Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

E-papierosy i podgrzewane wyroby tytoniowe

1) E-PAPIEROSY I PODGRZEWACZE TYTONIU

E-papierosy i podgrzewacze tytoniu sprzedawane na Amazon.co.uk oraz oferty tych produktów muszą spełniać wszystkie odpowiednie wymogi regulacyjne. Po zaktualizowaniu poniższych wymagań wyślij do nas wiadomość e-mail zawierającą listę numerów ASIN na adres: e-cigarettes@amazon.co.uk.

Niektóre produkty wymagają zatwierdzenia przed wystawieniem w serwisie Amazon.co.uk. Do takich produktów należą:

 • e-papierosy,
 • podgrzewacze tytoniu,
 • części do e-papierosów (na przykład zbiorniki, atomizery, wkłady).

Rejestracja w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA):

Upewnij się, że w przypadku wszystkich produktów z kategorii e-papierosów podczas ich przesyłania podany został przez Ciebie prawidłowy numer rejestracyjny MHRA. Możesz sprawdzić i zaktualizować te informacje, edytując ofertę w sekcji Zapasy i dodając numer rejestracyjny w polu „Numer rejestracyjny TRPR” w zakładce „Więcej szczegółów”. Produkty, które nie zostały zgłoszone do MHRA, są niedozwolone.

Przykłady niedozwolonych ofert:

 • Zbiorniki do podgrzewaczy o objętości przekraczającej 2 ml

Jeśli masz pytania na temat wymagań dotyczących sprzedaży tych produktów, przejdź na stronę Rozwiązania dotyczące zgodności z przepisami w Europie, na której znajduje się lista konsultantów zewnętrznych.

2) TREŚĆ STRONY SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

Wszelkie treści zamieszczane na stronie szczegółowych informacji powinny mieć charakter informacyjny, a nie promocyjny. Pamiętaj, że nie zaakceptujemy:

 • referencji / dowodów wsparcia,
 • języka porównawczego,
 • języka promocyjnego.

Zdjęcia i filmy powinny koncentrować się na prezentacji urządzenia i jego funkcjonalności. Zdjęcia lifestylowe, które mają na celu przedstawienie atrakcyjnego stylu życia, zostaną odrzucone.

Nie należy umieszczać żadnych oświadczeń zdrowotnych na stronie szczegółowych informacji, w tym w treściach A+, podpunktach, zdjęciach i filmach. Następujące oświadczenia zdrowotne są niedozwolone:

 • oświadczenia stwarzające błędne wrażenie dotyczące właściwości, skutków dla zdrowia, zagrożeń lub emisji produktu;
 • sugestie, że e-papierosy są mniej szkodliwe niż inne wyroby tytoniowe;
 • sugestie, że e-papierosy mają właściwości rewitalizujące, energetyzujące, lecznicze, odmładzające, naturalne lub organiczne albo że przynoszą inne korzyści dla zdrowia lub stylu życia;
 • fałszywe twierdzenia, że e-papierosy mogą wyleczyć choroby, dysfunkcję lub wady rozwojowe;
 • twierdzenia dotyczące zaprzestania palenia tytoniu lub twierdzenia, że używanie e-papierosów jest dobre lub lepsze dla klienta.

Poza powyższymi stwierdzeniami nie można również:

 • odnosić się w swoich twierdzeniach do smaku, zapachu lub innych dodatków (z wyjątkiem środków aromatyzujących) lub ich braku;
 • sugerować, że e-papieros przypomina żywność lub produkt kosmetyczny;
 • sugerować, że dany e-papierosy lub pojemnik uzupełniający ma zalety dla środowiska.

3) OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRODUKTU

Jeżeli produkt jest e-papierosem, należy umieścić podpunkt z następującymi stwierdzeniami:

 • „Ten produkt zawiera nikotynę, która jest substancją wysoce uzależniającą”.
  • „Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci”.

W przypadku podgrzewanego wyrobu tytoniowego należy umieścić podpunkt z następującym stwierdzeniem:

 • „Ten wyrób tytoniowy szkodzi zdrowiu i uzależnia”.

Po zaktualizowaniu informacji, o których mowa w punktach 1, 2 i 3, wyślij do nas wiadomość e-mail zawierającą listę numerów ASIN na adres: e-cigarettes@amazon.co.uk.

4) INFORMACJE OGÓLNE

Dodatkowe przydatne informacje:

Wytyczne ASA dotyczące kampanii marketingowych e-papierosów

Co to jest e-papieros?

E-papieros to urządzenie zasilane bateryjnie, które zazwyczaj zawiera wkład z podgrzewaczem. Podgrzewacz odparowuje płyn, który może zawierać nikotynę i/lub substancje aromatyzujące. Główną różnicą między e-papierosem a papierosem tytoniowym jest to, że w e-papierosie nie stosuje się tytoniu i nie dochodzi do jego spalania.

Co to jest e-płyn?

E-płyn jest mieszanką stosowaną w papierosach elektronicznych. Głównymi składnikami e-płynu są zazwyczaj glikol propylenowy, gliceryna i środki aromatyzujące.

Czym są podgrzewane wyroby tytoniowe?

Podgrzewane wyroby tytoniowe to urządzenia zasilane bateryjnie, które wykorzystują przetworzone wkłady tytoniowe jako materiał eksploatacyjny. Wkład jest podgrzewany za pomocą cewki, aby uwolnić aerozol zawierający nikotynę.

Co to jest podgrzewany wkład tytoniowy?

Podgrzewany wkład tytoniowy to nowatorski przetworzony produkt tytoniowy stosowany w podgrzewaczach tytoniu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates