Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wymagania dotyczące wysyłki i wyznaczania trasy

Ważne: Niestosowanie się do wymagań FBA dotyczących przygotowania produktów, wymogów bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących produktów może skutkować odmową przyjęcia zapasów w centrum logistycznym Amazon, usunięciem lub zwrotem zapasów, zablokowaniem przyszłych przesyłek do centrum logistycznego lub nałożeniem opłat z tytułu prac przygotowawczych w centrum logistycznym lub niezgodności. Przekaż informację o tych wymaganiach przewoźnikowi lub dostawcy, aby upewnić się, że w pełni zrozumie te wymagania.

Poniższe wymagania dotyczą wszystkich opakowań wysyłanych do centrów logistycznych Amazon, niezależnie od tego, czy chodzi o dostawę małych paczek, mniejszych niż pojemność ciężarówki (LTL) lub wysyłki wymagającej pełnej ciężarówki (FTL).

 • Każde pole musi być ograniczone do zawierania tylko jednego identyfikatora przesyłki.
 • Opakowanie powinno ważyć nie więcej niż 23 kg, chyba że zawiera jeden wielkogabarytowy produkt ważący ponad 23 kg. Opakowania o wadze powyżej 15 kg muszą być oznakowane etykietą „Heavy Package” („Opakowanie ciężkie”) widoczną zarówno z góry, jak i z boków każdego mieszczącego je pojemnika. Kartony ważące więcej niż 23 kg muszą być podzielone na przesyłki o mniejszej wadze.
 • Wymiar dowolnego boku kartonu nie powinien przekraczać 63,5 cm, chyba że wymiar pojedynczej jednostki nadającej się do wysyłki przekracza 63,5 cm.
 • Wszystkie opakowania muszą być standardowymi opakowaniami nadającymi się do wysyłki, które w wystarczającym stopniu chronią zawartość podczas tranzytu i przetwarzania w centrach logistycznych Amazon. Przykładami odpowiednich pojemników są: RSC (karton zwykły szczelinowy), B Flute, ECT-32 (test zgniatania krawędzi), 200BH (wytrzymałość na rozerwanie). Opakowania nie mogą być zabezpieczone ani złączone ze sobą opaskami z tworzywa sztucznego lub taśmą.
 • Opakowania nie mogą być umieszczone w workach ani przykryte folią rozciągliwą.
 • Opakowania nie mogą być przykryte taśmą opakowaniową, ponieważ uniemożliwia to ich recykling.
 • Do wysyłki nie można używać pojemników przeznaczonych do punktów sprzedaży ani opakowań znanych jako „gaylords”.
 • Produkty, które mają być sprzedawane jako zestawy (np. zestaw sześciu unikalnych samochodów HotWheel® NASCAR®, sprzedawanych jako jedna jednostka) muszą być oznaczone jako zestawy na kontenerach wysyłkowych i opakowaniach. Obejmuje to wielotomowe publikacje multimedialne. Umieść oznaczenia zestawów na wierzchu pojemnika nad łączeniem klap kartonu.
 • Opakowania muszą być zapakowane tak, aby zawartość mogła wytrzymać warunki transportu i przetwarzania w centrach logistycznych Amazon. Jeśli konieczne jest zastosowanie wyściółki podczas transportu wysyłek do centrum logistycznego, upewnij się, że korzystasz z zatwierdzonych przez Amazon rodzajów wyściółki.

Lista zatwierdzonych form wyściółki:

 • Poduszki powietrzne
 • Pełne arkusze papieru
 • Wałki polietylenowe
 • Gazeta
 • Arkusze polistyrenu

Niezatwierdzone formy wyściółki

 • Ścinki papieru
 • Kawałki polistyrenu
 • Granulat styropianowy
 • Papier marszczony

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można spakować przesyłkę do centrum logistycznego Amazon, zapoznaj się z samouczkami wideo dotyczącymi pakowania FBA.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat etykietowania opakowań, zobacz stronę Dostawa małych paczek do Amazon.

Wymagania dotyczące dostawy fizycznej

 • Akceptujemy tylko następujące rodzaje palet:
  • We wszystkich krajach UE — 800 x 1200 mm Euro/z certyfikatem CHEP DIN 15146;
  • Tylko w Zjednoczonym Królestwie — czterostronne palety drewniane o wymiarach 1000 x 1200 mm, GMA klasy B lub wyższej.
 • Palety wysyłane na rynki międzynarodowe muszą być poddane obróbce cieplnej zgodnie z normą ISPM-15.
 • Palety mogą być zabudowane do wysokości maksymalnie 1,8 m, włączając w to wysokość palety. Palety układane podwójnie: 2,7 m dla Niemiec/krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz 3,0 m dla Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj artykuł Adresy i specyfika dostaw FC w UE przed wysyłką towarów.
 • Niezależnie od opcji palety nie mogą przekraczać 500 kg masy brutto łącznie z masą palety.
 • Dostawy na paletach muszą być dokonywane przy pomocy pojazdu, który może się wycofać do drzwi naszego doku załadunkowego i umożliwić wjazd przemysłowych wózków paletowych z napędem z tyłu pojazdu. Powinien to być pojazd co najmniej 7,5 t lub większy, ze wzmocnioną podłogą.
 • Wszystkie palety muszą być owinięte rozciągliwą folią z tworzywa sztucznego i załadowane krótkim bokiem skierowanym do tyłu pojazdu.

Szczegółowe wymagania dotyczące palet, etykiet palet i pojazdów znajdują się w sekcji Organizowanie dostawy przesyłek równych pojemności ciężarówki do Amazon (FTL/LTL).

Uwaga:
 • Nie przyjmujemy paczek przekazywanych w recepcji.
 • Prywatne pojazdy krajowe nie mogą realizować dostaw do centrów logistycznych Amazon. Aby uniknąć rozczarowania, zalecamy skorzystanie z renomowanego przewoźnika do dostarczania wysyłek w Twoim imieniu.

wysyłki i wyznaczania trasy

Potwierdzenie dotyczące produktów Huawei

Przyjmujesz do wiadomości, że Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Amerykańskiego Departamentu Handlu ograniczyło i może w przyszłości ograniczyć wymianę handlową z firmą Huawei Technologies Co. Ltd. i niektórymi podmiotami stowarzyszonymi spoza Stanów Zjednoczonych, zamieszczonymi w wykazie podmiotów sporządzonym przez powyższe biuro („Podmioty Huawei zamieszczone w wykazie”). Odpowiadasz za przestrzeganie tych ograniczeń, aktualizowanych od czasu do czasu, w odniesieniu do wszelkich produktów, oprogramowania lub technologii („produktów”) otrzymywanych od firmy Amazon lub jej podmiotów stowarzyszonych. Obejmuje to zapewnienie, że nie usuniesz, nie przekażesz ani nie zaakceptujesz żadnych produktów, w tym zapasów, które podlegają tym ograniczeniom ze strony firmy Amazon lub jej centrów logistycznych, jeśli jest podmiotem Huawei zamieszczonym w wykazie lub w celu przesłania lub dostarczenia takich produktów podmiotom Huawei zamieszczonym w wykazie.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates