsze eksperymenty mają następujące cechy:

 1. Wersja A i Wersja B bardzo się od siebie różnią. Na przykład w przypadku treści A+ użyj różnych modułów lub różnych kolejności modułów. Jeśli chodzi o tytuły stron produktów, spróbuj znacznie je skrócić, aby stały się bardziej zrozumiałe, co zachęci więcej klientów do odwiedzania strony produktu. W przypadku eksperymentów z obrazami wypróbuj rozwiązania, które ułatwiają poznanie produktu i zawierają więcej informacji.
  Ważne: Im większe różnice w zawartości i sposobie ujęcia, tym większe prawdopodobieństwo, że wykryte odchylenia skuteczności będą rzeczywiste, a nie przypadkowe.
 2. Czas trwania eksperymentu wynosi 10 tygodni. Pozwala nam to zebrać optymalną ilość danych.

Konfigurowanie eksperymentu

Krok 1: Rozpocznij eksperyment: Na ekranie głównym Zarządzaj eksperymentami kliknij listę rozwijaną Utwórz nowy eksperyment. Następnie wybierz żądany typ eksperymentu.

Krok 2a: Wybierz kwalifikujący się ASIN, na którym chcesz przeprowadzić eksperyment: Zostanie wyświetlony monit o wybranie ASIN referencyjnego. „ASIN referencyjny” to główny produkt uwzględniony w eksperymencie.

Krok 2b: W przypadku eksperymentów z treściami A+ najpierw przekierujemy Cię na stronę „Utwórz stronę testową A/B”. Będzie można tam wybrać ASIN referencyjny. „ASIN referencyjny” to główny produkt uwzględniony w eksperymencie.

Możesz wybrać ASIN wariantu do eksperymentowania. Jeśli wybierzesz ASIN wariantu, system wyszczególni, które podrzędne kody ASIN będą mogły być włączone do eksperymentu. System wyświetli status kwalifikacji ASIN wraz ze szczegółami określającymi, dlaczego niektóre kody ASIN nie kwalifikują się do eksperymentu.

Uwaga: Kody ASIN o niewielkim ruchu mogą nie pojawić się na liście dostępnych kodów ASIN i nie kwalifikują się do eksperymentów.

Krok 3: Dodaj szczegóły eksperymentu: Aby utworzyć eksperyment, wprowadź następujące dane:

 • Nazwa eksperymentu: Ta nazwa będzie widoczna tylko dla Ciebie. Ta nazwa jest ważna, ponieważ będziesz jej używać do identyfikacji prowadzonego eksperymentu, aby przejrzeć wyniki.
 • Hipoteza: Hipoteza jest jedną z najważniejszych części Twojego eksperymentu. Hipoteza to wątpliwość, na którą spodziewasz się uzyskać odpowiedź za pomocą analizowania treści w toku eksperymentu. Przykładową hipotezą może być: „Zmiana tytułu strony produktu z niejasnego na bardziej opisowy spowoduje zwiększenie sprzedaży”. Podanie i sprawdzenie hipotezy pomaga w wyciągnięciu wniosków, które można zastosować także do innych produktów, nie tylko do tych będących przedmiotem eksperymentów.
 • Czas trwania eksperymentu i daty rozpoczęcia: Zalecany czas trwania eksperymentu wynosi 8–10 tygodni. Zawsze możesz go zmienić lub zakończyć eksperyment wcześniej. Jednak im dłużej prowadzisz eksperyment, tym bardziej wiarygodne wyniki uzyskasz.

Uwaga: W zależności od czasu weryfikacji typu treści będącej przedmiotem eksperymentu, najwcześniejsza data rozpoczęcia może być odległa o kilka dni. Dzięki temu Amazon ma czas na sprawdzenie, czy wszystkie przesłane treści spełniają nasze wytyczne.

Krok 4: Wybierz treść będącą przedmiotem eksperymentu: Na podstawie typu wybierz treść w następujący sposób:

 • Tytuły stron produktów: Wprowadź proponowane tytuły treści będącej przedmiotem eksperymentu w każdym powiązanym polu.
 • Treści A+: Użyj menu rozwijanego wyboru dla wersji A, aby wybrać treść, która została wcześniej zatwierdzona, ma już zastosowane kody ASIN i nie jest częścią bieżącego eksperymentu. Będziemy wyświetlać tylko treść powiązaną z ASIN referencyjnym. W przypadku treści w wersji B możliwe jest utworzenie nowej treści, powielenie istniejącej treści w wersji A, aby następnie ją zmodyfikować, lub dokonanie wyboru spośród istniejących wariantów treści różniących się od wersji A. We wszystkich przypadkach kody ASIN dla wersji B są automatycznie dziedziczone z wersji A, aby zapobiec niezgodności między tymi dwoma wersjami treści.
 • Obrazy produktów: Kliknij przycisk Prześlij obraz, a następnie użyj selektora plików, aby wybrać zgodny obraz produktu.

W przypadku kodów ASIN wariantów możesz przesłać tytuł strony produktu lub treść obrazu produktu dla niektórych lub większej liczby podrzędnych kodów ASIN, ale zawsze musisz przesłać treść elementu nadrzędnego. Wynika to z faktu, że treść nadrzędnego ASIN jest wykorzystywana szerzej pod kątem wrażeń klienta.

Zazwyczaj trzeba będzie utworzyć nową treść, która będzie używana jako wersja B. Najprostszym sposobem jest kliknięcie na naszej stronie linku „Zacznij od powielenia wersji A”. Spowoduje to utworzenie kopii treści w wersji A z tym samym zestawem kodów ASIN (aby przesłać prawidłowy eksperyment, obie wersje treści muszą mieć te same kody ASIN).

Krok 5: Prześlij swój eksperyment: W tym momencie Twój eksperyment będzie oczekiwał na zatwierdzenie treści.

Ważne: Pamiętaj, aby wrócić do sekcji Zarządzaj eksperymentami w kilka dni po przesłaniu eksperymentu, aby sprawdzić, czy weryfikacja treści przebiegła pomyślnie. Jeśli eksperyment zakończył się niepowodzeniem (np. w przypadku przesłania obrazu z tłem innym niż białe w kategorii, w której jest to wymagane), zmodyfikuj treść tak, aby usunąć błędy wskazane podczas weryfikacji, a następnie prześlij eksperyment ponownie.

Zatwierdzenie treści

Cała treść przesłana w trakcie eksperymentu musi spełniać te same wytyczne, co treść standardowa, niebędąca częścią eksperymentu.

Oto szczegółowe wytyczne dotyczące typów treści będącej przedmiotem eksperymentu:

 • Tytuły stron produktów: Tytuły stron produktów nie mogą zawierać więcej niż 200 znaków, wliczając spacje. Ten górny limit dotyczy wszystkich kategorii. W niektórych kategoriach może obowiązywać jeszcze niższy limit liczby znaków.
 • Obrazy produktów: Obrazy są bardzo ważne dla klientów, dlatego zwróć uwagę na ich jakość. Wybierz obrazy, które są wyraźne, zrozumiałe, bogate w informacje i atrakcyjne wizualnie.
 • Treści A+: Amazon ma określone warunki i zasady dotyczące typów treści A+, które mogą być niedozwolone. Wersja A musi być już zatwierdzona. Wersja B może zostać przesłana w momencie konfiguracji eksperymentu, ale obie wersje treści muszą zostać zatwierdzone przed jego rozpoczęciem. Treść eksperymentów obejmujących tytuł strony produktu i obrazy jest weryfikowana podczas przesyłania eksperymentu.

Edytowanie eksperymentu

Aby edytować eksperyment, zacznij od wyświetlenia jego szczegółów. Możliwość edycji konkretnych szczegółów eksperymentu zależy od stanu, w jakim się on znajduje. Można edytować eksperyment w następujących stanach:

 • Zaplanowany, oczekujący na weryfikację treści:: w tym stanie można edytować wszystkie szczegóły eksperymentu, również jego treść.
 • Weryfikacja treści zakończona niepowodzeniem: stan ten oznacza, że weryfikacja przesłanej treści nie powiodła się i w celu uruchomienia eksperymentu należy zmienić treść będącą przedmiotem eksperymentu.
 • Zaplanowany, weryfikacja treści zakończona powodzeniem: stan ten oznacza, że weryfikacja przesłanej treści powiodła się i harmonogram eksperymentu jest zablokowany. Jeśli zdecydujesz się zmienić treść eksperymentu, musisz wybrać nową datę jego rozpoczęcia, aby zapewnić czas na powtórzenie procesu weryfikacji treści.
 • Eksperyment w toku (dostępna częściowa edycja): podczas trwania eksperymentu nie można już korygować treści. Hipotezę i czas trwania eksperymentu można jednak zmodyfikować zgodnie z potrzebami. Jeśli chcesz zmienić treść będącą przedmiotem eksperymentu w trakcie jego trwania, anuluj istniejący eksperyment i utwórz nowy.

Nie można edytować eksperymentów w tych stanach:

 • Anulowano: eksperyment został zakończony przed datą końcową.
 • Zakończono: data końcowa eksperymentu minęła. W tym momencie wszyscy klienci ponownie zobaczą Twoją oryginalną (kontrolną) treść, dopóki nie podejmiesz decyzji o tym, co opublikować.

Ważne: Niezależnie od wyników eksperymentu treść będąca przedmiotem eksperymentu nie będzie publikowana automatycznie po jego zakończeniu . Pamiętaj o opublikowaniu treści będącej przedmiotem eksperymentu, jeśli chcesz, aby klienci zobaczyli ją po eksperymencie.

Anulowanie eksperymentu

Aby anulować eksperyment, zacznij od wyświetlenia jego szczegółów. Następnie wybierz opcję Anuluj eksperyment i podaj przyczynę anulowania. Możesz na przykład wskazać, że anulowanie było spowodowane błędem treści będącej przedmiotem eksperymentu lub że udało się osiągnąć założony wynik eksperymentu przed datą zakończenia. Po anulowaniu eksperymentu test zostanie zakończony, a wyniki nie będą już zbierane. Klienci wyświetlający stronę produktu będą widzieć tylko oryginalną treść. Wszystkie anulowane eksperymenty będą nadal widoczne w panelu eksperymentów wraz z wynikami, które zostały zebrane do momentu anulowania.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates